Domníváte se, že všechna ta dosavadní genderová opatření jsou už za hranou? Mýlíte se. V materiálu, který odkazuje na dosavadní konference, deklarace, akční platformy, usnesení, směrnice, zásady, závěry hodnocení v čase, studie, analytické zprávy a pakty, najdete také kouzelnou větu, „že v plnění závazků, které EU i řada vlád přijala v rámci Pekingské akční platformy, nebylo dosaženo téměř žádného pokroku“. Fascinující je pak skutečnost, že tisíce let vnikající kulturní tradice jsou těmi byrokraty označovány za umělý „sociální konstrukt“, který je nutné napravit a vymýtit.

Co nás tedy čeká? „Rozhodné politické kroky v boji proti genderovým stereotypům.“ Dále je nutné, aby Evropská komise a členské státy „podporovaly větší množství výzkumných činností týkajících se genderových stereotypů, vypracovaly pro tyto stereotypy vhodné ukazatele a na jejich základě shromáždily o genderových stereotypech další statistické údaje“. A aby to nebylo málo, Antone Pavloviči, budeme organizovat „informační, vzdělávací a školící kampaně“, vytvoříme „ochranné mechanismy ve formě ochránců práv či subjektů pro dohled nad sdělovacími prostředky, v nichž budou působit odborníci na rovnost pohlaví“, nebo podpoříme „další výzkum základních příčin vzniku genderových stereotypů a jejich dopadu na rovnost pohlaví“. Jinými slovy další konference, deklarace, akční platformy, usnesení, směrnice, zásady, závěry hodnocení v čase, studie, analytické zprávy a pakty. A taky hodně peněz, protože jak známo, peníze přece jsou.

Sorry, ale štíhlá mladá žena nadále zůstane mým sexuálním objektem a v reklamě ji uvidím raději, než ženu starou a tlustou, rodina pro mě bude vždy jen žena, muž a jejich děti, když příroda nadělí, a pracovní příležitost dám vždy a jedině tomu, koho si sám vyberu, i kdyby mým kritériem bylo cokoli, protože jsem to já, kdo za práci platí, a vždy si najdu důvod pro zdůvodnění, aby to bylo v souladu s nějakým pitomým nařízením. Je mi v kontextu výše uvedeného absolutně jedno, co si v Bruselu do těch svých papírů napíšou. Mrzí mě jediné. Mrzí mě ta hromada peněz vyhozených oknem, které mohly mít lidi za svojí práci, místo abychom z nich živili takové parazity, jakými jsou Kartika Tamara Liotard a jí podobní.

zdroj:http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/325687/EU-Vsichni-si-budou-rovni-i-kdyby-nechteli-To-by-tak-hralo.html