Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Hédonický materialismus, aneb když „zvěřina“ hovoří o „tantře“

Některé články tzv. učených „odborníků“ na duchovní témata jsou ve skutečnosti nejhrubějším projevem nevědomosti a materialismu a důkazem nebezpečí tzv. „učené nevědomosti“ – vědění bez skutečného vědění. Současně jsou tyto výroky obecně přijímaných „autorit“ brány mainstreamem za hodnověrné a tedy zavádějící a matoucí.

Je až s podivem, jak se takový zevní doktor jakým je profese „sexuologa“ stane odborníkem na duchovní metafyziku a praxi a ještě ze své zevní „autority“ vypouští zavádějící informace na veřejnost jako „odborník“. Z článku sexuologa Zvěřiny, zde: http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/334495-sexuolog-jaroslav-zverina-tantricky-sex-slibuje-uzasne-extaze.html, se dozvídáme následující „perly“:

  • hedonicky-materialismus-aneb-kdyz-zverina-hovori-o-tantre

Mystika, ale také esoterika jsou móda a skvělý byznys. Mystika přitahuje lidi svou tajuplností a esoterika zase myšlenkami určenými pro okruh zasvěcených, privilegovaných lidí. Módním hitem se stal i staroindický tantrismus, prastará hinduistická nauka.

Autor ani neví, co znamenají pojmy jako „mystika“. Mystika je cesta sebepoznání, chceme-li vnitřní náboženství, cesta přímého poznání Boha v našem nitru jako naší duchovní podstaty i všeho co existuje. To rozhodně není „v módě“ jak tvrdí Zvěřina (v módě jsou třeba iphony, ale nikoliv cesta sebepoznání), kdyby tomu tak bylo, nežili bychom ve světě, v jakém žijeme. Mystika rozhodně nepřitahuje „tajuplností“ - neboť z principu na ni není vůbec nic tajuplného, ani záhadného, naopak jde o ryzí subjektivní duchovní vědu – umění se všemi atributy exaktnosti, navíc daleko straší než třeba materialistická „sexuologie“. Mystika může přitahovat jenom pouze dostatečně připravené adepty, kteří ve svém životě dospěli k bodu, kdy místo zevního světa začali hledat pravý vnitřní smysl života a obrátili tak své vědomí na ně samé. Tzv. „tantrismus“ není ani staroindický, ani výhradně hinduistickou „naukou“ – ale naopak samotnou esencí duchovní NAUKY. Tantra svým názvem není nic jiného než NAUKA vnitřního – duchovního know-how směřující k uvědomění ve vědomí a rozšíření jeho svobody a vrozené blaženosti. „Tan“ = expandovat – rozšiřovat a „tra“ = to co osvobozuje – tedy vědomí a současně know – how.

Tantra je tedy duchovní know-how jak rozšířit své uvědomění ve vědomí, které je esencí všeho, nás samých, celého života i světa. Tantra není „lidskou“ naukou, ale její kořeny přesahují lidskou historii, pochází přímo z „oceánu vědomí“, jehož je „duší“. Její znalost byla postupem času stále více deformována, zastírána a posouvána zcela jinam – jak dnes vidíme, hovoří o „tantře“ zasvěceně už i sexuolog Zvěřina. J Ve skutečnosti všechny duchovní směry, sekty i náboženství vznikli z tantry.

Tantra spojuje kult lidského těla s náboženstvím a erotikou. Podle znalců tohoto duchovního směru jde v tantrismu především o uctívání hadí síly, takzvané „kundaliní“. Jejím zdrojem je sexuální spojení, při kterém dojde podle vyznavačů tantrismu k prolínání mužského a ženského principu, ale také lidské a kosmické energie. Má umožňovat jakési vyšší poznání a mystickou extázi. A právě tahle extáze lidi láká.

Tantra vůbec není o fyzickém těle a už vůbec není o kultu fyzického těla. Naopak vede k odstranění nevědomosti spočívající v omezování a ztotožňování s fyzickým organismem a duševními abstrakcemi o sobě, těle, světě a životě – vede ke svobodnému blažeností naplněnému vědomí, které je naší přirozeností a tím, co nazývají různé duchovní směry jako Bůh. Zde vidíme, jak probíhá projekce ega na to, čemu nerozumí. Kultem fyzického těla je materialismus, nikoliv tantra, jak tvrdí Zveřina.

Tantra je o duchovní vědomé kultivaci našeho pravého ryze duchovního těla vědomí – naší nesmrtelné duše, která jako dech vědomí oživuje a umožňuje své tvořivé vyjádření skrze fyzické tělo a jeho svět a podstatně žije a spočívá v samotném svobodném ryzím vědomí, které je prvotní skutečnosti všeho.

Tantra není ani náboženstvím, maximálně bychom mohli říci „vnitřním“ „náboženstvím“, ale nejpřesněji ryze vnitřní vědou vědomí. Tantra není ani o „erotice“, spíše bychom řekli, že erotika je přirozenou součástí a kvalitou tantry. V Tantře nejde ani o žádné uctívání „hadí síly“ – ale o odhalení neprojeveného duchovního potenciálu našeho vědomí a duše v něm do jeho plnosti. Pojem „hadí síla“ vznikl prvním překladem původních tanter A. Avalonem někdy v 19. století. K této symbolice se tradičně už několik generací hledajících opakuje a uvádí, že to je díky jedním z možných průvodních zevních projevů pohybu prány páteří – odtud „hadí síla“ stoupající „páteří“. Význam pojmu „had“ a jeho symbolika v původní NAUCE je daleko hlubší. Po celém světě, v jeho různých kulturně - náboženských epochách můžeme vysledovat tento „hadí“ symbolismus, jak na východě, tak na západě, v indických agámách, tak starém zákoně, apod. Had má schopnost svlékat svou kůži a je tedy podstatně „nahý“ - naprosto stejně jsme na tom i my sami – naše duše je také podstatně „nahá“ a neomezená zdánlivými hranicemi fyzického těla – naší „kůže“. Kundaliní je duchovní esence – podstata našeho těla nazíraná a uvědomovaná z vědomí, je totožná s tím co se nazývá duší. Kundaliní je tak duchovním svobodným – nesmrtelným tělem vědomí. Jejím místem probuzení je „kunda/khanda/hara/děloha jogínky“ odtud kunda – „liní“ (linout se, odvíjet se). Had v ráji, nebo vyšší duchovní bytosti – tzv. „nágové“, jejichž mistrem byl rovněž Śiva ukazují na tyto trans-lidské kořeny duchovní nauky o vědomí a jeho rozšiřování – tantra i původ „hadího“ symbolismu.

Sexuální spojení není zdrojem kundaliní, ale je tomu přesně obráceně. Existuje pouze jedno vědomí a jeho jediná moc projevující se různými aktivitami, jednou z nich je sexualita, která má ve skutečnosti hlubší duchovně-metafyzický rozměr vyjadřují skutečnost, že vědomí se projevuje vztahovou dynamikou mezi neprojeveným potenciálem a aktuálním projevem, jehož základem je vztah ryzího vědomí (Śiva/Otec)- ryzí moci (Śakti/Matka). Podstatou tantry nejsou jenom párové meditace s využitím sexuálního spojení muže-ženy, ty jsou pouze její přirozenou a nikoliv nutnou součástí. Samotný pohled na skutečnost je ryze „sexuální“ ve smyslu výše uvedeném, to je povaha jazyka tantry.

V jednom ze staroindických náboženských sloganů se prý praví, že buddhovství sídlí v ženském klíně. Jeho symbolem bývá lotosový květ.

Tantry píší o joni, „ženském klíně“, ale tím není myšlen skutečný ženský klín, ale symbolicky vyjádřena metafyzická pravda, trojúhelník vrcholem dolů – jantra joni symbolizuje například tři základní sféry moci vědomí, a jejich rozpenutí v projevu do podoby pozorovatele – pozorování – pozorovaného apod. Jazyk tantry využíval sexuální symboliku k vyjádření ducha nauky. Zde je vidět, jak podle sebe vidíme v symbolech tantry to „své“ jako sexuolog Zveřina.

Tantrické techniky a obřady pak umožní, že pár díky tomu dosáhne opakovaných a často i stupňujících se orgasmů.

Autentická tantrická meditace nesouvisí nijak s dosahováním „opakovaných“ nebo „stupňujících“ se „orgasmů“ ani není její hlavní těžiště v zevním prohlubováním sexuálního prožitku, ale naopak o co nejhlubším a nejširším vědomém prožití spojení – a obecně jakékoliv lidské zkušenosti jako vyjádření samotného vědomí s využitím jejího vnitřního potenciálu k rozšíření svobody a blaženosti uvědomění ve vědomí. Pravá tantra je o pravé blaženosti – vrozené sensualitě vědomí ve spojení s prožívanou vědomou sexualitou a celým životem. Sexuální počitky se během tantrické meditace nezintenzivňují, ale vědomě se rozšiřují jako ryze pocitové vědomí na celé vnitřní duchovní tělo vědomí, které překračuje hranice zevní „kůže“ fyzického těla. Naše pravé tělo je ryze nahou odhalenou svobodnou na fyzickém zevním těle nezávislou duší, která je součástí jediného univerzálního vědomí, které je zdrojem všeho. Cílem je prohloubit vědomí prožívaného blaha a prožívat je jako samo vědomí. Součástí je vědomé prolnutí ve vědomí, kdy partneři spočívají ve společném poli vědomí, které proniká a obsahuje oba. Pocitové vědomí lze společně sdílet vědomým dýcháním kvalit vědomí. V tantře nejde o „řešení“ sexu jako „energie“ s cílem vést ji páteří nad hlavou, jak učí pozdější hatha jóga, ale o jeho zvědomení a prožití jako zkušenosti samotného vědomí, jde o práci s vědomým prožíváním v duchovním těle vědomí které je nezávislé na těle fyzickém na podkladě vědomí, které přesahuje prožívající já.

Staroindické tantrické texty doporučují jako jeden ze způsobů, jak zabránit ejakulaci muže, silný stisk penisu.

Tuto zevní násilnou techniku nacházíme pouze v pozdějších hatha jógických spisech ze 13. -15. Století, které se týkají těla, fyzického dechu a zevního sexuálního spojení. V původních tantrách ji nenalezneme. V praxi levo - ruké tantry (tedy když v meditaci produchovňujeme sexuální spojení) nejde o to zamezit ejakulaci u muže, ale jde o vědomé rozlišení - oddělení vlastního počitku orgasmu jako ryze subjektivní s vědomí povstávající zkušenosti od potřeby fyzického vypuzení semene u muže. Materialistický člověk žije v přesvědčení, že mužský orgasmus a výron semene jsou od sebe nedělitelné – opak je pravdou. Ve správně provádění tantrické meditaci se nijak násilně nepřerušuje ejakulace zevními metodami – které spíše mohou uškodit neboť oblast perinea je příliš citlivá, ale správným uvědomováním – meditaci se rozlišuje ve vědomí vznikající impuls – napětí k vyvrcholení a z něj plynoucí orgasmická zkušenost – meditací – vědomým spočíváním v jediném vědomí, které současně zahrnuje naše vlastní tělo „z nitra“ v „mezeře“ těsně před impulsem k vyvrcholení (stejný princip se uplatňuje v uvědomování dechu vědomí) a postupně se napětí uvolňuje se současným duchovním orgasmem, který má povahu vln blaženosti povstávající z doslova dřeně – duchovní esence celého těla – prožíváme orgasmickou zkušenost doslova a do písmene celým tělem – tělem duchovním, které plně prostupuje a proniká i tělo zevní, se současnou expanzí zkušenosti blaženosti a svobody vědomí ve sdílení s partnerem.

Zadržování mužského principu a stupňující se vzrušení přispěje pak k tomu, že partneři mají šanci dosáhnout jakéhosi vyššího vytržení mysli.

Praxí tantry je odjakživa praxí rozšiřování - expanze našeho uvědomění ve vědomí. Jejím hlavním prostředkem je naše vědomí – dech – tělo. Tělo jak je prožíváme z ducha – vědomí, tedy duchovní tělo subjektivně počitkové, které je projevem duše – dechu vědomí – tedy moci vědomí. Jde o praxi vědomí a jeho moci v podobě duchovního těla vědomí. Sexuální spojení partnerů je jenom jednou z možných praxí – i jejím cílem není nic jiného, než co nejplnější sjednocení s božským univerzálním vědomím, které je Bohem.

Podobné „odborné“ články od „odborníků“ šířené mezi laickou veřejností jenom vytvářejí zmatek u běžných lidí když se pak setkají s pojmy duchovní vědy –nauky jako je starobylé slovo tantra. Svou „učeností“ jenom vytvářejí zmatečné informace a ty dále šíří atak zamořují duševní klima, kde žijeme svými „názory“.

Není větším důkazem úpadku dnešního klimatu, ve kterém lidstvo žije, když právě materialistický sexuolog, který se navíc jmenuje Zveřina publikuje v hlavních médiích pojednání o tom, co je „tantra“. Opravdu „kalijuga“.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře