Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Představte si...

Lidská nátura je v zásadě neměnná. Různé národy obdržely sice různé mentality, to ano, ale jednotlivci celého světa mají pár věcí zcela společných. Třeba to, že ze sebe téměř stále děláme něco lepšího, než jsme.

Na všech fotkách se jak jelita stále usmíváme, na plesy kouzlíme ze zrcadel ty nejlepší obličeje a šatníky také obereme o ty nejkrásnější kusy. Na profilovku si dáváme takový ksicht, že nás podle něj nikdo ve skutečnosti nepozná a nebo když se snažíme seznámit s kočkou svých snů, tak to jsme klidně schopni se zdokonalit komplet, mozek nevyjímaje.

Může to být tím, že lidstvo jako takové, není za žádných okolností schopno přijmout realitu? Jak dlouho ještě budeme hlásat mem „Tohle by ONI nikdy neudělali“? Že jsme věční uctívači víry v růžové brýle?

  • predstavte-si

 

Říká se „kdyby – chyby“. Ale je to blbost. Spekulovat a přemýšlet o možnostech naší existence není hloupé, ale naopak velmi moudré. Taktéž je moudré do těchto „kdyby“ zahrnout co nejvíce spojení mezi lidmi v našem okolí. Pokud vám někdo bude tvrdit, že je to vhodné jen pro budoucí plánování a že platí, že po bitvě je každý generál, tak se také mýlí. Zapomněl totiž, že chybami se člověk učí. Vlastně měl by se učit, nicméně na to kašle.

Proč to tak je? Jeden z pravděpodobných důvodů je po staletí užívaný způsob výchovy v dětství. Nevíme kdo a kdy to tak nastavil, ale nutno přiznat, že funguje dokonale. Hotové perpetuum mobile – jednou do toho kdysi kdosi kopl a od té doby to tak jede zcela samočinně. A kdo ví, jak dlouho to ještě bude tak, že starší předají myšlení stavitele Potěmkinovy vesnice mladším a tak pořád a pořád dokola.

Asi z toho není úniku. A nezmění to ani tento text, ani žádná kniha, ani žádný film a ani žádný Bůh. Maximálně se na malý okamžik změní otáčky a pak zase vše pojede dál, svým naprogramovaným tempem.

Nu což, tak to je, nicméně to nebrání v predikci naší budoucnosti. Co tak na chvíli zapomenout na vzorce o dobru a zlu, co nám uvízly hlavách z dětských pohádek? Co tak pro představu nadhodit pár odvážných „představte si“?

Jak si jistě všichni všimli, stále dokola se už téměř dva roky řeší kovid. Přesněji řečeno je to: kovid, testování, roušky, omezení, očkování a rudé knížky s názvem „kovid pas“. Patří k tomu sice ještě pojmy jako nemocní, zemřelí, protilátky, kontroly, nezaměstnaní a podobně, ale těch šest prvních jsou základní a toto informační pole, ve tvaru krychle, na dva roky omezilo náš životní obzor.

Nyní, kdybychom si měli analyzovat, kdo všechno je ve výše zmíněné informační krychli lapen, tak s hrůzou zjistíme, že skoro všichni!
Jednu velkou skupinu lidí informační krychle pohltila zcela – ti kovidismu uvěřili. Informační krychli uctívají a nemají zájem se dostat ven.

Druhá, o něco menší skupina, se naopak pokouší utéci. Někteří z nich útočí na samotnou podstatu kovidu, jiní odmítají roušky, další jsou proti omezením a jiní zase proti „očkování“ nebo rudým knížkám. Pravidlem je, že v podstatě celá druhá skupina „rebelů“ útočí na nejbližší stěnu oné informační krychlové pasti.

Že tento odpor je takto realizovaný izolovanými jednotlivci, je vcelku jasné – nedostatek informací a celková absence názorové diskuse si svou daň musí zákonitě vybrat. Chování jednotlivců je tedy snadno pochopitelné, jenže tyto marné útoky na nejbližší stěny izolační krychle jsou hlavní náplní práce taktéž organizovaných a velmi odborně zdatných skupin!!

To lze již pokládat za značně nepochopitelné, když intelektuálové uvíznou v diskusích nad oprávněností vyhlášek ministrů, hrozeb hlavní hygieničky, předsedy Vlády, předsedy Lékařské komory či podobně nastrčených panáků. Je jisté, že každá jednotlivá odborně zdatná opoziční skupina lidí je podstatně inteligentnější, než všichni poradci Vlády dohromady, jenže jako by si nikdo neuvědomoval, že prokázat lež v době prolhané je jako zrušit kámen v době kamenné. Již z podstaty vyloučeno.

Co tedy dělat! Doposud jsme vždy jen reagovali na další a další lži a marně dokazovali podvody, které nám stále dokola podstrkují. Jak vidět, tento způsob nesouhlasu je v dobách všeobecného klamu zcela marný. Intelektuálové a největší světové kapacity jsou umlčovány a politici, kteří s „fakeismem“ nesouhlasili byli zabiti, případně odstaveni, pokud jen nedostatečně spolupracovali. Za téměř dva roky jsme absolutně ničeho nedosáhli a šrouby se stále jen více a více utahují. Tak co tedy sakra dělat?!

Nyní na scénu přichází ono „představte si“. Je to celkem snadné. Z dosavadního průběhu si můžeme logicky vyvodit pravděpodobné varianty toho, co bude dál a následně si zvážit, jestli se nám taková budoucnost líbí nebo ne. Jestli v něčem takovém chceme žít a vychovávat své děti nebo ne. To by nám snad už mohlo adrenalin natolik, že z toho šestistěnu KONEČNĚ vystoupíme a začneme konečně řešit věci podstatné.

Představte si tedy, že to co jste doposud, po téměř dva roky prožívali, bylo jen cvičení.

Blbost? Nedává to smysl?

Jak to že ne? Nejdříve Rockefellerova nadace v roce 2010 vyhotovila hrubý nástin jakési pandemie, poté na tuto ideovou skicu sestavila Hopkinsova univerzita podrobný a odborně podložený scénář, načež si ho v říjnu 2019 v New Yorku, pod záštitou Klause Schwaba a Billa Gatese, na akci nazvané EVENT 201, prodiskutovali zástupci zmíněné univerzity, armády, policie, zdravotníků, farmakologů, státní správy, novinářů, psychologů, dopravců, finančníků a obchodníků. Lze konstatovat, že na to, že se jednalo o přípravu na něco, co v té době neexistovalo, tak tomu bylo do té doby věnováno celkem dost času, peněz i lidských zdrojů.

Když to shrneme, tak v Rockefellerově hlavě vznikl nápad, který akademici následně ochotně rozpracovali a dva měsíce před současnou pandemií běžného nachlazení se v New Yorku uskutečnilo skupinové čtení scénářů.
Smysl to zatím dává, takže zbývá rozebrat současné dění. Možná se ptáte proč by toto, co dnes prožíváme, mělo být teprve cvičení a nikoli ostrá pandemie ala „End Game“...
Je to snadné. Představte si například uzavřený sud, ve kterém něco syčí. Nevíte co, ale chcete to zjistit. Odtrhnete víko a strčíte hlavu dovnitř? Ne. Nejlépe někoho pošlete, aby do sudu udělal nepatrnou dírku a velmi opatrně prověřil obsah. Vy sami se postavíte mimo a budete pozorovat co dělá, jak to probíhá a za jak dlouho to toho dobře motivovaného ochotníka případně porazí. Potom, když to dopadne dobře a obsah sudu plní váš životní sen, seženete další a mnohem větší. Nyní ovšem, onen dobře placený ochotník, bude u toho dalšího sudu přesně vědět, kam se má postavit, jaký nástroj má použít a jak velký otvor má navrtat. To, co mu u prvního sudu trvalo celý den, desetkrát se během práce zranil a vypadal u toho jako debil, bude u druhého a každého dalšího velmi rychlý a vše zvládne s titulem profíka.

A jaká je realita? Vidíme nastrčené a dobře placené ochotníky převlečené za politiky a odborníky, kteří se po dva roky pilně učili účinně lhát, falšovat data, dělat rozhodnutí a nařízení, nasazovat policejní a vojenské síly, zakazovat pohyb a cestování, děsit dav a trestat neposlušné. Z počátku to šlo velmi ztuha, ale měsíc od měsíce, jak se jedna vláda planety učila od druhé, stále lépe a lépe. V této chvíli se dá říci, že uběhlé dva roky společnosti stačilo, aby Systém téměř dokonale zvládl řízenou tyranii a Občané zase, aby se této tyranii naučili podřizovat. Zkrátka, aby se totalitní tyranie stala normálním, nikoli nevídaným či dokonce zapovězeným jevem.

Zřejmě jste si ani nepovšimli, ale předchozí odstavec praktického nácviku ochotníků neobsahuje ani slůvko o řešení zdravotní nedostatečnosti občanů. Žádný ministr zdravotnictví nebyl odvolán nebo vláčen médii z důvodu, že nezajistil dostatek léků pro ohrožené skupiny obyvatel. Nebo že by včas nenaplnil sklady rezerv vitamíny. Jediným problémem ministrů zdravotnictví za poslední dva roky může být snad jen to, aby nová opatření odvykládali s vážnou tváří a před kamerami nedostali záchvat smíchu.

Je jasné, že o zdraví tady vůbec nejde a taktéž je téměř jisté, že na dva roky jsme se všichni stali nedobrovolnými účastníky nácviku na nějaký skutečný zásek do společnosti. V této chvíli už všichni vědí jak se chovat, co kde říkat, zatajit nebo se vylhat a jaký záběr rakve a velikost titulku je nejpůsobivější. Policajti se naučili šlapat chodník na hranicích okresů a mlátit rodiče s dětmi, zaměstnanci Hygieny se rekvalifikovali na stolkery a výběrčí výpalného, hasiči se naučili přehazovat smradlavé kartony z Číny a statistici se zdokonalili v imaginárních počtech. Lze říci, že je vše připraveno a zbývá najít odpověď na co.
Dnes už není tajemstvím, že to jejich „očkování“ nemá se skutečným očkováním téměř nic společného. Snad jen tu aplikační injekční stříkačku. Napíchaní lidé jsou nemocní, roznášejí nemoc i umírají v nemocnicích podobně jako nenapíchaní, takže je jasné, že Tečky neimunizují ...a tečka. Kdo to do dnešního dne nepochopil, už asi nepochopí nikdy nic.

V tomto místě je čas na silné zamyšlení: proč tedy vlastně Systém stále nutí lidi, aby se napíchali?? Proč ty mezinárodní závody v procentech napíchaných, když to proklamované cíle vůbec neplní??

Možná už mnozí zaznamenali zprávu, že držitelům anglických Teček bylo lékaři zjištěno, že se jim v průběhu času stále snižuje jejich imunita. Nikoli imunita jen na kovid, nýbrž celková imunita, což je pro otečkované Angličany (a nejen Angličany) dost velký průser.

Průserem to ovšem není pro pandemické architekty. Právě naopak! Když si totiž v představách načrtneme další vývoj, tak v této chvíli existují již jen dvě možné varianty: První možností je, že dál bude pokračovat současný scénář nucení lidí do napíchnutí stále stejnými látkami proti stále stejnému viru. Tento model je ovšem málo pravděpodobný, protože na světlo boží začíná pronikat stále více informací o nebezpečnosti vstřikovaných látek a narůstá odpor proti nim i rudým knížkám.

Z výše uvedeného důvodu jsou pandemičtí architekti nuceni děj urychlit druhou cestou – vypustit vir zcela nový nebo nějakou hladovou mutaci toho současného. Je to vcelku jedno, ale jisté je, že musíme počítat se sekáčem, který vybije velmi mnoho biorobotů s oslabenou imunitou a možná budou mít nějaké ty problémy i lidé nenapíchaní.

Někteří asi polemizujete s tím, proč tento nový virus nevypustí hned a nebo proč to neudělali dokonce už před dvěma lety.

Na to je ale snadná odpověď – nevypustili ho před dvěmi lety, protože byli zvědaví „na obsah toho syčícího sudu“. A teď je pravděpodobné, že se ho budou snažit držet pod pokličkou do konce roku, protože se stále ještě daří některé jedince přemluvit k napíchnutí (tedy oslabení imunity). Také čím později nového sekáče vypustí, tím kratší dobu budou mít jednak vědci na naší straně barikády na přípravu léků a jednak bioroboti na dožití.

Ve chvíli, kdy toto začne, už nemusíte dlouho bádat nad dalšími ději. Všichni už víme co bude, jen to bude v rychlejším sledu, než když se to teď všichni po dva roky učili – ihned přestanou létat letadla, nasadí klasické uzávěry, karantény a izolace. Zprovozní policejní stát a u děsivých zpráv nebudeme stíhat číst ani ty titulky. Mimo trvalých energetických blackoutů se všichni vše naučili, proto účinnost Systému bude mnohem vyšší a tím i rychlost totalitních procesů.

Pro pořádek již jen zbývá odhadnout termín spuštění této druhé fáze odlidnění planety a zpacifikování zbytků lidstva. ...takže na kdy by jste si představovali zahájení ostré kampaně pro úpravu Země podle projektu Hunger Games? Co tak konec letošního roku a leden 2022? Vyhovuje? Mohu konstatovat, že z hlediska psychologie stoprocentně!

Ano, samozřejmě se nás nikdo nebude ptát, jestli nám termín vyhovuje. A asi je zbytečné se ptát i na to, zda nás před touto plánovanou genocidou ochrání naše policie nebo armáda. Pokud to neudělali doposud a vazební věznice nejsou obsazeny Vládou, úředníky a poradci až po střechy, tak s tím moc počítat nelze.

Jediné, na co se lze zeptat a na co obdržíme i odpověď je to, zda se nám taková budoucnost líbí.

Jistě je zbytečné zdržovat se jasnou odpovědí, takže dáme si na závěr poslední „Představte si“?

Zbraně nemáme, zákony přestávají platit a brzy budou napsány nové - totalitní. Jak vidět, i přes ty naše růžové brýle je zřejmé, že moc možností už nemáme. Nebo ano? Nevím. Pro mne osobně je to pole zcela neorané, ale ...ale představte si, že by se lidé, třeba miliarda, dvě, časově domluvily a začali jedenkrát za den intenzivně myslet na původce všeho tohoto zla na zemi. Hezky v klidu, popořadě, jednoho po druhém a věnovat tomu tolik dní, až by nezbyl vůbec žádný.

Co myslíte, pomohlo by tato Tichá očista světa? …Silent cleansing of the world?
Pomohlo by toto „Představte si“ poslední šance?

Dan Niel, 11/2021

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Jeff Moore 2023-08-16 09:48
The assertion that human nature remains fundamentally unchanged is thought-provoki ng. While different nations indeed possess diverse mentalities, there are certain commonalities that individuals across the world share. This concept reinforces the idea of our shared humanity despite cultural variations.

Speaking of shared experiences, exploring https://hravelka.com/online-casino/ seems like an interesting choice. Online casinos offer a universal form of entertainment that transcends geographical boundaries. However, it's important to approach such platforms with caution, ensuring they're reputable and regulated to ensure a secure and enjoyable experience. Just as our common human nature unites us, making informed choices in online entertainment can enhance our global digital interactions.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře