Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Šok na ČT24. Právní pohled na americký útok na základnu v Sýrii.

Hodnocení uživatelů:  / 60
NejhoršíNejlepší 

Emil Kalabus

Těsně před půlnocí jsem sledoval vysílání ČT 24 – Zprávy ve 23. Velmi mne zaujalo hodnocení amerického útoku na základnu v Sýrii JUDr. Martina Faixe z Katedry mezinárodního práva Právnické fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci.

Pan JUDr. Faix odpovídal nezvykle otevřeně na otázku moderátora pořadu pana Tomáše Drahoňovského. Myslím, že mnoho občanů i politiků se bude hodně, ale opravdu hodně divit.

Moderátor pořadu položil JUDr. Faixovi otázku: „To, co jsme viděli, to byla skutečně agrese vůči suverénnímu státu, jak tvrdí Rusko nebo to bylo něco jiného?“

  • sok-na-ct24-pravni-pohled-na-americky-utok-na-zakladnu-v-syrii

Pan JUDr. Faix odpověděl nezvykle otevřeně a bez nejmenších pochybností. „ Možná nejste od právníků zvyklí, aby podávali jednoznačnou odpověď, ale v tomto případě se skutečně o jednoznačné porušení mezinárodního práva ze strany Spojených států amerických jednalo.

Charta OSN a mezinárodní právo zakazuje použití ozbrojené síly či hrozbu silou. V tomto případě k porušení tohoto zákazu došlo.

Podle JUDr. Faixe jsou výjimky z tohoto zákazu, ale každá výjimka je daná. Jak jsme poslouchali zástupkyni Spojených států amerických v Bezpečnostní radě OSN, žádný ten důvod, nebo žádnou z těch výjimek nelze aplikovat na čin USA.

Charta OSN zná dvě explicitní výjimky. Tou první je výkon sebeobrany, kdy se stát brání proti ozbrojenému útoku. Tou druhou výjimkou je právě mandát RB OSN, která je jediná zmocněná k tomu, aby umožnila výkon opatření za použití ozbrojené síly.

Potom je několik dalších výjimek, které jsou diskutované, ale které v mezinárodním právu explicitně zakotvené nemáme a jednou z možných o které bychom mohli uvažovat je tzv. humanitární intervence, která byla používána třeba v případě Libye. I ona má ale své podmínky a ty v tomto případě nebyly rovněž splněny. Samotná existence humanitární intervence je velmi problematická a většina států, jak se ukazuje s existencí této výjimky nesouhlasí.

Podle JUDr. Faixe pro čin USA není v zásadě možné ani zpětné ospravedlnění. Pro právní základ pro americký útok, by musela být explicitně aplikovatelná jedna z oněch dvou výjimek o kterých byla řeč.

Zde je vcelku jasné, že ani jedna z těchto výjimek to není. Nejedná se ani o výkon sebeobrany, není zde ani mandát RB.

Od norem mezinárodního práva se nelze odchýlit. Právo je nástroj, který jsme si vytvořili a právo nemůžeme změnit my ani OSN. Právo mohou změnit jen státy, které ho vytvořily. Žádný stát zatím tuto možnost nevyužil a proto je mezinárodní právo platné v této podobě.“

Co z toho plyne? Myslím, že zastánci amerických náletů neznají mezinárodní právo nebo ho prostě ignorují. Ať tak či onak, stávají se spolupachateli válečných zločinů. A je jedno zda jde o Pepu z poslední zapadlé vesničky někde na Šumavě nebo o politika sedícího v Praze.

V morálním a trestně-právním kontextu v souvislosti s nevědomostí platí známá věta „ignorantia juris non excusat“ („neznalost zákona neomlouvá“).

Zdroj:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253218159-zpravy-ve-23/

Facebook komentáře