Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Návrat ztraceného syna? Ale kdež, to jen zdání klame, kníže nikam neodešel!

Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg se ve svých sedmdesáti šesti letech ještě do důchodu nechystá.

Pokud chce pan kníže Schwarzenberg dokázat, že lze pracovat i v pokročilém věku (není práce jako práce) , pak jeho knížecí sešlost, domnívám se, není zrovna ten nejvhodnější příklad: (http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Schwarzenberg-Nejsem-mrtvola-jsem-nazivu-a-hybu-se-Valku-proti-Putinovi-nesmime-vest-na-pul-plynu-To-je-na-facku-jak-postupuje-Evropa-334721).

  • navrat-ztraceneho-syna-ale-kdez-to-jen-zdani-klame-knize-nikam-neodesel

Upřímně řečeno, za takových podmínek které má on, by uměli žít tisíce stejně starých lidí. Ovšem horník, hutník, zedník, švadlena, zdravotní sestra sotva! Také mluvit o jeho comebacku není zrovna na místě, protože zmíněné intermezzo po prezidentských volbách bylo téměř neznatelné. Také si nepamatuji, že by se kdy pan Schwarzenberg odmlčel na tolik, aby o něm aspoň měsíc nebylo vidu ani slechu. Zřejmě vnitropolitická situace mu to, vzhledem k jeho povaze, nedovolila. To by ale také nesměl být předsedou TOP 09 ani v jiném politické funkci, aby si mohl takovou specifickou „mono“ pauzu dovolit. Kromě toho, existence a vývoj událostí na Ukrajině evidentně nenechávají pana Schwarzenberga v klidu, protože jako věrný spojenec Západu, USA a Bilderbergu nemůže vývoj ukrajinských událostí přejít bez svého vnitropolitického angažmá. Tím více, že jako předseda zahraničního výboru PS se k tomu může vyjadřovat. A že se vyjadřuje a důrazně (někdy až příliš), není pochyb. Tím ani náznakem nechci jeho iniciativu oceňovat, naopak, mám k ní řadu výtek.

Předně, pan Schwarzenberg v sobě nezapře militantní a sociálně sobeckou povahu a je považován, minulým režimem poněkud zprofanovaným titulem, za „válečného štváče“. Jen málo politiků se vyjadřuje tak důrazně, výbušně a nekompromisně k průběhu událostí na Ukrajině, způsobu jejich řešení, postojů západních politiků atd., jako právě on. A zvláště, jedná-li se také o nepřímého účastníka ukrajinské kauzy, třísky v jeho patě, Ruska a prezidenta Putina. Jeho kritická slova na adresu politiků, kteří se prý víc zabývají ochranou hospodářských a ekonomických zájmů, než potřeby zachování mezinárodního práva, jsou natolik výbojná, že si dovolí i západní politiky kriticky počastovat až tak, že jejich přístup a řešení jsou prý na fackování. No, nevím jak kdo hodnotí přístupy západních politiků z EU, NATO či loutkovodičů z USA, možná že má dokonce i pravdu, ale mě osobně více názory, provokativní a militantní řeči pana Schwarzenberga přijdou na fackování (resp. na pořádnou nakládačku).

Jestliže jsem se o panu Schwarzenbergovi vyjádřil jako o válečném štváči, případně zrádném vlastenci, opravňují mne k tomu mj. i Schwarzenbergova slova: „Od začátku tu měl být ten nejtvrdší postup. Takhle má agresor čas se přichystat a přizpůsobit, což také dělá.

Válka se nemůže vést na půl plynu,“! Upozorňuji zvláště na poslední větu, ve které se vyjadřuje nikoliv ve smyslu vyzývání k potřebě diplomatického jednání či vyjednávání při řešení této velmi složité mezinárodní problematiky, on poukazuje na fakt a přímo vyzývá politiky, že s Ruskem je třeba vést přímou, otevřenou válku a ne jen válku na půl plynu. Pan Schwarzenberg nemluví ani tak o potřebě řešit vnitrostátní problémy Ukrajiny, potažmo vztahy s Ruskem, události v Luhansku a Doněcku nepovažuje za lokální válku, ale zcela otevřeně a provokativně mluví o válce Ruska s Evropou. I když to není pravda, je to jeho zbožné přání, aby byl vyvolán konflikt, který by vedl ke skutečné válce v Evropě. Proto bychom, podle jeho názoru, měli my, občané, přinášet oběti za svobodu a demokracii, protože podle něj předešlé generace prý za svobodu umírali a my prý jsme ochotni přinášet oběti jen ve snížení HDP!

Pan Schwarzenberg ale neříká, čí svobodu, čí zájmy a za koho bychom měli přinášet oběti, jako předešlé generace. Má-li na mysli zájmy USA, Bilderbergu a NWO pochybuji, že občané ČR budou pro tyto zájmy ochotni přinášet oběti. Na druhé straně, pan kníže má plnou hu.., tedy chci říct ústa provokativních výzev, nabádání k obětem. Ptám se: jaké „oběti“ už přinesl on, aby mohl říct, že jde příkladem? Proč se nesebere a nejde řešit problémy přímo do Kyjeva? Jako jeden z nejbohatších Evropanů neposlal na humanitární pomoc nic, co by stálo za jeho fajfku tabáku, to je mu zřejmě líto peněz, ale jiné vybízí, aby si utrhli od úst, utáhli opasky, uskrovnili své potřeby v zájmu „obětování se“ pro zájmy těch amerických ..urvysynů. Nechci být domýšlivý, ale myslím si, že to není jen můj názor.

Události na Ukrajině, jakkoliv na nich nemáme de facto žádnou vinu, nám přináší a přinesou řadu problémů. Ale není to kvůli Rusku, ale kvůli nezvládnutým geopolitickým záměrům USA, které si chtěly Ukrajinu podrobit, ovládnout, získat si tak velmi výhodné strategické postavení, aby tak mohly snáze připravovat útok na Rusko. Pokud si pan Schwarzenberg myslí, že je Putin nějaký hlupák a vypatlaný politik, zatížený imperiálními choutkami, pak se mýlí. Je to právě Schwarzenberg, který má ty nejpodlejší válečnické úmysly, jak pomoci západu k dosažení cílů, tj. napadnout Rusko a tím se zbavit největšího soka v jejich plánech s NWO. Těch „obětí“, které přinesli čeští občané na oltář vlasti bylo díky panu Schwarzenbwrgovi jeho a politice TOP 09 víc než dost.

Osobně si myslím, že by si ten důchod nejen zasloužil, ale on by jej také víc než kdo jiný potřeboval . Ani ne tak kvůli jeho knížecí milosti, ale kvůli nám, občanům! Já mít takové lesy, luka v Alpách….

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře