Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

NOVÉ CELOSVĚTOVÉ NÁBOŽENSTVÍ. JAK BUDOU PRIVATIZOVAT PLANETU ZEMI.

5.6.2023

Několik mezinárodních setkání jsme nechali bez povšimnutí. Jedním z nich je klimatické fórum COP27, které se konalo v listopadu 2022 na Sinaji v Egyptě, tedy v místě, které má specifický náboženský význam pro osvícení všech abrahámovských náboženství. Jedním z organizátorů bylo mezináboženské centrum pro udržitelný rozvoj.

Chci připomenout, že přes veškerou vnější atraktivitu pojmu „udržitelný rozvoj“ (samozřejmě je dobře, když je něco udržitelné), je ve skutečnosti – navíc v poněkud optimistické verzi – snížení světové populace na 2 mld. lidí, tedy fakticky „sametovou“ a neetickou genocidu, snížení spotřeby a životní úrovně většiny obyvatel planety ve jménu záchrany přírody před člověkem.

  • nove-celosvetove-nabozenstvi-jak-budou-privatizovat-planetu-zemi
  • nove-celosvetove-nabozenstvi-jak-budou-privatizovat-planetu-zemi
  • nove-celosvetove-nabozenstvi-jak-budou-privatizovat-planetu-zemi
  • nove-celosvetove-nabozenstvi-jak-budou-privatizovat-planetu-zemi

„Americký vyslanec pro klima John Kerry – o tom, že je potřeba se vzdát zemědělství, aby se tak vyřešil problém se skleníkovými plyny: Mnoho lidí neví, že na zemědělství připadá asi 33 % světových emisí. A nejsme schopni dosáhnout nuly. Nejsme schopni čelit této výzvě, pokud zemědělství nebude součástí řešení. Samotné potravinové systémy přispívají značným množstvím emisí, jednoduše proto, že děláme to, co děláme.“

„Nacházíme se v epicentru masového vymírání, uprostřed klimatické krize, a přitom nějak potřebujeme nakrmit rostoucí populaci,“ říká entomoložka Sarah Beynon, která na experimentální farmě ve Walesu vyvíjí potraviny na bázi hmyzu, – „my se musíme změnit, a musíme toho hodně změnit. Chov hmyzu vyžaduje mnohem méně půdy, energie a vody než konvenční zemědělství a má mnohem nižší uhlíkovou stopu. Podle studie vědců z Wageningen University v Nizozemsku produkují cvrčci o 80 % méně metanu než krávy a 8–12krát méně čpavku než prasata.“

Na fóru uspořádali mezináboženští členové obřad pokání vůči klimatu za údajnou vinu lidstva na škodlivé změně klimatu. Proběhla prezentace eko-bible, kterou napsala skupina katolíků, protestantů a židů pod vedením rabína Nerila. Prezentovány byly také ekologické komentáře ke knihám Genesis a Exodus. Hlavní tezí je, že „udržitelný rozvoj je vůle Boží“. To znamená, že ultraglobalisté již nemají dostatečné světské ospravedlnění pro udržitelný rozvoj. Bylo vyhlášeno 10 přikázání pro klimatickou spravedlnost. A co je nejdůležitější, byla formulována myšlenka jediného světového abrahámovského náboženství, jehož cílem a centrem je ochrana přírody. Tedy ve jménu Boha, samozřejmě, ale ve skutečnosti ne kvůli Němu, ale kvůli přírodě.

"Hlubinní ekologové v duchu steampunku nebo kyberfeminismu, cthulhucén Donny Harrawayové – ona je jednou z druhu post-lidí. Nejsou schopni být lidmi, snaží se stát myšmi nebo kavkami, ale urážejí tím hlodavce a ptáky. "Kapitalocén" – stav bytí, kdy se člověk stává jakýmsi životem uvnitř kapitalistického systému. Takový člověk je podobný mechu, který žije na kameni v deštných pralesích, a nepřemýšlí o tom, jestli říct kamenu „ano“ nebo „ne“. On je prostě mech. Lidé, kteří neříkají slovo "kapitalismus", to je mech v kapitalistickém systému. Rostou v něm, fungují v něm, množí se v něm a šíří se jako podhoubí. Hlídají si status quo, jsou v něm rozpuštěni. Mohou změnit pohlaví, pokud k němu dozráli, mohou se držet svého pohlaví, pokud nejsou zrovna pokročilými kapitalisty a jsou představiteli zastaralého modelu kapitálu. Ale stejně je to jedno, ten i ten – mech! Jsou součástí „kapitalocénu“.“ Alexandr Dugin

(Hlubinná ekologie je ekologická filozofie, která podporuje vnitřní hodnotu všech živých bytostí, bez ohledu na jejich utilitární užitečnost pro lidské potřeby. Kromě toho se prosazuje změna moderních lidských společností v souladu s takovými představami.)

(Cthulhucén je originální show gigantických rozměrů, jež pod záhyby zábavy skrývá tajemství.)

(Kapitalocén je jedním z alternativních způsobů pojmenování stále hůře zpochybnitelného faktu, že geosféra Země je zásadně a v mnoha ohledech nevratně proměňována aktivitami člověka. Důvod, proč se dnes mnozí odklánějí od běžněji používaného pojmu antropocén, spočívá v kritice univerzalizujícího nároku tohoto pojmu. Antropocén, v jehož etymologii je nepřehlédnutelný kořen anthropos (řecké označení „člověka“ či „lidské bytosti“), totiž nedostatečně zohledňuje, že aktivity, o kterých se tady bavíme, nelze připsat lidstvu obecně, ale spíše konkrétnímu uspořádání společenských a ekonomických vztahů – kapitalismu.)

Ekologičtí ideologové vycházejí nejen z toho, že je na planetě příliš mnoho lidí a že vyvíjejí tlak na zdroje. Druhý postulát je mnohem zajímavější – všechny biologické druhy včetně člověka jsou rovnocenné a jsou si rovny. To znamená, že nějaký vzácný pavouk z Amazonie má stejná práva jako člověk. Pavouk navíc přírodě nezpůsobuje škody, ale člověk ji znečišťuje.

Ultraglobalisté by nebyli věrní sami sobě, kdyby pod rouškou víry neprosadili zcela konkrétní otázky globálního přerozdělování a nastolení kontroly nad světovými zdroji. Zvláště mě zasáhlo vystoupení jistého Michaela Sherona (je na internetu). Jedná se o bývalého hlavního poradce Bank of England, spolupředsedu G-20 a nyní prezidenta jedné ze Zuckerbergových struktur.

Bez obalu prohlásil, že jakmile bude průmysl dekarbonizován, uhlík se stane spolu s běžnou měnou něčím, jako-by měnou. A zdůraznil, že jižní polokoule, a celkově, má globální jih větší hodnotu než severní. „Jih je cennější a má vyšší cenu než všechno, co leží ve všech anglických bankách. Lesy Indonésie jsou pravou plící planety, lesy Amazonky jsou levou plící. Voda, stromy, biodiverzita – to vše…“ zdůraznil Sharon (a to si musíme pamatovat!) „…stojí peníze. Musíme přemýšlet o stanovení ceny toho všeho.“ Otázkou podle něj je pouze to, „jak to zavést do praxe“. "S největší pravděpodobností," řekl, "prostřednictvím technologie blockchain."

Tímto způsobem. Ve jménu „zelené“ agendy a jediného mezináboženského boha, který slouží přírodě, je prosazována idea globální privatizace korporacemi přírody, přesněji, planety Země se všemi jejími zdroji, včetně kyslíku produkovaného lesy. Tady nelze nevzpomenout na román Alexandra Beljajeva „Prodavač vzduchu“. Myslím, že by k tomu mohlo velmi dobře dojít.

"Environmentální agenda se v posledních desetiletích stala jednou z hlavních oblastí práce globalistů. Z praktického hlediska je to vidět na, těmito kruhy, nyní propagovaném konceptu „Velkého Resetu“ zakladatele Světového ekonomického fóra Klause Schwaba. Jeho smysl tkví v tom, aby se ve jménu ekologie navrhlo předat vláda nad světem do rukou států sloučených do jednoho, korporací a nadnárodních institucí v čele s umělou inteligencí.

V teoretické rovině tomu odpovídá kult přírody jako čisté materiálnosti, proplétající se instalovaným řádem směrů transhumanismu, argumenty obhájkyně kyberfeminismu Donny Harawayové o Chthulucene, jako konci antropocentrické éry. V posledním případě se ekologický narativ prolíná s technocentrickým a popřením lidství. Pokud se podíváme do historie mnoha ekologických iniciativ, najdeme globalismus, malthusianismus, eugeniku, sloužící zájmům mondialistických (světovládných) kruhů." Alexander Bovdunov

+ BONUS --------------------

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#3 miroslav petr 2023-06-07 15:24
chocholoušku,ch ápu,že i na tebe je to příliš....
Citovat
#2 miroslav petr 2023-06-07 15:11
hra na boha nemůže nikdy dopadnout dobře.platí vesmírné zrcadlo a kniha života!!!
Citovat
#1 Mária 2023-06-07 11:26
No jó, na planétu si robí nároky kde kdo, a to už celé veky.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře