Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Komu je americká košile bližší, než český kabát?Aneb: právní stát jen pro potřeby privilegovaných.

Hodnocení uživatelů:  / 27
NejhoršíNejlepší 

Zkusme se zamyslet nad tolik omílanou, leč nezodpovězenou otázkou, zda je naše republika právní stát či nikoli. Naši politici a celá politická scéna (až na několik vzácných, normálně uvažujících politiků, u kterých převažuje selský rozum myšlení), jsou přesvědčeni, resp. se nás o tom snaží přesvědčit, že právní stát jsme. Vždyť všude se operuje právy, všechna rozhodnutí mají oporu v zákonech a v Ústavě ČR a i všechny soudní instance se ve své činnosti odvolávají na řadu zákonů a práv.

 

     Nutno konstatovat, ano, nejspíše tomu tak skutečně je. Ovšem existence zákonů a práv ještě neznamená, že se tím  stát stává de facto  automaticky právním státem.  Aby tomu tak bylo, musí (musel by) stát cestou všech státních orgánů, které svou činnost vykonávají na základě platných zákonů, tyto zákony nejen respektovat, na základě jejich právní síly je uplatňovat, ale také z nich osobně vyvolávat osobní zodpovědnost. Že tomu tak, alespoň z hlediska občanské veřejnosti není, nelze pochybovat. 

  • komu-je-americka-kosile-blizsi-nez-cesky-kabat-aneb-pravni-stat-jen-pro-potreby-privilegovanych

 

     Počínaje vládou, senátem, sněmovnou, ale i soudy a nejvyšším státními orgány až po státní orgány veřejné správy, je jejich činnost regulována nejen platnými zákony ČR, ale jako členové mezinárodních orgánů či uskupení, jsou ovlivňováni i závaznými předpisy, smlouvami a nařízeními mezinárodních orgánů. Toto konstatování lze považovat za faktickou realitu při výkonu činností a funkcí jak jednotlivců, tak celých orgánů .

     V této souvislosti se však nabízí otázka, jak dalece jsou všechny zákony a normy respektovány, dodržovány a v praxi uplatňovány. Praxe ukazuje, že striktní respektování těchto zákonných norem, smluv a jiných právních aktů se uplatňuje především tam, kde to má pro někoho nějaký význam, přínos, výhodu  či případně zisk.

      Nejmarkantnějším příkladem (ne)dodržování právních domácích nebo mezinárodních právních aspektů je záležitost v případě přesunu (transportu) vojsk US armády po území ČR. Podle Ústavy ČR je možné cestou  vlády ČR, souhlasit s přesunem cizích vojenských jednotek po území ČR v řádu do 48 hodin. Samozřejmě, že lze počítat s nějakou tolerancí plus mínus nějaké hodina, ovšem jak vyplývá z informací, týkajících se přesunu vojsk US armády na konci března, event. začátkem dubna t.r., bude přesun realizován v rozsahu značně větším, než je zmíněných 48 hodin, možná 72 hodin, ne-li více. Nejedná se tudíž o klasický přesun vojsk, ale jejich krátkodobý pobyt, což ovšem není jedno a to samé s porovnání s přesunem. Přesto, že Ústava jasně říká, že v takovém případě musí být tato okolnost projednána ne-li vládou, pak zcela určitě poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, tak se tak nestalo.

     Vláda ČR v březnu t.r. přijala usnesení, ve kterém schválila průjezd vojsk NATO, resp. armády USA, přes území ČR , které se uskuteční na konci března 2015. Během průjezdu jsou plánovány dvě zastávky a tři přenocování za účelem odpočinku řidičů, doplnění pohonných hmot a provedení nezbytné údržby vozidel. 

     Z výše uvedené informace Vlády ČR vyplývá, jen při letmém propočtu hodin, že počet hodin strávených  vojsky US army při  jejich „průjezdu“ po území ČR bude čítat cca 5 dní, tj. 5 x 24 hodin = 120 hodin (plus mínus 5 hodin)! Odvoláme-li se na ustanovení vyplývající z Ústavy ČR od průjezdu, resp. pobytu cizích vojsk na území ČR cca v délce 48 hodin, je tento propagační a současně demonstrativní „průjezd“ US army jeden a půl krát  delší, než Ústavou stanovená doba, přičemž vláda necítí potřebu dát tuto skutečnost ke schválení sněmovně, jak ukládá Ústava ČR. To je ukázkový příklad chápání „právního státu“!

     V roce 2014, jak sděluje Vláda ČR,  se uskutečnilo přes území ČR 131 podobných přesunů, kterých se celkem účastnilo 1631 zahraničních vojáků s 601 kusy techniky. Z tohoto počtu se 11 silničních přesunů týkalo příslušníků armády USA, konkrétně se jednalo o 632 osob a 316 kusů techniky. Informace také, poněkud opožděná a sdělená možná i s donucením okolnostmi, uvádí počty průjezdů či přesunů, počty zahraničních vojáků, počty bojové techniky , včetně přesunů příslušníků armády USA a jejich techniky přes naše území. Je pozoruhodné, že celá řada těchto přesunů byla provedena tzv. inkognito, tedy bez toho, že by o těchto skutečnostech byla veřejnost informována. V této souvislosti se naskýtá otázka, zda nejde o utajování skutečností, o kterých by měla být česká veřejnost informována. 

     Nicméně už se stalo, ale není od věci ukázat také na skutečnost, že vzhledem k nulové  (ne)informovanosti občanů ČR o realizaci přesunů či přejezdů vojsk po našem území v r. 2014,  se nedostala těmto přesunům žádná provokační a vojenskou sílu demonstrující publicita a propagace, jako tomu je v dnešních dnech v souvislosti s poněkud pochybným „přejezdem-přesunem“ vojsk USA po území ČR! Je to za A) náhoda, nebo za B) úmysl? Správná odpověď je bezpochyby  za B)!  Jinými slovy, dnes resp. v těchto dnech je ideálně vhodná doba k provokativní, propagační a vojenskou sílu demonstrující pro přesuny vojsk USA po území ČR! Je to zcela evidentní, předem promyšlená demonstrace hrozby silou, které je v rozporu se Smlouvou ČR s Aliancí NATO (viz níže)!

     Je evidentní, že politická reprezentace pojala přesun amerických vojsk formou nebývalého vlezdoprdelismu až tak, že nepovažuje za potřebné naplnit literu zákona či Ústavy ČR a činit to, co je jim ukládáno za povinnost. Od toho jsou snad právní normy, aby se dodržovaly, notabene jde-li o vládu či Parlament ČR, nebo ne? Závěr: vrcholné orgány státu, ve vztahu k atmosféře současné situace v Evropě, resp. hysterické propagandy o nebezpečném Rusku a z toho plynoucí potřebné demonstraci vojenské síly v armádách US a NATO, se nechaly ovlivnit tlakem západních spojenců, prozápadních politiků a antiruských elementů a velkoryse, nezodpovědně a trestuhodně rozhodli povolit přesun vojsk US armády i za cenu delšího časového údobí, než je dáno Ústavou ČR. 

Otázka: jsou vláda, parlament, politici oprávněni činit takové ústupky a výhody bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou dodržovány platné právní normy tohoto státu, tedy Ústavy ČR?

     Na druhé straně existují také, jak výše zmíněno, i smlouvy mezinárodní, ze kterých vyplývá povinnost jejich respektování všemi zúčastněnými stranami. Jak zmiňuje bývalý elitní zpravodajský důstojník a diplomat  JUDr. M. Polreich, http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Presun-vojsk-USA-je-v-rozporu-se-smlouvou-NATO-Proc-lzete-zlobi-se-rozvedcik-a-diplomat-Miroslav-Polreich-367815, je přesun armády USA po našem území v rozporu se Smlouvou NATO, která zavazuje členské státy NATO neprovádět „jakékoli hrozby silou“, neboť přesun armády USA  a jeho prezentace toto ustanovení jednoznačně porušuje. Při vstupu do NATO se (ČR) totiž zavázala (čl. 1.) „zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou“. Z toho vyplývá, že naši novináři, politologové a plejáda rádoby erudovaných znalců na ústavní či jiné právo, ale bohužel i český generalita tento jedině relevantní závazek opomíjejí a pravděpodobně ho ani neznají, nebo jej záměrně či vědomě bagatelizují. Tímto dávají okázale najevo své „mírutvorné“ postoje s neskrývaným  vlezdoprdelstvím, příklonem a projevem sympatií západní politice, podpoře USA a NATO a jejich militantním záměrům. 

      Na druhé straně veřejně a důrazně  deklarují svůj rusofobní postoj s názorem, že Rusko je mnohem větší bezpečnostní hrozbou, než Islámský stát  a tedy že Rusko je nebezpečí pro Evropu, čemuž je zapotřebí se bránit. Z toho plyne jejich bezmezná podpora provokativní  demonstraci sil vojsk US armády na našem území.

Otázka: Lze takto bagatelizovat a beztrestně promíjet bezprecedentní nerespektování či porušování základních právních ustanovení Smlouvy NATO? Nedopouští se tím česká vláda a generalita ČA (viz odkaz na článek dr. Polreicha) jasné vlastizrady? Neměli by být generálové postaveni mimo službu, notabene před vojenský tribunál? Kde je totiž záruka, že v případě války budou generálové vždy jako vlastenci hájit české zájmy, když už dnes je jim americká košile bližší, než český kabát? 

      Vrátím-li se na počátek tohoto tématu, tj. zda jsme nebo nejsme právní stát, není pochyb, že jím nejsme ani náhodou. Pokud ano, tak pouze a jedině v případě, kdy se to hodí určité privilegované skupině lidí, novinářům, politologům, politikům, prozápadně smýšlejících a západní politiku USA, NATO či EU podporujícím sympatizantům, stejně jako Rusko nenávidějícím lidem, a bohužel i představitelům České armády. O praktickém uplatnění pojmu právní stát ve prospěch občanů proto nemůže být ani řeč. Omlouvám se, ale ulevit si mohu jen slovy: kurva, to jsme dopadli!

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 damirr@volny.cz 2015-03-27 17:31
Ulmane, ty jsi opravdu chudáček. Ještě nikdy jsi tady v příspěvcích nenapsal něco rozumného, asi se ti "rozum" zdaleka vyhýbá a tak jen napíšeš nějakou slátaninu tobě podobnou. Už je mi to jasné, trackmania a podobné kraviny ti ovlivňují zdravé chápání. Hry dělají i z inteligentů idioty.

Facebook komentáře