Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Přepis včerejší tiskovky Trumpa

Přátelé, svobodně sdílejte, i po částech. Zřejmě musíme dělat občanskou novinařinu, dokud se i naše masmédia budou nadále vášnivě oddávat propagandě, místo aby dělala skutečnou novinářskou práci.

Shrnutí tiskovky právního týmu Donalda Trumpa, 19. listopadu 2020, Newsmax TV
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=gbpkNiDbucA

  • prepis-vcerejsi-tiskovky-trumpa
Rudy Giuliani:

- V krátkosti vás seznámíme s tím, co jsme za uplynulé dva týdny zjistili, náš právní tým je početnější, ale my jsme jeho představitelé a reprezentanti Donalda Trumpa (DT).
- Když jsme se v přímém přenosu dívali, jak DT v Pennsylvánii vede o 700.000 hlasů a najednou v tomto státě volby prohrál a začali jsme se setkávat s dalšími statistickými anomáliemi, pojali jsme podezření na průběh voleb a začali jsme volby šetřit.
- Podvod v US volbách nejsou pouze ojedinělé případy, jak se na začátku mohlo zdát. Nacházeli jsme systematické stopy napříč všemi zeměmi. Anomálie se vyskytovaly zejména ve velkých městech, kde většinu hlasů ve volbách v minulosti získávali Demokraté a ve městech, která měla v minulosti problémy s podvody. Pouze popis podvodných případů z Philadelphie by vydal na celou knihovnu. Totéž je možné říci o Detroitu.
- Zde jsou podrobnosti:
- V Pennsylvánii jsme zjistili 682.770 volebních lístků, o kterých máme místopřísežně potvrzeno, že u nich neproběhla řádná kontrola, jednalo se korespondenční hlasy.
- Na mnohých místech nebyli republikánští zástupci připuštěni k otvírání obálek s korespondenčními hlasy, jak je to dáno zákonem. Byly tak započítány hlasy od zesnulých, hlasy byly započítávány opakovaně u jednoho volebního lístku.
- Obálka, podle které lze hlas verifikovat, se poté vyhodí, takže přepočítávání hlasů v Georgii nám neřekne vůbec nic.
- V některých státech je zákonem umožněno dodatečně opravit chyby u korespondenčního hlasu. Toto bylo umožněno ve státech, kde tradičně vítězí Demokraté, ale nebylo to umožněno ve státech, kde vítězí Republikáni. Tyto hlasy pro republikánského reprezentanta byly tak považovány za neplatné. V Pennsylvánii nejsou tyto opravy ze zákona možné, ale přesto byly umožněny voličům Joe Bidena (JB), nikoliv voličům DT. V Pennsylvánii na to máme stovky nebo spíše tisíce svědků.
- V jiných městech, např. v Pittsburghu, se stalo, že lidé přišli volit a zjistili, že už "odvolili". Máme svědectví o 15.000 takových případů, přímo v Pittsburghu. Máme svědky z volebních komisí, že pokud se jim do rukou dostal neplatný korespondenční hlas pro JB, prostě ho někomu připsali s vědomím, že se dotyčný možná nedostaví k volbám osobně.
- To všechno jsou nepřímé důkazy, ale máme i místopřísežná prohlášení asi 50-60 svědků, kteří jako republikánští reprezentanti volebních komisí nebyli připuštěni k přepočítávání hlasů, dokonce byli i fyzicky napadáni. Proč jim kontrola přepočítávání nebyla umožněna? Často kontrola nebyla dovolena ani zástupcům Demokratů, protože panovaly obavy, že to budou poctiví lidé. Jedno takové svědectví máme z Michiganu.
- Nyní vám ukážu jedno místopřísežné prohlášení, protože v médiích neustále opakujete, že na tyto podvody nemáme žádné přímé důkazy. Američané mají právo se tyto informace dovědět a vy nemáte pravomoc před nimi tyto informace zatajovat. Nemáte právo o tom lhát. Tato žena mi dala svolení, abych sdělil její jméno. Podobné svolení od ostatních svědků nemám, protože se bojí, že byste je obtěžovali, zastrašovali, že by ztratili svou práci, přátele. V žalobách jsme přišli o mnoho obhájců, protože jim bylo vyhrožováno a někteří, kteří případ nevzdali, mají dokonce policejní ochranu. To, co se děje v této zemi, je strašné a cenzura, kterou vy sami děláte, situaci jen zhoršuje.
- Jessy J. je po mnoho desítek let zaměstnankyní státu Michigan, v městě Detroit. Dostala příkaz od svého nadřízeného, aby antidatovala sady volebních lístků a že nemá ve volební místnosti vyžadovat po voličích žádné průkazy totožnosti. Toto bylo přikázáno všem zaměstnancům. Viděla mnoho voličů, kteří jednak poslali korespondenční hlas a jednak volili osobně. Bylo jí nakázáno, že nemá u volebních lístků hledat nedostatky, chyby, chybějící podpisy voličů. Byly antidatovány a započítány hlasy, které přišly později, než bylo určeno zákonem. Proč by se něco takového dělo, pokud by nedocházelo k podvodu? Nemůžete tvrdit, že nemáme přímé důkazy. Jessy J. o tom bude svědčit u soudu, pod přísahou. Takže nelžete, že nemáme žádné přímé důkazy o podvodu.
- Stejně tak, jako moje práce je právně ochránit prezidenta Spojených států, vaše práce je šetřit tyto případy a informovat o nich veřejnost, protože jinak jen dovolujete, aby bylo takové jednání obecně tolerováno. Vaše práce je prostudovat si tyto důkazy, nikoliv nepravdivě informovat o tom, že žádné důkazy neexistují. Víte, kolik takových místopřísežných prohlášení pouze v michiganském případu máme? Dvě stě dvacet.
- Máme svědectví, které by bylo na prvních stránkách vašich novin a ve všech zprávách, kdybyste ovšem v sobě nechovali tak nesmyslnou patologickou nenávist k administrativě DT. Pod přísahou bylo vypovězeno, že ve 4.30 ráno 4. listopadu (den po volbách) přijela na jedno detroitské volební místo dodávka. Všichni, kteří v té době uvnitř počítali volební lístky, se radovali, protože si mysleli, že jim přivezli občerstvení. Nebylo to jídlo. Byly to tisíce a tisíce volebních lístků v koších na odpadky, papírových taškách a kartonových krabicích. Odnesli je na místo, dali je na stoly - mysleli si, že všichni republikánští zástupci jsou pryč - dva byli ještě na místě, stejně jako zaměstnanec Dominion (k této společnosti se ještě vrátíme). Svědkové pod přísahou vypověděli, že vše, co slyšeli a viděli, potvrzovalo, že všechny nově dovezené hlasy byly pro JB. Na obálkách často nebylo nic napsáno, ale všechny hlasy byly pro JB. Jednalo se odhadem o 60.000 až 100.000 hlasů, čistě pro JB. Mnohé hlasy byly započítávány opakovaně i třikrát. Toto odpřísáhli tři američtí občané.
- Něco podobného se stalo v Pennsylvánii, v Michiganu. Jeden případ má stovky místopřísežných prohlášení podobný svědectvím, o kterých jsem mluvil.
- V některých státech, jako je Milwaukee nebo Wisconsin, platí velmi přísná pravidla pro korespondenční hlasy. Ve Wisconsinu nemůžete jen tak obdržet korespondenční volební lístek, musíte si ho přímo vyžádat. Takže když se takový korespondenční hlas započítává, vždy se podle tamního zákona kontroluje, jestli volič o tento hlas požádal. Ale toto pravidlo nebylo uplatněno v severním Wisconsinu a jiných částech tohoto státu. Paradoxně se to dělo v místech, kde mají Demokraté historicky převahu. Kdyby byly započítány pouze platné hlasy ve Wisconsinu, DT tam s velkou převahou vyhrál.
- Kdyby byly započítané pouze platné hlasy, DT v Pennsylvánii vyhrál volby o 300.000 hlasů.
- Ve Wisconsinu bylo antidatováno mnoho korespondenčních hlasů, které právě přepočítáváme.
- Konkrétně ve Wisconsinu došlo k jevu, kterému říkáme "hlasy navíc" (over-vote). Toto je něco, co byste vy sami měli Američanům vysvětlit. Zjistili jsme, že v některých distriktech volilo 200% registrovaných voličů. Je obvyklé, že nikde nevolí ani 100% registrovaných voličů, takže jak lze vysvětlit, že někde volilo 200% nebo 300% voličů? Ve skutečnosti je více hlasů než 80% považováno za "over-vote".
- V Michiganu a Wisconsinu jsme zaznamenali, že volilo 150%, 200% i 300% registrovaných voličů. I toto je důvod, proč ve volebním okrsku Wayne nebyly hlasy republikánskými reprezentanty potvrzeny.
- V Detroitu (Michigan) volilo dvojnásobné až trojnásobné množství registrovaných voličů.
- Existují dokonce volební okrsky, kde volilo násobně více lidí, než kolik tam žije, včetně dětí. To je absurdní.
- To, co vám tady popisuju, je masivní podvod. Nejedná se jen o pár stovek chybně započítaných hlasů.
- V Georgii podáme žalobu pravděpodobně zítra. Nemusím vám říkat podrobnosti, ty případy jsou podobné jako ty, které jsem již popisoval.
- V Atlantě (Georgia) opět nebyli republikánští reprezentanti připuštěni ke kontrole přepočítávání hlasů, mnozí voliči volili dvakrát, ale také zde máme speciální případ, kdy byli voliči zastrašováni a donuceni změnit svou volbu.
- V Arizoně budeme také pravděpodobně podávat žalobu, zde jsme v procesu získávání důkazů.
- Možná budete překvapeni, ale mnoho podvodů se objevilo také v Novém Mexiku a ve Virginii, kde také zvažujeme žaloby.
- Ve státech, které zde na mapě vidíte označené červeně, což jsou Georgia, Pennsylvánie, Michigan, Wisconsin, Nevada a Arizona, DT získal více než dvojnásobek hlasů, které v těchto státech zvrátí výsledek voleb. Jsou to hlasy pro DT, jejichž platnost můžeme dokázat.
- Předkládáme vám žaloby od amerických občanů, které si můžete prostudovat, abyste posoudili, zda vám tady celou dobu říkám pravdu. Máme jich tisíce, další a další přibývají každým dnem.
- To, co se stalo, je skutečně potupné. Myslíte si, že se všichni demokratičtí zástupci ráno 3. listopadu probudili a měli všichni stejný nápad, jak zmanipulovat volby ve svůj prospěch? Jen tak náhodou, nezávisle na sobě? Ve Philadelphii, v Detroitu, v Las Vegas, v Atlantě, ve Phoenixu? Nemyslíte, že to všechno spíš vypadá jako plán? Není to spíš plán, který byl zosnován Demokraty a jejich kandidátem? Vždyť i on sám řekl, že "má nejlepší podvodný volební tým v zemi". Možná i to je důvod, proč nepořádal žádnou velkou předvolební kampaň. Možná věděl, co se stane. To všechno muselo být plánováno předem. Je to hanebné, možná stejně jako všechny ostatní věci, které jsou Demokraté zvyklí dělat ve svých kancelářích a o kterých veřejnost nikdy neinformujete. Při počítání hlasů používáme venezuelské know-how, možná se z nás má stát další Venezuela, ale tohle nemůžeme dopustit - aby někdo doslova ukradl prezidentské volby americkému lidu. Lid zvolil Donalda Trumpa. Nezvolil si Joe Bidena. Ten zdánlivě vyhrál jen kvůli neplatným hlasům, podvodným hlasům, které byly započítány po skončení prezidentských voleb. Dejte nám příležitost, abychom vše dokázali, a my to uděláme.
Sidney Powell:
- To, co se tady skutečně děje, je masivní vliv komunistických investic na americké prezidentské volby, konkrétně jde o vliv Kuby, Venezuely a pravděpodobně Číny.
- Smartmatic je software, který je používaný nejen ve volebním systému Dominion, ale i v jiných volebních systémech u nás.
- Smartmatic byl vytvořen ve Venezuele, pod řízením Hugo Cháveze, který si potřeboval zajistit vítězství ve volbách.
- Máme jednoho velmi důležitého svědka, který nám vysvětlil, jak vše funguje. Jeho místopřísežné prohlášení je přílohou žaloby v Georgii. Svědek uvádí mnoho podrobností, protože byl ve styku s Hugo Chávezem, bylo mu vysvětleno, jak software pracuje a byl přítomen volbám, kde byl tento software použit tak, aby Hugo Chávez vyhrál, což bylo účelem vzniku tohoto softwaru.
- Jakmile u našich prezidentských voleb viděl, že software byl vypnut během volební noci, věděl přesně, co se děje.
- Software má mnoho možností, jak se dá bočními cestami ovlivňovat - může být připojen k internetu, je možné do něj vkládat data z USB, ale jeho největší předností je, že dokáže měnit počet hlasů, odebrat je jednomu kandidátovi a připisovat je druhému.
- Smartmatic má v sobě zabudovaný algoritmus, kde je možné nastavit určité procento hlasů, které mají být změněny.
- Zřejmě by se nám to nepodařilo nikdy zjistit, pokud by DT nezískal v některých státech hlasy v tak masivní míře, že se tento algoritmus porouchal - to byl důvod, proč musely být počítače vypnuty.
- Pak musely přijít na řadu uměle vytvořené korespondenční hlasy, některé dokonce natištěné na originálním papíře a s dokonale stejným natištěným označením hlasu pro JB.
- To odpovídá jednak statistickým údajům, kdy docházelo ke zvýšenému započítávání hlasů pro JB a jednak to souhlasí i se svědeckými výpověďmi.
- Představitelé společnosti Dominion nejsou nikde k nalezení, začali ze dne na den stěhovat své kanceláře. Jedna z nich byla i v Torontu, sdílená se společností pana Sorose.
- Jedním z představitelů Dominion je i pan Malloch Brown, muž No.2 George Sorose v UK.
- Zjistili jsme také propojení Dominion s nadací manželů Clintonových a s dalšími známými americkými politiky.
- (následuje citace z místopřísežného prohlášení, potvrzující informace výše a sdělující další podrobnosti) Svědek zdůrazňuje, že Smartmatic představuje obrovské bezpečnostní riziko pro Spojené státy, tyto skutečnosti byly sděleny předchozí US administrativě už v roce 2006, ale zůstaly bez odezvy. Byly dále sděleny v roce 2019 tajným americkým službám a není jasné, jak byly tyto informace použity.
- Existuje nahrávka jednoho z představitelů Smartmatic s představitelem hnutí Antifa, kde v zastoupení JB konspirují proti DT.
- Smartmatic je používán v mnoha amerických státech bez bezpečnostní certifikace, protože státy si byly vědomé bezpečnostních rizik (Texas).
- Bezpečnostní rizika spočívají zejména v tom, že kdokoliv může do systému získat administrativní práva a měnit jakékoliv volební výsledky, algoritmus, neboli poměr, jakým mají být započítávány skutečné hlasy - Biden 1,5 a Trump 0,7) byl používán napříč Spojenými státy, nejen v rozhodujících státech. Toto je potvrzeno odborníky a online statistikami při započítávání volebních hlasů.
- Na internetu je možné stáhnout manuál, kde jsou tyto funkce zdůrazňované jako výhody Smartmatic.
- Je naprosto nepochopitelné, proč bylo v minulosti povoleno tento software používat v US a proč zůstaly autority nečinné, ačkoliv o tom byly informovány.
- Na internetu je možné shlédnout video, ve kterém se dítěti podařilo ze svého mobilního telefonu "nabourat" do počítačů, sčítajících volební hlasy.
- Máme mnoho svědectví, která potvrzují, že volební komise byly instruovány pracovníky Smartmatic, jak se zbavit volebních hlasů pro DT, stejně jako když ve svém počítači mažete dokumenty do koše a nahradit stejný počet hlasů ve prospěch JB.
- Jeden z představitelů Smartmatic se ve videu na internetu chlubí tím, jak je možné v programu bez problémů změnit jeden milión hlasů jednoho kandidáta ve prospěch druhého.
- Nyní by mělo nastat vyšetřování těchto zločinů ze strany každého státu, existuje mnoho důkazů.
- Máme důkazy, že státy v Jižní Americe tento software používaly, aby jejich diktátorští vůdci mohli zůstat u moci.
- Chci, aby americká veřejnost věděla, že se při našem vyšetřování nenecháme zastrašit. Amerika patří americkému lidu, jsme odhodláni tyto zločiny napravit. Prezident Trump vyhrál prezidentské volby s obrovským náskokem a dokážeme to. Vrátíme Spojené státy těm, kteří volí svobodu.

https://www.youtube.com/…c-0

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře