Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

10. července se narodil Nikola Tesla

Hodnocení uživatelů:  / 14
NejhoršíNejlepší 

Jarka Subrtova

10. července 1856 se narodil Nikola Tesla v malé vesnici Smiljan v oblasti Lika, v chorvatském vnitrozemí východně od pohoří Velebit. Byl pokřtěný jménem Nikola, tedy Mikuláš, což je světec v pravoslavném světě velmi uctívaný. V noci, kdy se malý Nikola narodil, zuřila nad Likou velká bouře, blesky měnily tmavou noc v jasný den. Podle dochované tradice předpovídaly místní staré ženy právě narozenému dítěti, že blesky, tedy dnes bychom řekli elektrické výboje, ovlivní celý jeho další život. A jak se později ukázalo, stala se právě elektrická energie jeho osudem pro celý život.

  • 10-cervence-se-narodil-nikola-tesla
  • 10-cervence-se-narodil-nikola-tesla
  • 10-cervence-se-narodil-nikola-tesla

Již od raných let se projevovalo jeho mimořádné nadání. Jako malý chlapec si vyráběl technické hračky, později si ho úplně podmanila myšlenka využít přírodní energii tak, aby sloužila člověku. Vychodil místní základní školu, po ní pak gymnázium v Karlovci. Při pobytu doma ve Smiljanu onemocněl cholerou, s níž bojoval téměř rok a odnesl si z ní odpor ke špíně a celoživotní strach z recidivy onemocnění.

Na přelomu 19. a 20. století mluvil o technologiích, které budou po celém světě přenášet text, obraz a zvuk. Prakticky tak předpověděl vznik mobilů. Také vynalezl motor na střídavý proud nebo dodnes používaný transformátor. Nikola Tesla - jeden z největších géniů všech dob, si přesto nežil na vysoké noze.

Oblast, kterou se v průběhu svého života zabýval, je neobyčejně široká. Velká část jeho objevů je i v současné době široce využívána, případně se stala východiskem pro další bádání a objevy. Přihlásil celkem 272 objevů k patentování ve 25 zemích; jen v USA jich bylo 112. Jeho pozůstalost obsahovala 70 000 - 100 000 stánek. Z toho část je i dnes přísně tajná a nachází se v sejfech FBI. V mnoha případech si jeho objevy přivlastnili jiní a nechyběli mezi nimi ani pozdější laureáti Nobelových cen.

Ještě je třeba se zmínit o cti, které se Teslovi dostalo pro jeho význam a zásluhy v elektrotechnice. Jeho jménem byla u příležitosti stých narozenin pojmenována jednotka elektromagnetické indukce - tesla (SI). Té cti, aby byla jejich jménem pojmenována fyzikální jednotka v mezinárodní soustavě, se dostalo opravdu jen největším osobnostem vědy, jako např. Newtonovi, Pascalovi, Voltovi, Wattovi, Faradayovi, Ampérovi a několika dalším. Celkem jich bylo v celé historii vědy jen 14 a mezi nimi Nikola Tesla.

Postavení a jméno Nikoly Tesly ve světové vědě potvrzují mj. jiné i nové objevy v astronomii. Teslovým jménem byl nazván kráter na Měsíci.

Velkou poklonu složila Teslovi jedna z největších osobností Spojených států amerických dvacátých a čtyřicátých let minulého století, americký politik, starosta New Yorku a za 2. světové války i několikaletý ředitel Ústavu pro civilní obranu USA, F.H. La Guardia, když po jeho smrti prohlásil: "Nikola Tesla zemřel. Zemřel chudý, ale byl to jeden z lidstvu nejprospěšnějších a nejužitečnějších lidí, jací kdy žili. To, co vytvořil, je veliké, a jak času plyne, bude to ještě větší".
---------------------------------

Síla myšlenky změní celý vesmír...

"Jediný paprsek světla, který dopadne ze vzdálené hvězdy na oko dávného tyrana, může změnit jeho život, může změnit osudy národů, může přetvořit povrch planety."

Slavný fyzik Nikola Tesla věřil, že síla myšlenky může změnit celý vesmír. Popisoval takzvaný efekt motýlích křídel, kdy i sebenepatrnější čin může změnit celý svět. Vše je totiž skrze energii propojeno se vším. Sebenepatrnější změna energie v jednom místě se musí podle zákona o zachování hmoty projevit změnou energie na jiném místě. Příroda je komplexní a velkolepá. To byly hlavní premisy projevu Nikoly Tesly ve Franklinově Institutu v roce 1893. Dánští grafici Kristian Larsen a Olafur Haraldsson z Koldingu pro přiblížení jeho myšlenek vytvořili unikátní video.
Passing Through...
https://www.youtube.com/watch?v=oy7_Rqe9dvQ&t=19s

---------------------------------
"Pokud byste znali skutečnou důležitost čísel 3, 6 a 9, měli byste v ruce klíč k pochopení vesmíru." - Nikola Tesla
.
Není žádným tajemstvím, že se Tesla věnoval také kalkulaci uzlových bodů, které jsou údajně rozprostřeny po celé planetě a tvoří síť, která planetu obepíná. Tyto body byly pravděpodobně nějak spojeny právě s čísly 3, 6 a 9 a podle Tesly byly extrémně důležité. Tesla byl čísly 3, 6 a 9 doslova posedlý. Dokázal porozumět základnímu faktu, který mnohým lidem uniká, že matematika je základním kamenem a jazykem k porozumění vesmíru.

Bral v úvahu matematické vzory, které se vyskytují v přírodě, jako je formace hvězd, vývoj embryí a další úkazy. Někteří tvrdí, že Tesla pochopil "Boží plán". V přírodě existuje základní systém, na který, jak se zdá, příroda reaguje:

Binární systém, který začíná od čísla jedna a každý jeho další krok je dvojnásobkem kroku předchozího.

Například buňky embryí se dělí podle následujícího vzoru: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 atd.

Marko Rodin pak objevil, že v takzvané matematice vírů (Vortex Math, věda, která se zabývá stavbou torusů) se opakuje vzor 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4 atd. až do nekonečna. V tomto vzoru se čísla 3, 6 a 9 vůbec nevyskytují a podle Rodina je to proto, že tato čísla představují vektor ze třetí do čtvrté dimenze, kterému se také říká "tokové pole".

Toto pole by mělo představovat energii vyšších dimenzí, která ovlivňuje pořadí a opakování zbývajících 6 čísel. Randy Powell, student Marka Rodina, zašel v těchto úvahách ještě dál a tvrdí, že právě toto je klíčem k volné energii, kterou Tesla studoval až do konce svého života.
.
Nikola Tesla a čísla 3, 6 a 9: tajný klíč k neomezené energii....
https://neveda.cz/nikola-tesla-a-cisla-3-6-a-9-tajny-klic...

Kosmické klíče 3 - 6 - 9.....
https://www.centrumserafin.cz/kosmicke-klice-3-6-9-rotace/

Posvátná geometrie života...
https://www.centrumserafin.cz/posvatna-geometrie-zivota/

Nature by Numbers | The Golden Ratio and Fibonacci Numbers
https://www.youtube.com/watch?v=me6Dnl2DOtM

www.mcnikolatesla.hr


zdroj: net

Zdroj: FB Jarky Subrtové

Facebook komentáře