Ti, jimž se tak dokonale podařilo zotročit kdysi docela normální lidi. Ti, kterým se tak dokonale podařilo těmto lidem vymýt mozky. Ti nikdy nedopustí, aby tohle absurdní divadlo, skončilo...
Tihle lidé milují "své peníze" více, než cokoli jiného na světě... Více než životy ostatních lidí, více než životy svých rodičů, více než životy svých dětí, více než cokoli jiného... Pro "ně" není v životě nic důležitějšího, než hromadění dalších milionů, miliard... I když by je nedokázali užít ani za deset životů...
 
To je pravá podstata toho vysněného kapitalismu...Tedy, jinými slovy, máme to, co jsme chtěli... Hrstka lidí hromadí miliardy, většina obyvatel téhle zničené země žije na hranici chudoby... A mezi nimi je určitá část populace, kteří se tváří jako intelektuálové - lidé nadřazeni povlu, např. obyčejným dělníkům, kteří se ukájejí blaženým pocitem, že "jich" se to netýká... Že oni přeci "mají" více než ten "pracující povl"...

Jenže tyhle pocity, nevznikají v důsledku vyšší inteligence této skupiny obyvatel (i kdyby to byla pravda), nýbrž v důsledku naprosto perverzně asociálně formovaného charakteru člověka jako takového. V praxi to znamená asi tolik. Mě nevadí, že nebudou mít normální, slušní, pracovití lidé co jíst, jak uživit rodinu, kde bydlet, jak sehnat peníze na lékaře. Hlavně, že já se mám "zatím" lépe.
 
Jak je to krásné, vidět, jak se v tomto dokonalém světě, mám lépe, než ostatní. Ovšem kdyby byli opravdu tak inteligentní, jak si myslí, věděli by, že je to vše jen dočasné. Že paraziti, kteří tento "pracující povl", zcela vysají, budou potřebovat další zdroj...Pak přijde na řadu "střední vrstva". To si tihle lidé asi uvědomí až ve chvíli, kdy na tom budou tak, jako je na tom nyní ten "pracující povl".
 
Nutno dodat, že dobře jim tak. Nutno dodat, že podle mě, to tito paraziti již nestihnou. Civilizace hnaná pouze tímto jediným ideálem, hromaděním mamonu na úkor kohokoli, za jakoukoli cenu, je odsouzena k zániku. Tak jako již mnohokrát v historii.

Rozdíl je ten, že tehdy nebyla možnost, vést války jadernými, chemickými, bakteriologickými zbraněmi. Nutno dodat, že dobře lidem tak...
 
----------------------
Tento příspěvek napsal Milan Dvořák jako komentář k článku "Krize v OKD".