Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Halíkův státní svátek: Odkaz TGM jeho aktuálním nástupcem popliván?

ktuálním nástupcem popliván?
Ku příležitosti letošního výročí vzniku Československé republiky rozdal novopečený prezident státní vyznamenání nejrůznějším osobnostem. Z objektivně naprosto nepochopitelného důvodu byl udělen řád TGM i akademickému podvodníkovi, defraudantovi vysokoškolských subvencí, falešnému knězi a nevídanému hochštaplerovi Tomáši Halíkovi. Zakladatel naší republiky se musí otáčet v hrobě, kam to ta naše zbídačená země dotáhla!

  • halikuv-statni-svatek-odkaz-tgm-jeho-aktualnim-nastupcem-poplivan

Ku příležitosti letošního výročí vzniku Československé republiky rozdal novopečený prezident státní vyznamenání nejrůznějším osobnostem. Z objektivně naprosto nepochopitelného důvodu byl udělen řád TGM i akademickému podvodníkovi, defraudantovi vysokoškolských subvencí, falešnému knězi a nevídanému hochštaplerovi Tomáši Halíkovi. Zakladatel naší republiky se musí otáčet v hrobě, kam to ta naše zbídačená země dotáhla!

Zřejmě je v naší domovině už možné úplně všechno!

Jak mohly státní instituce slepě přehlédnout škraloup na reputaci Tomáše Halíka, na kterém je pravá jenom jedna půlka jeho těla. Jeho akademické tituly jsou nostrifikačním podvodem falešné, stejně jako jeho vysvěcení na kněze. Ale to je jeho nedůstojná současnost. Jeho minulost je ještě mnohem horší. Nebylo by to tak zlé, kdyby tento pokrytec nepředstíral, že byl za totality prezekvován a že patřil k disentu. To je urážka veškeré slušnosti a všem politickým vězňům té doby. O Halíkovi je totiž moc dobře známo, že byl protěžovaným zaměstnancem estébáckých podniků zahraničního obchodu, Chemoprojektu a Chemapolu, a později obávaným a mimořádně mstivým a zákeřným normalizačním kádrovákem Ministerstva průmyslu ČR, chráněncem komunistických arcivévodů Korčáka a Obziny. Jeho dlouholetá dosavadní životní družka Scarlett Rešlová Vasiluková, začínala jako Obzinova sekretářka. O Halíkovi se také vypráví, že byl vyškolen obávanou východoněmeckou tajnou službou "Stasi" na její vysoké škole v Postupimi u Berlína.

Taktéž se o něm vypráví, že po změně systému se zasloužil o přízeň západních tajných služeb nijak méně než "výměnou" personálních složek veškerých vedoucích pracovníků Českého socialistického průmyslu (a často i pozdějších privatizačních majitelů postsocialistické industriální krajiny), které v rámci svého působení na "institutu pro výchovu vedoucích pracovníků ministerstva průmyslu ČR" kádroval a školil, v rámci studia stranického (komunistického) vzdělávání. Tyto složky, ke kterým měl privilegovaný přístup a které jako kádrovák i doplňoval, mu takříkajíc zůstaly za nehtem a dodnes mu dopomáhají dosáhnout subtilním nátlakem cílů svých a cílů svých řídících orgánů ze zahraničí, na různých úrovních a azimutech.

Patrně má s aktuální hlavou státu a s mnoha dalšími letos vyznamenanými osobami, leccos společného, Komunistickou a estébáckou minulost, následné přeběhlictví, vynášení citlivých informací, zaprodanectví cizím mocnostem, a tak dále, a tak dál.

Nemenším absurdním paradoxem je v tomto kontextu právě heslo řádu Tomáše Guarrigua Masaryka: "Věrni zůstaneme". Otázka se naskýtá, komu patří věrnost tohoto zaprodance? Podle názoru některých znalců pohnuté a rozporuplné psychiky Halíkovy, je jeho hypertrofované ego věrné pouze samo sobě a jeho, chorobným puzením obsesivní mánií souženému Napoleonskému komplexu, kterému je v životě duševně nezdravého soudruha Halíka podřízeno všechno a vše.

Detailní rozbor nevábné a ostudné minulosti laureáta řádu TGM, Tomáše Halíka prezentuje na internetovém „Rádio SV - studio Tapin“, post-komunistický policejní prezident a znalec problematiky tajných služeb minulého režimu - a jejich průniku do současnosti, pan Stanislav Novotný, několikaletý spolupracovník Tomáše Halíka v rámci Křesťanské akademie.

Audio-záznam rozhovoru naleznete se nachází na tomto odkaze: Stanislav Novotný: Sonda do minulosti Tomáše Halíka. Padlý anděl ateismu nebo vznešený kazatel boží? (https://youtu.be/WNCVkq1DBNU)

Varování: Jen pro silné žaludky! Jak moc bych panu Halíkovi přál, aby to všechno byla jen pomluva. Bohužel pro něj jsou toto velmi smutné skutečnosti, ve velké většině případů potvrzené jeho vlastními slovy, jeho podpisem a archiváliemi StB a dále i samotné Univerzity Karlovy (kam chodily oficiální stížnosti zahraničních institucí na pokusy o akademické podvody Tomáše Halíka).

Našemu zbídačenému a vydrancovanému státu skutečně nedělá čest udělovat vyznamenání lidskému odpadu, ale doba je prostě taková. Gauneři, váleční zločinci, masoví vrazi a darmožrouti nejrůznějších epoch a kontinentů, si navzájem poplácávají po ramenou a vedou svorně celý svět při nejmenším na mizinu, a možná brzy i zcela do záhuby.

Svět tomu přihlíží, ale asi prostě chce být klamán. Dokonce tomu pobaveně tleská a spokojeně přikyvuje. Titanic se potápí a na palubě zvesela hraje hudba. A "císař" má stále dokola "nové šaty".

Konec konců jsou již historicky, mezi laureáty Českých, potažmo Československých státních vyznamenání nejrůznější kontroverzní osoby, například mezi nositeli našeho nejvyššího vyznamenání, řádu Bílého Lva, nalezneme Balkánskou řeznici a cynickou mordýřku iráckých dětí, Madeleine Albrightovou, sexuálního devianta a válečného zločince Billa Clintona, válečného zločince a drogového pašeráka v žoldu CIA, George Bushe staršího, kolonialistické intrikány Winstona Churchilla a královnu Alžbětu. Z dob první republiky, je nutno uvést jako emblematického nositele řádu, Benita Mussoliniho, v tomto gardu i Emila Háchu. Z dob komunismu, kde se kruh uzavírá letošními kandidáty Pithartem a Rychetským, nutno zmínit Klementa Gottwalda, Leonida Iljiče Brežněva, Kim Ir-Sena, Háfíze Al-Asada, Rézu Páhlavího, Muammara Kaddáfího, Nicolae Ceaușescu, Ericha Honeckera, a další jim podobné. Vskutku vybraná to společnost, jen co je pravda!

Co všechno naše státnost unese a jak dlouho? To se ještě uvidí. Ale naloženo toho má už více než dost.

 ___________

Nota bene: veškerá nactiutrhačná označení pana Tomáše Halíka v tomto článku jsou doložitelná a potvrzená dokumentací, kterou má autor k dispozici. Zejména ohledně dotačních podvodů v rámci RIV, falešných akademických hodností a vědeckých prací, falešného tvrzení o vysvěcení na kněze v Erfurtu, dosud nedoloženého tvrzení o atestaci z psychologie, a všech dalších zde prezentovaných informací. Životopisné údaje jsou doložené položkami z archivu bezpečnostních složek, nesoucích v mnoha případech vlastnoruční podpis páně Tomáše Halíka.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 jarka 2023-10-31 17:49
Ti co náš prezident letos vyznamenal, jsou přešně ti, co se zasloužili o změnu v roce 1989. Ani není divu, že k nim byli přidáni i bratři Mašínové, svůj k svému.
Citovat
#1 Alois Krejčí 2023-10-31 06:43
Martin Koller měl pravdu, když hovořil o hadrfousovi...
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře