Kumar však nebyl jediným farmářem, který zaznamenal takové úspěchy. Mnoho dalších farmářských rodin v jeho i soupeřících komunitách zaznamenali více než 17tunové úrody na hektar. Za nevídaný úspěch údajně vděčí zavedením nové environmentálně přátelské metody pěstování rýže, známé jako SRI (System of Rice Intensification). SRI spočívá v sázení mladých rýžových plodin daleko od sebe ve čtvercové formaci, zároveň s užíváním vlhké půdy namísto běžné praktiky zaplavování rýžových polí. Prý používají i neagresivní hnojiva a (rotary weeding, přelož). Tato technika má umožnit farmářům přizpůsobit se momentálnímu klimatu, což je výhoda, vzhledem k faktu, jak nestabilní je v současné době.

Tato metoda přišla do Indie jako na zavolanou. Po devastujících cyklech zadlužení od roku 2002, kdy se do Indie navalilo GMO, představuje oživení úrody naději na revitalizaci jak produkce, tak i ekonomiky těchto oblastí. Nutno dodat, že situace už byla natolik tragická, že se četnost sebevražd mezi farmáři navýšila až na jednu sebevraždu každých 30 minut. Budeme tedy Indům držet palce, aby se vymanili z dluhů agrochemickým společnostem a s trochou štěstí vstoupili do světlejší éry svého snažení.

zdroj:http://www.casopis-sifra.cz/farmari-indii-vykazuji-rekordni-urodu-pote-skoncovali-geneticky-modifikovanymi-plodinami/