Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Nucení dětí k očkování by mělo být trestně postižitelné

Hodnocení uživatelů:  / 17
NejhoršíNejlepší 

Očkování dětí ve věku 12-17 let znamená obětování života některých dětí a vážné i mírnější zdravotní komplikace pro další. Rizika vakcinace dětí převyšují její přínosnost. Přesto politici rozjeli očkovací kampaň cílící na nejmladší populaci.

Česká vakcinologická společnost vydala dne 16.7.2021 Doporučení k očkování dětí ve věku 12-15 let a adolescentů proti nemoci covid-19, ve kterém připouští, že při plné proočkovanosti dětí zabrání předpokládanému úmrtí 1-2 osoby, zároveň počítá s 16 případy myokardity, tj. zánětu srdečního svalu.

  • nuceni-deti-k-ockovani-by-melo-byt-trestne-postizitelne

Další, dnes již potvrzené komplikace po očkování ČVS ve svém doporučení neuvádí, ačkoliv některé mohou být taktéž fatální. V závěru svého doporučení ČVS obhajuje očkování dětí tím, že děti pomáhají udržovat cirkulaci viru ve společnosti. Je známo, že úmrtnost na covid-19 se týká především nejstarší populace a žádná z dosavadních studií neprokázala souvislost nemocnosti s otevřením škol. 

Vzhledem ke skutečnosti, že studie všech vakcín proti covid-19 zdaleka neskončily, stávají se všichni, kdo se nechají očkovat (včetně dětí), účastníky těchto studií, během kterých se nežádoucí účinky teprve shromažďují a vyhodnocují. 

Místo toho, aby vláda a její poradci informovali pravdivě veřejnost o přínosech vakcín i jejích nežádoucích účincích, případně o délce a rozsahu získané imunity po setkání se s nemocí, lákají mladé lidi nad 16 let např. takto: „ Chcete zase normálně cestovat, neřešit omezení ani testy? Udělejte tečku za koronavirem, očkujte se.“ https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/videa/video-udelejme-tecku-za-koronavirem-rodina-188951/

Reklamy na léčiva jsou ze zákona zakázané. K léčbě a vakcinaci mladistvých do 18 let je nutný ze zákona informovaný souhlas rodičů. Přesto se vláda neštítí používat podobný nátlak na mladistvé od 16 let a za informovaný souhlas je považováno prosté přikývnutí 16tiletého adolescenta, který se nechá očkovat v buňce na náměstí někým, kdo o jeho zdravotním stavu a případných zdravotních kontraindikacích nemá sebemenší povědomí. 

Níže cituji z Doporučení České vakcinologické společnosti:
„Podle dostupných dat benefit očkování stále významně převyšuje jeho rizika ve všech věkových kategoriích. U chlapců ve věku 12-17 let, což je skupina nejvíce ohrožena postvakcinačními kardiálními příhodami a nejméně ohrožena covidem-19, by 100 tisíc druhých dávek zabránilo 570 případům nemoci covid-19, 22 hospitalizacím a 7 hospitalizacím na jednotkách intenzivní péče, zatímco by způsobilo asi 6 případů myokarditidy/perikarditidy.

U dívek ve věku 12-17 let 100 tisíc druhých dávek zabrání 850 případům, 18 hospitalizacím, 4 hospitalizacím na jednotce intenzivní péče a naopak způsobí 1 případ myokarditidy. Očkováním všech dětí ve věku 12-17 let v České republice by bylo zabráněno 3 tisícům případů nemoci covid-19, 90 hospitalizacím, 25 hospitalizacím na jednotkách intenzivní péče a 1-2 úmrtím. Současně by mohlo být způsobeno očkováním těchto dětí 16 případů myokarditidy/perikarditidy.

Ve všech ostatních věkových kategoriích se poměr benefit/risk ve prospěch benefitu zvyšuje. Toto srovnání rizik bylo provedeno CDC podle epidemiologických charakteristik k 22. květnu 2021. V této době byla incidence v České republice srovnatelná s incidencí v USA. Infekce u dětí pomáhají udržovat cirkulaci viru v populaci. Očkování chrání zdraví a životy očkovaných jedinců a přináší též prospěch veřejnému zdraví snížením cirkulace viru v populaci. Očkování též může umožnit normální fungování společnosti včetně bezpečného otevření škol a dalších dětských kolektivních aktivit“. https://www.vakcinace.eu/data/files/downloads/cvs_et_al_doporuceni_k_ockovani_ddti_proti_nemoci_covid_19_16072021.pdf

Pro představu o nebezpečnosti myokarditidy u dětí níže citace z Webového průvodce o nemoci myokarditida, její diagnostice a léčbě:
„Další zdroje hovoří o vysoké mortalitě a nutnosti srdeční transplantace především u pediatrických pacientů, kde se průměrná hodnota těchto údajů uvádí kolem 30 %, přičemž s ubývajícím věkem stoupá, kdy u novorozenců dosahuje až 75 % úmrtnosti. V současnosti je výskyt myokarditidy v Evropě zhruba 131 případů na milion ročně.“

https://myokarditida.cz/cs_CZ/prof-e/myokarditida/epidemiologie/
Stejný zdroj uvádí, nemoc může manifestovat i náhlým úmrtím. Dále uvádí, že pacienti s myokarditidou mohou mít velmi různorodé projevy nemoci, např. bolesti na hrudi, dušnost, horečky, nedomykavost chlopně, poškození v oblasti plic, nevolnost a mnohé další. Proto pro laika nemusí být jednoduché dle příznaků rozpoznat, že se jedná právě o zánět srdečního svalu, kdy je nutné vyhledat lékařskou pomoc a zahájit léčbu či režimová opatření, protože absence léčby může vést časem k rozvoji života ohrožujících komplikací.

Česká vakcinologická společnost ve svém doporučení vakcinace pro děti neuvádí žádné další případné zdravotní komplikace, ačkoliv nežádoucích účinků po vakcinaci (pouze těch registrovaných) bylo jen do srpna 2021 dle SÚKL nahlášeno téměř 8 tisíc, včetně vážných, jako například poruchy krvetvorby, plicní embolie, cévní mozkové příhody, infarktu myokardu a ochrnutí. https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci

Dodávám názor molekulární bioložky doc. MUDr. Ireny Koutné: „ Děti mají bouřlivý imunitní systém. Může se stát, že např. za 5 let bude problém s autoimunitním onemocněním u očkovaných mladých lidí.“

Zdroj: https://kristofikova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=775289

Facebook komentáře