Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Typicky trapně arogantní a samolibá odpověď Halíka doc. Jelínkovi

Poznámka redakce: Halík v tomto svém dopise jednoznačně manifestuje tzv. nevědomou reflexi. Vedle toho, že udává sám sebe z plagiátorství v případě pojednání Hanse Urse von Balthasara, jeho výrazivo poodhaluje roušku jeho temné a zvrácené duše. Všechny jím uvedené výtky na adresu doc. Jelínka jsou charakteristické právě pro něj sama. Je to taková neopatrná Halíkova zpověď, minimálně zpytování jeho prohnilé duše, plné zášti, zla a nenávisti. Nechť se, laskavý čtenář přesvědčí na vlastní oči…

  • typicky-trapne-arogantni-a-samoliba-odpoved-halika-doc-jelinkovi
Předmět: Re: Otevřený dopis.
Datum: Wed, 15 Nov 2017 23:09:52 -0500
Od: Tomas Halik
Komu: Otakar Jelinek

Pane docente,

 
grafomanie a notorické sudičství jsou psychické poruchy léčitelné i ve vašem věku.
 
Obávám se však, že u Vás se jedná spíš o poruchu duchovní a mravní.
 
Vyplýtval jste neuvěřitelné množství času a energie, abyste osobně škodil člověku, kterého vůbec neznáte a který Vám nezkřivil ani vlas.
 
Ačkoliv se vydáváte za křesťana, dopuštíte se na knězi vážného hříchu pomluv a něšítíte se používat vědomých lží. (Jeden příklad za všechny: soustavně používáte  mnohokrát jasně vyvrácený argument týkající se názvu mé dizertační práce. Přečtěte si např. v dnešním Christnetu: „Ocituji z jedné Halíkovy odpovědi na podobné nechytré výpady, které se stále opakují: „Křesťanství jako utopie“ je vědomou narážkou na stejný titul práce významného teologa kardinála Hanse Urse von Balthasara. V knize rozhovorů s J. Jandourkem by se dočetl o dramatických okolnostech obhajoby této práce, jejíž původní hodnocení škrtl předseda komise doc. Filipec – označil ji za nemarxistickou a ideologicky nežádoucí. (Aby tehdejší katedra filozofie neměla kvůli mé disertaci politické potíže, poslala ji doc. Pešková svému kolegovi doc. Cetlovi, který tehdy působil na Ústavu vědeckého ateismu, aby na práci napsal pozitivní hodnocení a tak neutralizoval veto doc. Filipce.)“
 
Obávám se, že vaše zloba začíná mít charakter démonické posedlosti. Nevím, zda Vás tlačí svědomí, že v době, kdy jsem riskoval kůži v podzemní církvi, byl na seznamu „osob nepřátelských režimu“, byl všestranně šikanován a nesměl cestovat na Západ, učit na VŠ apod., Vy jste dělal na univerzitě kariéru a byl veden na seznamu agentů STB.  Nebo je to závist vůči profesorskému titulu, když vaše úsilí o něj ztroskotalo?
 
 

[Poznámka redakce: Zde Halík otevřeně lže, neboť byl za minulého režimu několikrát v „kapitalistické cizině“, konkrétně ve Švýcarsku, Itálii, Británii a Rakousku. Také se do nedávna holedbal přednáškami pro lékaře, viz jeho vlastní Ž.P. Nicméně jej usvědčuje ze lži především fakt, že působil na Institutu pro výchovu vedoucích pracovníků Ministerstva průmyslu ČSR – IMP, což by dle jeho vlastní argumentace ani nebylo možné. Z Halíkových odhalených lží a především úsilí, s jakým se Halík snaží za každou cenu jejich neustálým opakováním překroutit pravdu, že byl s minulým režimem a jeho tajnými biřici v holportu až po uši. Oddělení pro boj s vnitřním nepřítelem – odbor „církve“ si jej evidoval jako blokovanou osobu, což znamenalo, že byl chráněn před aktivitami ostatních odborů. Podle znalců mohou být archivní záznamy SNB ministerstva vnitra dokonce i účelově prefabrikované].

Opravdu se považuje za kvalifikovaného posuzovat úroveň mé teologické práce, když jste teologii nikdy nestudoval?
Má kniha „Patience with God“ obdržela ocenění Nejlepší teologické knihy Evropy od Evropské společnosti pro katolickou teologii, sdružující profesory teologie celé Evropy, má kniha  „I Want you To Be“, obdržela letos v Chicagu zlatou medaili a titul „Kniha roku USA v oboru filozofie“ a v Quebecku první cenu v oboru teologie od katolických médií USA a Kanady.
 
Opravdu se považujte za chytřejšího než tyto instituce, nebo se domníváte, že se to vše dá někde koupit za pár dolarů, jak jste se zcela směšně vyjádřil o čestném doktorátu jedné z nejvýznamnějšíchuniverzit světa (který ani po třech pokusech nedostala např. Margaret Thacherová, neboť výběr prochází řadou přísných zkoumání – což víte, protože jste se podlými pomluvami pokusil to jmenování překazit a nepřejte si slyšet, jak se o tom vyjádřilo vedení Oxfordské univerzity, podobně jako John Temlepeton, když přede mnou házel do koše váš nactiuthačný dopis). A to jsem v Oxfordu nemluvil o žalovatelné urážce této univerzity, když jste v tisku zlehčoval její čestné doktoráty absurdním poukazem na to, že se někde v USA doktoráty kupují.
 
 jsem nezpochybňoval vaše funkce na univerzitě, nýbrž to, že jimi podepisujete ryze osobní dopisy, navíc smutně svědčící o vaší mravní úrovni a tím poškozujte jméno instituce, kterou se tím neprávem zaštiťujete.    Pokud jste opravdu neztratil soudnost, asi víte, jakou šanci mi ublížit má Vaše udání policii, když veškeré kompetetní instituce, Univerzita Karlova, Etická komise aj. všechna Vaše podání důkladně prověřila a definitivně zamítla.
 
Celou věc jsem důkladně konzultoval po právní stránce  s prorektorem UK pro vědu, em. děkanem Právnické fakulty a bylo mi jasně řečeno, že nemáte šanci. Ale pokud zřejmě je Váš život a čas prázdný a musíte jej vyplňovat úsilím škodit, klidně pokračujte – ve Vatikánu jste také už neuspěl, možná byste se mohl obrátit na nějaké muslimské fundamentalisty nebo OSN. Při Vašich sympatiích k Putinovi zkuste se obrátit do Kremlu.
 
 tuto při předávám soudu Nejvyššího a modlím se za Vás, aby byl k Vám milosrdný, zbavil Vaše srdce záští a zloby a odpustil Vám, co jste už napáchal.
 
 Tomáš Halík
 
(časti textu zvýrazněny redakčně)

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře