Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vědci objevili souvislost mezi konzumací GM plodin a 22 různými nemocemi

Nová vědecká studie se věnuje korelaci pěstování GM plodin a používání příslušných herbicidů (hl. Roundupu) s nárůstem počtu případů 22 různých nemocí. Výsledky jsou znepokojivé, což asi nepřekvapí nikoho, kdo téma geneticky modifikovaných plodin dlouhodobě sleduje. Neblahou roli hraje zejména zmíněný glyfosát, jehož používání zakazuje stále více zemí na celém světě.

Není žádné tajemství, že v dnešní době roste počet chronických onemocnění raketovou rychlostí, což se týká zejména několika posledních desítek let. Nové vědecké poznatky ukazují na to, že v těchto statistikách hrály a hrají zásadní roli geneticky modifikované potraviny (GM).

 

  • vedci-objevili-souvislost-mezi-konzumaci-gm-plodin-a-22-ruznymi-nemocemi

V odborném časopise Journal of Organic Systems se nedávno objevila rozsáhlá studie, která se věnuje tématu souvislosti konzumace GM plodin a vzniku celkem 22 různých chorob. Vědci se zaměřili na vyhledávání údajů o GM plodinách, o používání glyfosátu a na epidemiologická data; pak provedli korelační analýzu získaných údajů.

A došli ke znepokojivému závěru:

„Tato data vykazují velmi silnou a vysoce významnou souvislost mezi vzrůstajícím používáním glyfosátu, pěstováním GM plodin a nárůstem počtu případů celé řady onemocnění. Mnoho grafů ukazuje náhlý vzrůst počtu jednotlivých chorob v polovině 90. let, který odráží zvýšení komerční produkce GM plodin. Z grafů a tabulek vyplývá, že se stěží jedná jen o shodu okolností. Intenzita korelací naznačuje vysokou pravděpodobnost, že je obojí jakýmsi způsobem spojeno.“ (1)

Pokud vás napadá, že korelace (vzájemná souvislost) není totéž co kauzalita (příčinnost), máte pravdu, ale je důležité vzít v úvahu i velký počet studií, které jasně prokazují potenciální rizika spojená s konzumací geneticky modifikovaných potravin. Na toto téma existuje spousta informací a náš nedostatek podpory GM potravin je výsledkem zkoumání mnoha informačních zdrojů, nejen této jediné studie. Vždycky je důležité prostudovat si různé informace, máme-li dělat správná rozhodnutí.  Databáze vědeckých poznatků, z nichž vyplývá, že GMO nemusejí být úplně bezpečné, je celkem rozsáhlá.

Vezměme si například glyfosát (Roundup), který se na trhu objevil v roce 1974 a od té doby jeho užívání roste alarmujícím způsobem. Za desítky let jeho používání bylo vědecky prokázáno, že narušuje funkci endokrinního systému a rovnováhu střevní mikroflóry, že poškozuje DNA a vyvolává buněčné mutace, které mohou vyústit až v rakovinu. Dále je spojen s autismem, Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a s dalšími velmi nepříjemnými chronickými stavy. Už jen to propůjčuje závěrům zmíněné studie hodnověrnost.

Tato konkrétní studie obsahuje i množství grafických prvků (hlavně grafů), které dokonale ilustrují souvislost obou jevů – k dispozici je pod tímto odkazem.

Vzhledem ke všem informacím a vědeckým faktům týkajícím se glyfosátu, jež byly dodneška publikovány, je dokonale absurdní, nebezpečné a nezodpovědné tvrdit světu, že se jedná o neškodnou látku – což je přesně přístup výrobců. Jak může firma jako Monsanto (korporace obviňovaná z regulace globálních zdrojů potravin) prohlašovat, že je Roundup bezpečný navzdory všem důkazům potvrzujícím, že není?

„Panuje obecný názor, že Roundup patří k nejbezpečnějším pesticidům… navzdory své dobré pověsti byl prozatím Roundup zdaleka nejtoxičtější ze všech testovaných herbicidů a insekticidů. Tento rozpor mezi vědeckými fakty a obchodními tvrzeními lze připsat na vrub obrovským ekonomickým zájmům, jež mají prokazatelně na svědomí i falšování posudků zdravotního rizika a zpožďování různých rozhodnutí ve věci zdravotnické politiky.“ (R. Mesnage et al., Biomed Research International, Volume 2014 (2014) article ID 179691)

Nezapomínejme na to, že užívání glyfosátu vzrostlo od roku 1995 do roku 2005 o 1500% a že se ho na více než miliardě akrů každoročně používá kolem 45 000 tun. (zdroj)

Přesně z tohoto důvodu jsou v mnoha zemích po celém světě GM plodiny a doprovodné pesticidy zakázány. Počet zemí, které tyto výrobky stále importují, rapidně klesá. Naposledy se přísná omezení dovozu a pěstování GMO prosadila v Rusku a byl kolem toho značný rozruch.

„Každý politik nebo vědec, který vám řekne, že jsou tyto produkty bezpečné, je buď úplně pitomý, nebo lže. Rizika spojená s GM potravinami dosud nejsou jasná. Vzhledem k naší enormní ignoranci je předčasné používání biotechnologií vyloženě nebezpečné. Tím, že se GMO do našeho jídla dostávají bez našeho vědomí, bez jakýchkoli náznaků toho, že jsou v naší stravě, se nedobrovolně stáváme účastníky rozsáhlého pokusu,“ – David Suzuki, genetik

Zdroj:http://www.osud.cz/vedci-objevili-souvislost-mezi-konzumaci-gm-plodin-22-ruznymi-nemoc-0

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře