Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Česká BIS podľa vzoru Gestapa

Hodnocení uživatelů:  / 8
NejhoršíNejlepší 

Dozvedeli sme sa, že riaditeľ českej Bezpečnostnej informačnej služby obdaroval ministra školstva novými smernicami na výučbu českých dejín. Užasli sme. Naposledy sa to stalo za protektorátu (1939 - 1945), kedy sa Gestapo (nemecká tajná štátna polícia) rozhodlo usmerniť výučbu českých dejín na českých školách. Prirodzene v duchu nemecko-nacionalistickej ideológie.

  • ceska-bis-pod-a-vzoru-gestapa
Výber českých učiteľov bol vtedy vyslaný do kurzov výučby dejepisu vo vzdelávacích centrách v Ríši. Vedelo sa, že zmeniť výklad dejín vo vedomí učiteľov nie je úloha krátkodobá. A tak na dobu, než si dostatočné množstvo učiteľov jej nové poňatie osvojí, bola výučba dejepisu na školách zrušená. Mám o tom doklad, niekoľko výročných vysvedčení z gymnázia v časoch protektorátu. V rubrike Geschichte (Dejepis) sa namiesto známky píše: Wurde nich unterrichtet (Nevyučovalo sa).
 
Od tých čias prešlo 80 rokov. A máme tu novú nespokojnosť a nové smernice na výučbu dejepisu. Tentoraz od riaditeľa českej Bezpečnostnej informačnej služby. A nepáčia sa mu hneď kapitoly o českých začiatkoch v nových časoch, o národnom obrodení, o panslavizme, o básnikovi Čelakovskom. No a my v tých nových smerniciach spoznávame onú starú protektorátnu ideológiu, ktorá zbavovala český národ identity a práva na samostatnosť a svojbytnosť kultúrnu i politickú.
 
Takže kam sa podľa BIS musia Česi vracať? Pred národné prebudenie a obrodenie? Teda k Bielej hore? Nemali sme sa podľa duchu nových smerníc pobielohorskému „temnu" vzpierať? Mali sme sa bez námietok odnárodniť a asimilovať s cudzím jazykom a cudzou kultúrou? Nemali sme prežívať žiadne prebudenie a obrodenie? Nestalo sa tak.
 
Takže? Zabudnite na ne, želá si BIS. A vlastne - nehovorí nič nové. Pravdy a klamstvá českých dejín od zmareného stavovského povstania v 17. storočí sa opakovane stretávajú dodnes. Stretávajú sa aj v 21. storočí. Čie záujmy chce so svojím „novým" výkladom dejín hájiť dnešná BIS?
 

Facebook komentáře