Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Pane mistře, už dvakrát jsem to uřezal a pořád je to krátký! Aneb jak to vidí ještě ministr Drábek

Opravdu nevím, jaké IQ má odstupující ministr Drábek a za jakých podmínek, resp. okolností získal vysokoškolský titul, já VŠ nemám, ale selský rozum mi říká, že to co tvrdí ministr Drábek je pitomost non plus ultra. Týká se to druhého pilíře penzijního fondu, který ač by měl být pro důchodce méně výhodný, neboť by dostávali na dávkách méně, ale pokud by si důchodci připlatili připojištění, pak přesto, že dostanou méně, tak si vlastně polepší.

  • pane-mistre-uz-dvakrat-jsem-to-urezal-a-porad-je-to-kratky-aneb-jak-to-vidi-jeste-ministr-drabek

No řekněte, není ti pitomost? Od ministra Drábka to zase není sice nic až tak mimořádného, jeho schopnosti lhát, mystifikovat a ohlupovat lidi jsou známé, nicméně to jen dokazuje, s jakou vehemencí se snaží obhájit (ne)výhodnost (nejen) druhého pilíře důchodového systému který, jak víme, pochází z jeho dílny. Možná se pletu a křivdím ministru Drábkovi říká-li, že se to vyplatí, třeba tím neměl na mysli důchodce, ale vlastníky penzijního fondu. Pak to ovšem není pitomost, ale chladnokrevný a trestuhodný kalkul vyčůránka, který otevřeně přiznává pravé cíle penzijních fondů. Myslím si však, že tak tomu ve skutečnosti není, protože jak pana ministra známe (!), má na mysli „jen a pouze blaho občanů“, v tomto případě důchodců a těm by přece něco takového „nemohl“ udělat! 
A přesto udělal. Lživou propagandou o prospěšnosti a efektivnosti druhého pilíře je schopen dostat do finančních problémů stovky, neřku-li tisíce důchodců, kteří (by) si takto naběhli na vidle! V tomto případě vidím u pana ministra výraznou absenci studu, čestnosti, pravdomluvnosti a dobrých úmyslů politika, které jdou na vrub občanů, kdy řada z nich z důvodů nedostatečné, nebo klamné (rozuměj lživé) informace jsou schopni těmto informacím podlehnout. Ale to není zdaleka všechno, čeho je pan ministr Drábek schopen. Stačí připomenout spuštění nového systému pro výplatu sociálních dávek který, ač již více jak tři čtvrtě roku od jeho spuštění, je stále nedokonalý a přesto pan ministr po jeho spuštění celé tři měsíce veřejnosti tvrdil (lhal), že systém „funguje“ a všechny dávky byly vyplaceny včas. Pan ministr si zřejmě plete pojem „včas“ s termínem „ještě letos“!
Posledním lživým výstupem pana ministra práce a sociálních věcí je podle  sobotní Mladé fronty Dnes informace, že nemluvil pravdu když tvrdil, že karta sociálních systémů (tzv. sKarta) se nebude týkat důchodců. Pravdou však je, že se důchodců týkat bude, neboť ze smlouvy mezi Českou spořitelnou a ministerstvem vyplývá, že sociální kartu budou mít i důchodci. MPSV se totiž zavázalo, že přes sKarty půjde 98 procent dávek, tedy včetně penzí, píše MFD. Jedinou výjimkou mají být dávky lidem v případech nenadálých živelných pohrom, dodává.
Shrneme-li všechny dosud panem ministrem Drábkem vyřčené „fakta“ a „skutečnosti“ zjistíme, že drtivá většina těchto prohlášení, konstatování, tvrzení a mystifikující obhajoby mají společného jmenovatele a sice, že pan ministr Drábek lže, až se hory zelenají. To vše s plnou vážností a ledovým klidem, až se člověk diví, že je schopen (po všech těch brutálních sociálních eskapádách a faktických neúspěších, spáchaných na sociální a důchodové reformě potažmo občanech) docházet do zaměstnání bez obav, že bude ze strany veřejnosti atakován.
Nezbývá než rovněž konstatovat, že jakkoliv se pan ministr Drábek snaží vylepšit (rozuměj seškrtáváním výdajů ministerstva) sociální a důchodový systém, tak opak je pravdou. Situace se nejen nelepší, ale je horší a stává se stále více a více tíživou. A nejde jen o důchodce, ale i zdravotně postižené, sociálně slabé, nezaměstnané a další, kteří jsou v nomenklatuře ministerstva práce a sociálních věcí. Jedinou dobrou zprávou je, že ministr Drábek rezignoval na svou funkci k 30. Říjnu 2012 a opět, věren své osobní rétorice sdělil, že tak činí proto, že na sebe vzal politickou odpovědnost za svého policií zadrženého náměstka Šišku. Jak velkorysé, mohlo by se říci, ale všichni dobře víme, že to byla jeho poslední šance, jak se vyhnout trapnému „odejítí“ (vyhazovu) z funkce na popud premiéra. Možná, že na tom i vydělá, protože jestliže on skončí koncem října není totiž nijak vyloučeno, že jej bude vláda následovat krátce na to. V každém případě to byl či je nejvyšší čas. Čas Nečas, vláda s 15 % důvěry už nemá ve státní politice co dělat. To co dosud koaliční vláda dělala, byla práce hrobníka nejen české, notabene „demokratické“ vládní politiky, ale i české občanské společnosti a křehké demokracie vůbec. Jinak to posoudit nelze.
20. října 2012 Jiří B a ť a

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře