Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Světu vládnou blázni

Na internetu jsem zachytil povzdech myslitele Chomského o kapitalismu. „Jedno procento diktuje zbytku světa. Vedou proti lidem třídní boj, nakládají jim víc a víc práce. A berou peníze“…. Na jiných místech internetu jsem zachytil zase trochu jiné informace. Jako například že „ve společnosti žije statisticky 1% psychopatů“. Dejte si tyto informace dohromady a vytvořte rovnici. Po rovnítku vám pak vyjde výsledek, že světu mohou opravdu vládnou psychopati a blázni.

 

Podíval se vůbec někdo na problémy tohoto světa z tohoto úhlu? Může to sice vypadat jako konspirační teorie. Může to být také pouze náhoda. Kdo ale může vyloučit, že to nakonec není výsledek přírodních zákonů? Já jsem výzkum nedělal, ale možná by opravdu stálo za toho ho provést. 1% bezohledných a super bohatých = 1% psychopatů? I kdyby to tak úplně pravda nebyla, copak někteří takoví lidé, kteří jsou současnou společností považování za super úspěšné, nemohou být nakonec právě oni nemocni?

 

  • svetu-vladnou-blazni

I já sám mám nutkání takovéto a podobné myšlenky zatláčet do pozadí. Ale opakovaně se mně vrací. Na takové „mudrování“ nemám ani čas, ani podmínky, ani vzdělání a konečně ani chuť ho rozvíjet. Ale co když na tom opravdu něco je? Není nakonec lepší počítat i s takovou alternativou dopředu. Než primárně přistupovat k věcem tak, že to všichni lidé na světě mají srovnáno v hlavě? Na druhé straně ale všichni víme že zrovna toto pravda určitě není. Nebylo by opravdu lepší přistupovat k celé společnosti s mnohem větší opatrnosti? Nezlepšilo by to nakonec dnešní pošramocené lidské vztahy? Můj názor je ten, že jsme nepřímo nuceni reklamou, propagací a manipulací extrémně potlačovat pud sebezáchovy. A pak z toho těží právě ti psychopati.

V přírodě je přece naprosto normální, že myš prchá před kočkou, zajíc před liškou, srnka před vlkem, antilopa před tygrem a podobně. A to si myslíte, že když se člověk naučil číst a počítat, že přestane mít obavy úplně ze všeho? Nezdá se vám že pud sebezáchovy je vlastně dar od přírody, kterou ve své nadutosti a stupiditě přehlížíme? Značné část dnešního „vyspělého světa“, je silně zmanipulovaná všemi možnými ideologiemi. Mně se opakovaně vnucuje myšlenka, že i za tímto tlakem stojí přehnané velebení ideologie „svobody a demokracie“.

Že může být psychopatem zrovna váš soused, toho si všimnete obvykle brzy. Proč byste ale nemohli narazit na nějakého psychopata na přepážce kteréhokoliv úřadu? Proč by psychopatem nemohl být starosta nějaké obce nebo primátor nějakého města. Proč by se i do soudcovského taláru nemohl obléknout také nějaký psychopat. Kdo vyloučí to, že jim nemůže být nějaký poslanec nebo třeba senátor? Nebo v kterékoliv vládě i nějaký ministr vnitra či obrany? Nebo dokonce sám prezident nějakého státu? Nebo vysoký manažer nějakého klíčového podniku? Provádění testů v tomto smyslu užitečných, naše společnost už ze své podstaty zřízení naprosto vylučuje. Proč ale vylučovat něco, co je také ve své podstatě naprosto normální? To že je normální, že mezi námi žijí i blázni?

Jedna moje bývalá kolegyně velice často a ráda používala úsloví. „Všechno spěje k průměru“. Myslím že tomuto názoru může dát za pravdu každý rozumný člověk, aniž by musel mít před očima gaussovu křivku. Proč? Už jste někdy viděli les, obyčejný les? Určitě ano a všichni! A určitě jste se takovým lesem i procházeli. A v lese jste také viděli ty nejmenší a slaboučké stromy. Ale také stromy i opravdu hodně vzrostlé a hodně silné. A viděli jste někdo při pohledu na takovýto les z povzdálí, že by v takovém lese jeden jediný strom přerůstal zbytek lesa "jenom o 100%"? Určitě neviděli. Proč si myslíte, že tomu tak je? Já to nevím ale zdá se mně, že příroda takové rozdíly nikdy nedovolí. Prostě takto to v přírodě nechodí. Ta ve své skromné dokonalosti dovede předcházet vlivům, které by ji samotnou mohly v budoucnosti ohrozit a poškozovat.

Pokud by totiž některé stromy zbytek lesa abnormálně přerůstaly, byly by dříve nebo později stejně zničeny. Jednoho dne přijde zcela určitě smršť a všechno co bude zrovna přerůstat tak vezme s sebou. Bohužel polámané přerostlé stromy dopadnou i na ten standardní les a část ho také poničí. Takové jsou ale zákony přírody.

A zákony lidské společnosti? Ty fungují úplně stejně. Jenomže jak je vidět, společnost je moc nezná anebo je nechce respektovat. Společnost nechala ve své hlouposti a pohodlnosti v posledních dvou staletích na svůj vlastní úkor nenápadně přerůstat některé jedince ve svém pomyslném lese. Nejen o 100 procent, ale řádově o násobky tisíců a více. A nyní, když si toho společnost konečně všimla, tak ani neví co s tím má dělat. Proto nakonec nedělá vůbec nic. A naivně doufá že se takovému „lesu" přírodní zákony vyhnou. Samozřejmě nevyhnou. A paradoxně pak budou nejvíce  ohroženi ti, kteří zrovna pod těmito přerostlými stromy hledali útočiště...

Myslíte, že by šlo tomu všemu předejít? Co byste tak řekli šlechtění lesa? Nebo šlechtění celé přírody? Co byste tak řekli opětovnému šlechtění celé lidské společnosti?

Naše společnost je v krizi. Naprosto si popletla lidské hodnoty. Je to především v důsledku její bezbřehé pýchy, lakomství a bezohlednosti. Cílem přece vždy byla a stále zůstává co nejvyšší úroveň kvality lidského života. Glorifikovaný úspěch je pouze zlomkem z mnoha prostředků k dosažení slušné životní úrovně. A trvalý růst? To je úplný nesmysl! A právě naše společnost ví moc dobře co kvalita života znamená a co přináší. Někam už to za ta staletí také dotáhla. Jenomže už zestárla, je u konce s dechem a stala se senilní. Navíc trpí důsledky svého předchozího "rychlého růstu". To se i v přírodě také občas stává. Ale co má dlouho vydržet musí se dlouho vyvíjet. A co se dlouho vyvíjí také dlouho vydrží. Naše současná společnost si už vůbec neuvědomuje, že třeba strom vyroste do určité výšky a teprve pak začne rodit ovoce. A rodí ho potom prakticky po celý zbytek svého života. A právě v tuto dobu je pro ostatní nejvíce užitečný. Aniž by sám dál rostl. Nebo právě proto že už dál neroste. Během života stromu z něho odletí a zapadne jadérko. Vzklíčí a po čase vyroste nový strom. Možná jenom o malinko vyšší. Možná jenom s malinko sladšími plody…

Co má ale společnost dělat aby opět fungovala tak jak má? Člověk by řekl, že by stačilo zbavit se bláznů. To by ale také bylo proti zákonům přírody. I tady totiž platí gausova křivka. Přesto, že se snažím být slušný, tak nemám patent na rozum ani několika set letou životní zkušenost. A už vůbec ne dostatek potřebných prostředků k tomu abych změnil svět. Z toho mála co mám, ale dávám do banku pouze svůj názor. A očekávám, že si do banku přihodí i další slušní lidé. Něco z toho, co mají k dispozici oni. Třeba nás to potom všechny opravdu posune zpět k normálu. Na štěstí ještě dnes hodně lidí ví co normální je a co normální být ani nemůže. Pouze tomu nevěnuje dostatečnou pozornost. Mnozí z nich jsou asi také manipulováni právě těmi psychopaty.

Asi bude potřeba méně pýchy a více pokory. Méně víry v reklamu a média a více pravdy ze života a zkušeností bližních. Méně informačního balastu a více vzdělání. Myslím že by dnes bylo vhodné si mezi sebou přát: „Hodně štěstí, zdraví a imunity vůči manipulaci“… Kdo takové manipulaci podlehne, ten se potom stává opět poddaným. Dnes jsme všichni nejčastěji manipulovaní servírováním svobody. Dnes mocní nevládnou bičem, klasickým terorem a kriminály. Ale poskytováním bezbřehé svobody. A z té potom velice snadno vzniká chaos. V tom se potom nejlépe cítí právě blázni. Umožňuje jim to tak neomezenou vládu bez pravidel. A to nakonec stejně terorem končí.

zdroj:http://www.domacielektrarny.eu/ 

 

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 damirr@volny.cz 2015-03-07 17:36
1%bláznů, nebo psychopatů? Mě to připadá spíše, že lidstvo jako takové pomalu a jistě degeneruje. A proto bychom měli začít uvažovat kam nás dostala ta dnešní hlavně "západní civilizace". Honba za mamonem nic dobrého nepřináší. Jen závist a nesváry. A tak nám konzumní společnost ukazuje tu odvrácenou stranu, plnou podlostí a nenávistí. A tak vznikla velmi nepodstatná menšina, která vládne většině. A ještě si ji volíme a necháváme na jejich libovůli aby si s námi dělali co chtějí. Žádná "demokracie", nebo "svoboda" tady neexistuje. Je to jen obyčejný diktát těch, kteří se většinou "vyšplhali" po zádech jiných ke korytům. "Každá revoluce končí tím,že se nová prasata dostanou ke korytům": citát George Orwella.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře