Kdybychom k mimo-evropským imigrantům přičetli i evropské cikány, kterých je v Británii až 200 tisíc a silně vysávají sociální systém, tak by celkové škody převýšily částku 200 miliard dolarů. A to už jsme na jedné čtvrtině výdajů, které Británie zaplatila za 1. světovou válku.

Barevní imigranti ve zmíněném období způsobili Velké Británii škody zhruba jako celý jeden rok první světové války.

Vedle škod, které imigranti způsobí vysáváním sociálního systému, jsou tu ještě škody způsobené kriminalitou imigrantů a další negativní dopady imigrace a multikulturalismu. Tyto škody je komplikovanější přesně kvantifikovat, ale jde o ohromné částky.

Mezi další náklady spojené s přílivem barevných imigrantů a politikou multi-kulturalismu patří : 

- přímé škody způsobené kriminalitou ( míra kriminality je u imigrantů výrazně vyšší, než u bílých ) 
- náklady na prevenci kriminality a zabezpečení objektů 
- terorizmus a náklady na prevenci teroristických útoků 
- různé sociální a integrační programy 
- miliardy na multikulturní školství - na některých západních univerzitách jsou i desítky předmětů, kde se vyučuje multi-kulturalismus, gender / feminismus, neo-marxistická filosofie apod. Existují i celé katedry a fakulty těchto levičáckých pavěd ( například Genderová studia, nebo Black Studies - černošská studia). 

- dotace a státní granty lidskoprávním neziskovkám, umělcům a aktivistům, státem financovaná antirasistická a multikulturní propaganda, veřejnoprávní média propagující multi-kulturu z peněz občanů 

- náklady na léčbu importovaných nemocí a na prevenci 
- škody způsobené propadem hodnoty nemovitostí v okolí ghett apod. 
- poškozování podnikatelské sféry různými rasovými a genderovými kvótami, anti-diskriminačními zákony atd.


Imigranti - naše budoucnost nebo naše zhouba ? 

Objevila se i kritika interpretace dané studie, která říká, že analýza zahrnuje i imigranty, kteří ve sledovaném období 1995 až 2011 byli již v důchodu, ale předtím v Británii pracovali.

Ale stačí selský rozum, abychom věděli, že barevná ghetta západních velkoměst plná zevlujících gangů, kde se obvyklá nezaměstnanost a závislost na dávkách pohybuje kolem 60 až 80%, nemohou být pro evropské státy žádným přínosem.

Podle zastánců multikulturalismu imigranti přináší prosperitu. Na západ už 50 let přichází zástupy barevných imigrantů. Tak kde je ta prosperita ? Vidět je jen úpadek, růst kriminality a astronomické zadlužení států.


Manipulace 

Mezi cizinci přicházejícími do západní Evropy jsou rozdíly obrovské. Na jedné straně nevzdělaní a negramotní imigranti, co se z Afriky plaví přes Středozemní moře do Evropy. Na druhé straně lidé z východní části EU, kteří se bez problémů integrují, naučí řeč a pracují.

Velké rozdíly jsou i mezi imigranty ze sousedních zemí. Například Indové versus Pákistánci v Británii - mezi Indy je výrazně víc pracujících a nekonfliktních lidí, než mezi problémovými Pákistánci.

Tyto markantní rozdíly mezi jednotlivými skupinami cizinců poskytují velký prostor k manipulaci ze strany různých multikuturních sociologů a jiných pseudo-odborníků, kteří produkují různé studie s předem daným cílem podpořit imigraci, propagovat imigranty a multi-kulturalismus.

Když chce například britská multikulturní neziskovka vytvořit takovou studii o imigrantech, stačí, když do skupiny zkoumaných imigrantů zahrne větší počet těch lepších cizinců a výsledek dopadne pozitivně. V médiích se pak objeví články a reportáže s fotkami usmívajících se muslimů a černochů s titulkem například: Vědci prokázali, že imigranti pracují stejně, jako místní.

Co se ale veřejnost nedozví je, že mezi vybranými imigranty ve zkoumaném vzorku byla většina ze střední a východní Evropy, nebo Korei apod.

Studie o imigrantech by byly objektivní, pokud by přísně rozlišovaly imigranty dle ras a etnik a nemíchaly vše dohromady. Většina studií z dílny lidskoprávníků a humanistů je neobjektivní a manipulativní už z toho důvodu, že jejich ideologie zpochybňuje jakékoliv rasové rozdíly. Podle nich je každý negramotný imigrant z Afriky stejně inteligentní a přínosný, jako pracující cizinec ze Střední Evropy.

 

Závěr 

Tvrzení, že imigranti nám zajistí budoucnost a budou pracovat na naše důchody, už dnes působí jen jako trapný pokus o vtip.

Většina imigrantů mířících do Evropy jsou dnes černoši a muslimové u kterých platí, že kromě mnoha jiných negativ a rizik budou představovat rostoucí zátěž pro veřejné finance. Ne, že oni budou pracovat na naše důchody, ale bílým lidem se bude stále oddalovat věk odchodu do důchodu, aby měl miliony  imigrantů kdo živit.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2821151/Non-EU-migrants-State-costing-British-finances-120billion-1995.html

zdroj: http://romanbarta.blog.idnes.cz/c/439972/Imigranti-devastuji-Evropu-jako-valka.html