Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vzpomínka na chemické útoky ve Vietnamu

Emil Kalabus

Je to bezmála 56 let, kdy se začalo ve Vietnamu v roce 1962 s používáním herbicidů, které měly pomoci k vítězství nad Vietkongem (Národní frontou osvobození Jižního Vietnamu).

Nejintenzivnější používání této chemické látky proběhlo v letech 1968 až 1971, kdy letadla USA provedla na 6,5 tisíce postřikových misí na ploše přibližně 1,5 miliónu hektarů. A 60 % látek tvořila nechvalně známá směs Agent Orange kontaminovaná vysoce toxickým dioxinem, jehož poločas rozpadu můžeme měřit na desetiletí.

Vietnamská vláda později vyslala do nejvíce zasažených míst experty, aby zjistili, co se přesně stalo a jaký dopad měly postřiky na zdraví obyvatel. Celá jedna generace zdejších obyvatel byla postižena bez rozdílu.

Prakticky neexistovala rodina, ve které by se nenarodilo postižené dítě, ať už s rozštěpem patra, větším počtem prstů nebo jinými deformacemi. Lidé trpěli i chronickými onemocněními a dříve umírali. Mnozí nesou následky dodnes. Stejně tak se nepodařilo vyčistit všechnu půdu. Podle některých odborníků v ní dioxiny zůstanou ještě 300 let.

  • vzpominka-na-chemicke-utoky-ve-vietnamu

Celý Jižní Vietnam byl de facto frontou a byl doslova protkán sítí podzemních tunelů, ve kterých se skrývali příslušníci Vietkongu. Američané, kteří se do tunelů marně pokoušeli pronikat, je proto bombardovali. Některá místa po náletech připomínala měsíční krajinu. Aby se lépe trefovali, ničili i lesní porost rozprašováním „Agent Orange.“ Celkem téměř 80 miliónů litrů chemikálií zničilo asi 14 % jihovietnamských lesů a půdy.

Je dostatečně známé, že v tehdejší době extrémně expandoval totalitní komunizmus v různých částech světa a tehdy se Spojené státy rozhodly tuto expanzi zastavit všemi prostředky. Dnes víme, že Spojené státy v tomto souboji nakonec porazily sami sebe, především proto, že metody boje zvedly takovou vlnu odporu mezi samotnými Američany, že Spojené státy válku sami zastavily a de facto Vietnam přenechali komunistům.

Dnes si z tohoto souboje Američané odnášení noční můru, obrovský pocit viny. Při pohledu na narozené zmrzačené děti není co říci, není co vysvětlovat.

Důsledky použití Orange Agent jsou strašlivé. Herbicid nejenom že zničil vegetaci, zničil pole, lesy, ale jedovatý dioxin dodnes způsobuje řadu vrozených nemocí.

Až v roce 1991 byly ve Spojených státech plně akceptovány závěry konference, na jejíchž základě byl vytvořen seznam vrozených nemocí z důsledku používání dioxinů. 
Kromě Vietnamu byly postřikem zasaženy i oblasti Laosu a Kambodži, nacházející se v blízkosti hranic.

9. srpna 2012, den před 51. výročím prvního použití látky Agent Orange, byl zahájen americko-vietnamský projekt na snížení kontaminace zamořené půdy v místě bývalé americké letecké základny v Danangu. USA se na projekt zavázaly vydat 41 milionů dolarů do konce roku 2016.

Použití této chemikálie byly ve vietnamské válce vystaveny milióny vietnamských obyvatel. Následky expozice zahrnovaly rakovinu, mentální postižení, defekty pokožky, neurologické defekty a vrozené malformace a novotvary u nově narozených. Látka jim poškodila přímo genetickou výbavu, proto se oběti trpící těmito příznaky rodí dodnes.

Není bez zajímavosti, že jedna ze složek Agent Orange (2,4,5-T) se od roku 1965 vyráběla i v Československu v chemičce Spolana Neratovice a přes podnik zahraničního obchodu byla prodávána za valuty západoevropskému prostředníkovi, který dodával pesticid na americké letecké základny ve Vietnamu, kde byl zneužit pro výrobu Agent Orange.

Během krátké doby vážně onemocněly desítky zaměstnanců Spolany, kteří se podíleli na výrobě pesticidu, a proto byla výroba v roce 1968 ukončena a provozy uzavřeny.

Následky působení bojového plynu, nesoucího kódové označení Agent Orange a používaného americkými ozbrojenými silami v letech 1962 až 1971 ve vietnamské válce, jsou i dnes postiženy tři milióny Vietnamců. Podle Červeného kříže přes sto padesát tisíc postižených tvoří děti. Je to už třetí generace s mentálními a fyzickými deformacemi, které jsou způsobeny dioxinem – tedy chemikálií, jež tvořila součást plynu Agent Orange a která přešla do půdy i do vody. Chemikálie zasáhla území Vietnamu, na němž dnes žije zhruba pět miliónů lidí.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře