Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Kovidistická novinářská chamraď má novou monstranci!  

Je vskutku lidsky mimořádně odporné a morálně zavrženíhodné parazitovat na něčí smrti. Tohle přesně předvádí kovidistická média a kovidističtí jestřábi.

Paní Hana Horká, zpěvačka skupiny Anosance se nakazila onemocněním COVID-19 a zemřela 16. 1. 2021. K nákaze dle zpráv z médií došlo již před Vánocemi, což znamená, že mezi počátkem onemocnění a jeho údajným fatálním zakončením uplynulo více než 23 dnů. V mezidobí dle vlastních slov paní Hany došlo ke zmírnění až vymizení příznaků a paní Horká se těšila na to, jak si jako „prodělanec“ užije normálního života. Zemřela následně 2 dny na to. Dle líčení jejího syna v médiích došlo ke smrti náhle a této smrti krátce předcházela významná bolest zad trvající jen několik minut. Příznaky původního COVID-19 byly mezitímně již vymizelé krom poruchy čichu a chuti.

  • kovidisticka-novinarska-chamrad-ma-novou-monstranci

O přímé příčinné souvislosti mezi onemocněním COVID-19 a úmrtím paní Horké lze tedy s úspěchem pochybovat. Průběh onemocnění a zejména okolnosti jejího fatálního zakončení totiž naprosto neodpovídají ničemu, co během COVIDu může jako příčinná komplikace nastat. Těžký průběh onemocnění začíná virémií s následným postižením plic intersticiální pneumonií, které se dostaví do 10. dne po vzniku příznaků nemoci.

Následně se stav pacienta různě rychle zhoršuje až do vzniku respirační nedostatečnosti, která si nejdříve vyžádá high flow oxygenoterapii a následně ventilátor, popřípadě ECMO, kdy se šance pacienta na přežití postupně snižuje (u ECMO je šance 1:9). Progrese sice může být poměrně rychlá, ale nikdy ne řádově do minut. Během COVIDu může dojít i ke kardiovaskulárním komplikacím a to kvůli endotelové toxicitě S-proteinu, nicméně ty výlučně nastávají během virémie a nikoli až několik dnů či spíše týdnů po ní.

Co tedy mohlo být příčinou náhlé smrti paní Horké? Dle mého názoru je nejpravděpodobnějším vysvětlením akutní kardiovaskulární příhoda. Na prvním místě bych uvedl dvojici nemocí a to disekující aneurysma hrudní aorty nebo plicní embolii. Ani jedna z těchto nemocí není uváděna jako přímý následek infekce COVID-19. U aortální direkce lze příčinnou souvislost zcela vyloučit, veškeré literární údaje v tomto kontextu se týkají náhodné koincidence a těžkostí, které kardiochirurgickým řešícím týmům způsobila pandemie. Plicní embolie sice může být komplikujícím stavem u COVID-19, nicméně tento sekundární nález se týká zejména pacientů s hospitalizací a vyšší incidence VTE je asociována s těžším průběhem nemoci s upoutáním na lůžko (VTE je ostatně častá i u jiných stavů souvisejících s hospitalizací), což nebyl případ paní Horké.

Vzhledem k tomu, že COVIDová oddělení v nemocnicích jsou prakticky výlučně odděleními obezitologicko-gerontologickými, pak je otázkou, co je skutečnou příčinou vyšší incidence VTE, zda COVID nebo pre-existující důvody proč u některých lidí má COVID těžší průběh, neb korelace nerovná se kauzalita. Od VTE z jiných pre-existujících příčin se stav související s COVID lékařsky nedá odlišit. Další možnou příčinou by mohl být infarkt myokardu, který by s COVID-19 mohl souviset jen nepřímo, když by se onemocnění COVID-19 mohlo teoreticky podílet (kvůli endotelové toxicitě viru) na zhoršení pre-existující klinicky němé koronární aterosklerózy.

Máme zde tedy pacientku, která přímo na COVID téměř jistě nezemřela (lze připustit, že jí COVID jen zcela marginálně pomohl k manifestaci jiných pre-existujících patologií), na což klidně vsadím svůj lékařský diplom, jakože mám jeden. Dle mého názoru dne 16. 1. nemohlo být pozitivní ani PCR vyšetření na virus a paní byla již neinfekční, což jakoukoli přímou příčinnou souvislost s virem zcela vylučuje. Z hlediska lékařského jde spíše o další názornou ukázku toho, jak se umírá na COVID nebo s COVIDem (resp. po COVIDu) a jak nehorázně lživé jsou všechny ty třicetitisícové kovidistické statistiky, které mají tento národ donutit k poslušnosti. Přesto – nebo spíše právě proto má kovidistická chamraď ještě tolik drzosti, aby tento případ tahala na světlo.

K paní Horké byla volána RZP, a pokud k ní dojela již jako k mrtvé, pak bylo podle platných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách právní povinností lékaře nechat pacientku odvézt na ústav soudního lékařství a nařídit zdravotní pitvu (§ 88 odst. 3 zákona), neboť z okolností bylo zřejmé, že příčina úmrtí je nejasná. Pitva také následně proběhla, pročež výsledky jsou k dispozici, nicméně poté, co příbuzní ze smrti obvinili odpůrce vakcinace, je výsledek najednou „přísně tajný“.

K jednání syna zesnulé pana Reka se vyjadřovat nebudu. Rek sice ztratil soudnost ale i matku, a tak je logické, že hledá dle zaměření své osobnosti viníka toho, že mu máma už nevypere špinavé spodky ani neposkytne jiný servis v mamahotelu. Přestože maminku pravděpodobně sám nakazil. Myslím, že osud mu nachystal již tak dost trápení, než abychom ho kritizovali spolu s jeho ničím nepodloženými obviněními, které z lidského hlediska chápu.

Ani si nemyslím, že by jej nařčení měli občanskoprávní cestou žalovat o omluvu či relutární satisfakci za nemajetkovou újmu na osobnostních právech, přestože to je cesta, jak by pan Rek do soudního spisu nakonec musel bez výmluv přiložit pitevní zprávu a svět by se tak dozvěděl pravdu. Jde o citlivé téma a jsme jen lidé. Lidé s odlišnými názory si v naší zemi musejí vytrpět daleko více než jen hysterické osočování od nešťastného postpubescenta. Kdyby bylo jenom to, bylo by to úžasné.

Co je ale naprosto neomluvitelné, je reakce kovidistického novinářského ksindlu. Kovidističtí novináři spolu s kovidistickými jestřáby, jmenovitě mezi ně patří třeba pan prezident ČLK, mediální křikloun Kubek, rodinu paní Horké zcela bezostyšně a neeticky zneužili. U Kubka je tento stav o to tragičtější, když je prezidentem profesní organizace, která má na etiku lékařské profese dohlížet, což nedělá a zatímco některé stížnosti zveličuje, jiné účelově vůbec neprošetřuje, o čemž mám jednoznačné důkazy. Tento člověk jako prezident ČLK musí skončit a pohár přetekl již dávno.

Všichni víme, že tyhle odporné vonuce to nedělají ani z lásky k ohroženým důchodcům, ani kvůli obraně demokracie, ani kvůli hledání pravdy nebo dojemné prezentaci hluboce lidského příběhu nebo z jiných bohulibých důvodů.

Dělají to zcela jednoznačně pro prachy.

Vidíme zde naivní truchlící rodinu zneužitou k novinářské kovidistické propagandě. Tahle odporná a sprostá parazitní novinářská verbež má přirozený zájem na tom, aby bylo hůř, aby čísla byla vyšší a opatření přísnější. Pasou se na konfliktních situacích, tyjí z nich, protože jim zajišťují vyšší čtenost, větší počet kliků a vyšší příjmy z reklamy. Novinářská prasata mají zároveň lví aktivní podíl na utahování šroubu, vytváření legislativních zmetků, protože to slouží jejich bezzásluhovým ziskům, čemuž klidně podřídí i to, že se z naší vlasti stane covidistický fašistický kolektivistický totalitní prasečák, ve kterém nic neznamená nedotknutelnost lidské bytosti, svoboda projevu a žádné hodnoty, na kterých je (či spíše byla) založena naše civilizace a ve kterém vás lze ekonomicky zničit odesláním jediné SMS. Díky jejich činnosti zde pomalu přebírají vládu naprostí psychopati a já mám čím dál větší pocit, že situaci bude možné řešit pouze násilím, protože to je jediný argument, kterému tito psychopati rozumějí. Jsou to obyčejní prachsprostí hajzlové a zločinci.

Zajímalo by mě, kdy tahle prachsprostá prolhaná verbež, se stejnou vehemencí s jakou lživě prezentuje úmrtí na kardiovaskulární příčinu jako COVID bude mapovat příběhy lidí, kteří zemřeli kvůli vakcinaci. V této zemi je jich potvrzeno 144. Nebo snad na těchhle mrtvých nezáleží? Notabene je notoricky známo, že 90-99% nežádoucích účinků vakcín se vůbec nenahlásí, což znamená, že mrtvých na vakcínu může být podstatně více než jen 144. Kdy jste od „vyváženého“ novinářstva ze Seznam Zpráv o těchto lidech a jejích příbězích slyšeli – zejména v kontextu povinnosti státu tyto lidi a jejich příbuzné odškodnit?

A ani neuslyšíte. Sprostá novinářská amorální násilnická lůzo, nechte mrtvé odpočívat v pokoji!

zdroj: https://dfens-cz.com/kovidisticka-novinarska-chamrad-ma-novou-monstranci/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře