Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Kdy se může politik občanovi smát

Politik se může začít občanovi smát vždy, když je podepsána koaliční nebo opoziční smlouva. Obojí totiž znamená, že pokud nedojde k nějaké nepředvídatelné situaci, mohou se sliby dané občanům České republiky plnit jen na papíře a v médiích. Za celých 25 let, jsme se zde nesetkali s uzákoněním zákona, který by nebyl při jeho schvalování dokonalý, o němž by politici v médiích nepěli ódy, jak geniální tento jejich nápad je.

Naprosto jiné je to ale ve chvíli, kdy je tento zákon zaveden do praxe, tam již se se superlativy šetří a většinou se ztratí v záplavě kritiky. Výhradně proto si politici zvykli uzákoňovat důležité zákony na konci volebního období, neboť to má dvě zásadní výhody. Tou první je to, že uzákonění důležitých zákonů, je ve skutečnosti splnění slibů daných občanům, čímž je zajištěna volební kampaň do dalších voleb. A tou druhou je to, že když to náhodou ve volbách nevyjde, tak následky uzákoněných nesmyslů nenapravuje ten, kdo je uzákonil, ale jeho političtí protivníci.

 
  • kdy-se-muze-politik-obcanovi-smat

Ohlédněme se zpět do nedávné minulosti. Za posledních deset let, byly provedeny dva zásadní kroky, které mněli Českou republiku jednou pro vždy zbavit komunistických zákonů. Byl to nový trestní zákoník a nový občanský zákoník. Na obou těchto věcech pracovala ODS spoustu let, aby s jejich protlačením přes sněmovnu přišla na samém konci svého volebního období, a aby ani jedenu z těchto změn sama neprovedla. Obě tyto změny byly totiž provedeny úřednickou vládou, trestní zákoník vládou pana Fišera a občanský zákoník vládou pana Rusnoka. Jelikož při prosazování novely trestního zákoníku, bylo tvrzeno, že zatočí se závažnou hospodářskou trestnou činností a korupcí, k čemuž samozřejmě nedošlo, protože byl upravován zkorumpovanými lidmi, stala se tato novela výbornou předvolební kampaní ODS, která se nakonec, všichni dobře víme jak, vrátila ke kormidlu. Jakmile se tam ale dostala, začala mluvit o občanském zákoníku, na kterém se mělo pracovat téměř 15 let, jak uváděl pan JUDr. Pospíšil. Stejně jako to bylo s novelou trestního zákona, bylo to i s občanským zákoníkem, jen se o něm mluvilo a mluvilo, ale do sněmovny se dostal až po pádu vlády pana Nečase, aby byl nakonec protlačen úřednickou vládou pana Rusnoka a od 1. 1. 2014 vešel v platnost.

Co o těchto zákonících víme dnes!

TRESTNÍM ZÁKONÍKU víme, že rozhodně s ničím nezatočil, jak slibovala ODS! Většina zločinců se nám tu veřejně vysmívá, korupce tu dál tuneluje státní kasu, státní úředníci tu klidně podepisují nevýhodné smlouvy jak na běžícím pásu a justice jim u toho velice úspěšně asistuje. Tento zákoník tak nebyl tak přelomovou věcí, jak nám tvrdil pan JUDr. Pospíšil, ale naopak naprostým výsměchem všem občanům České republiky naprosto stejně, jako bylo naprostým výsměchem, vrácení ODS k moci.

OBČANSKÉM ZÁKONÍKU víme, že ač vznikal celých 15 let, je to jedna z věcí, které tuto republiku vrátili před revoluci, tedy do doby, kdy si tu občané mohli navzájem neomezeně škodit a soudci tu mohli neomezeně rozhodovat. Tento zákoník ve skutečnosti nechrání majetek a zdraví občanů České republiky, ale dává jim možnost si tyto věci vybojovat před soudem. Kdyby bylo zajištěno, aby byl tento soud nezávislý, měli by paragrafy tohoto zákoníku jakési opodstatnění, že ale nezávislost soudů zajištěna není, je občanský zákoník jen dalším nástrojem k poškozování slušných lidí, ale ochranu nikomu nezajistí!

Co naplat, opoziční smlouva, a za ní následující koaliční smlouvy, zajišťující nepřetržitou vládu ODS, umožnili, vrácení České republiky před „revoluci“, do dob, kdy se nám tu komunisti smáli, až se za břicha popadali. Dnes se nám tu stejně jako komunisté, směje ODS s ČSSD, u čehož jim asistují prezidenti Klaus a Zeman a dnes již i miliardář Babiš! Místo abychom kráčeli směrem k demokracii, kráčíme směrem opačným, k totalitě, ve které se smějí jen vyvolení. Politik se tak může občanovi smát vždy, když je podepsána smlouva, zaručující mu nemuset plnit sliby, které mu před volbami dal a vždy, když tento občan nemá koho volit

což je v České republice vlastně vždy!

13. 3. 2015 Tomáš Vacka

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře