Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Jurečkova demagogie pokračuje

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Dokud nenazýváme věci pravými jmény (jak nás vybízeli naši předci husité), zákonitě máme „rozpory“ nad vším možným, třeba i nad tzv. „církevními restitucemi“, jak uvádí lidovecký „křesťan“ Jurečka. Bodejť by ne také, když ani nejde o restituce. Viz zde: http://marianjurecka.blog.idnes.cz/c/380391/Rozpor-nad-cirkevnimi-restitucemi-aneb-proc-maji-smysl.html

  • jureckova-demagogie-pokracuje

Prvně musíme chápat celý současný folklór z pohledu dlouhodobějšího, než jenom z omezeného chápání, že za vše zlé na světě a zejména u nás mohou jenom komunisti. Prvně nejde o nějaké „navrácení“ něčeho, co bylo ukradeno, ale o zcela obyčejný majetkový převrat, ke kterým dochází vždy v podobných dobách, kdy se mění mocenské pozadí společnosti. V naší historii takových majetkových převratů bylo několik. Například husitské války, pobělohorská rekatolizace, arizace v době protektorátů a později i komunistické znárodňování. Po roce 1989 jsme byli svědky dalšího takové majetkového přesunu, který dosud pokračuje s tím, jak protinárodní a protistátní síly získávají v politických strukturách svou moc, aby vše šlo prosadit legálně – tedy pomocí schválených zákonů i třeba proti vůli 80% a více občanů. Vidět tedy současné církevní „restituce“ jako něco jiného, než bylo řečeno, jako skutečně nějaký vrcholný akt spravedlnosti, nebo „narovnání křivd“ nebo snaha vyrovnat se s komunistickou „minulostí“, může vidět jenom poblázněný „pravdoláskař“, či jak říkal Lenin „užitečný idiot“. Proto nás už nepřekvapí, že pan Jurečka už v úvodu se odvolává na toto „vidění“ světa.

Jurečka ve svém článku říká, že si stát tím, že zabavil majetek církvím, za ty roky vydělal slušný balík. A přitom dodává, že ročně vyplácel církví 1.5 miliardy. Jak si to ten strašný stát vůbec mohl dovolit že? A za koho teda „křesťan“ – tipnul bych si katolík, tedy kope? Kope za český stát a tedy za všechny jeho občany – národ, nebo za jeho většinovou vůli, nebo tedy jeho státem je církev, když si takřka stěžuje, že stát získával peníze s údajného zabaveného majetků církvím? Pak by bylo tedy fér, aby církve naopak vrátili odpovídající finanční náhradu, kterou jim český stát ročně vyplácel přeci. Proč by měl stát – tedy všichni občané ať již jsou členy církví platit ze svého nějakou cizí organizaci a její zaměstnance působící na našem území?

Dále so dovídáme, nic nelze změnit, neprošlo by to u Evropského soudu, atd. Prostě stále stejná protistátní a protinárodní agenda. Copak suverénem v českém státě není jeho národ? Suverénem v našem státě je nějaký Evropský soud nebo dokonce silná mocenská lobby katolické církve se svými epigony na naší politické scéně v čele s věrnými katolíky, Černohorcem počínaje? Všechny smlouvy, které uzavíral stát, může zase stát, pokud si to národ, tedy lidé, kteří tvoří stát a kteří mají ústavou zaručenou moc ve státe kdykoliv zrušit. To nám chce Jurečka po vzoru demagogů tvrdit, že něco je nezměnitelné? To nám připomíná ideologickou agitaci právě bolšěviků : se SSSR na věčné časy a dnes ani SSSR neexistuje. Jedinou šancí je vstřícný krok církve, když s nimi budeme jednat „správně“ pokorně? Jurečkové a jemu podobní jsou projevem onoho plíživého majetkově – mocenského převratu. Katolická nadnárodní lobby si prostě po roce 1989 vytvářela postupně vhodné politické prostředí aby prosadila svůj kořistnický záměr, který měla vždy zejména vůči kacířskému českému národu.

Jurečka v rámci klasické katolické agendy nám tvrdí, že církve jsou důležité při poskytování sociálních služeb, zdravotnictví a školství. To nám chce Jurečka tvrdit, že stát bude postupně rezignovat na tyto své funkce a bude je nechávat na benevolenci církve? Závěr je hodný demagoga par excelence, cituji:

„Je třeba si uvědomit, že navrácený majetek bude sloužit lidem v této zemi, církve jsou přes tisíc let, majetek nikam nikdo neodnese.“

Ale to samé přeci platilo, když byl církvi majetek znárodněn ve prospěch celku i komunisty přeci. Ti si jej přeci také nikam neodnesli, nebo ano?

„Církve v minulosti udělaly několik chyb, ale je nutné si uvědomit, že z dlouhodobého hlediska je jejich přínos pro naši společnost kladný. Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, rozvoj vzdělanosti, architektury, kultury, hospodářství, zdravotnictví, sociálních služeb (sv. Anežka a její první hospic v Praze).“

Několik chyb v minulosti? Vraždy, násilí, usurpování náboženské svobody vyznání, násilná pobělohorská rekatolizace, spolupráce s nacisty, komunisty – to je několik chyb v minulosti? Co dnešní zástupy sexuálně zneužívaných mladistvých představiteli církve, skrytá podpora homosexualismu, atd. A jak souvisí mise dvou řeckých pravoslavných kleriků a učenců na Velkou Moravu vyslaných tam byzantským císařem s mocenskou politikou zejména římskokatolické církve, jejíž zájmy zastupuje i Jurečka? Může nám to vysvětlit? Žije opravdu pan Jurečka v bludném přesvědčení, že bez církve by snad nebyla vzdělanost, hospodářství, zdravotnictví a sociální služby?? Co nám to chce agent církve napovídat?

Varováním by nám měla být poslední věta:

„Církve mohou učinit i v budoucnu mnoho dobrého pro naši společnost a majetek jim vrácený není cíl, ale prostředek pro další činnost pro naši společnost.“

Chceme-li vidět věci nezastřeně a bez omáček, tak se máme na co těšit, či spíše generace následující.

Facebook komentáře