Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Věda GMO plodin se naprosto mýlí: genové modifikace ovlivňují mnohem více než cílové proteiny

(Natural News) Základním předpokladem oficiální biotechnologie je, že geneticky modifikované plodiny obsahují geny, které ovlivňují pouze specifické proteiny v izolaci, a že zbytek organismu funguje normálně a je v podstatě ekvivalentem svého přirozeného protějšku. Ale toto je jen stěží ten případ, jelikož genetické informace individuálních organizmů jsou velice složité a fungují na bázi interkonektivity, spíše než specifičnosti, jak tvrdí biotechnický průmysl.


Rozsáhlá, čtyřletá výzkumná snaha vedená Národním Vědeckým Ústavem pro Lidský Genom (NHGRI) to potvrdila v r. 2007, s tím, že bylo demonstrováno, že individuální geny fungují jako jednotlivé trámy, nesoucí břemeno v domech nebo jiných konstrukcích. Každý spoléhá na všechny ty ostatní, že udrží budovu a zachrání ji před zhroucením – nebo jak je tomu v případě organismů, že udrží tu jejich funkci, která je žádoucí.

  • veda-gmo-plodin-se-naprosto-myli-genove-modifikace-ovlivnuji-mnohem-vice-nez-cilove-proteiny

Přeprogramování cílového genu má kaskádový efekt, který se časem projeví

Náhrada genu, nebo jeho přeprogramování k plnění jiné funkce, jinými slovy, má nejenom dopad na takzvaný „cílový“ gen nebo protein, ale také na všechny ostatní geny a proteiny a na to, jak se projevují. Znamená to, že změna pouze jednoho aspektu organismu může skončit změnou celého organismu, i když plné následky této kaskády změn se mohou plně projevit až za několik let.
„ … ukazuje se, že geny se pohybují ve složité síti a vzájemně na sebe působí a překrývají se, a to i s jinými komponenty, dosud plně neznámými způsoby,“ se můžeme dočíst v analýze této NHGRI studie, publikované New York Times (NYT) v r. 2007.

„Důkaz propojeného (interaktivního) genomu otřásá vědeckým základem pro prakticky jakékoliv oficiální bezpečnostní zhodnocení dnešních biotechnických produktů, od geneticky modifikovaných plodin po farmaceutické produkty.

Regulační přístup pro GMO je již svojí podstatou chybný; aktuální bezpečnostní kontrola ignoruje to, jak se geny ve skutečnosti chovají

To znamená, že GM plodiny, specificky designované k rezistenci Roundup herbicidu, také, například, reagují s jinými organismy mnohými dalšími způsoby, přestože tyto interakce nemusejí být registrovány regulačními orgány. Tudíž, dlouhodobé efekty těchto odchylek na lidský organismus nejsou plně známy, stejně jako jejich dopad na životní prostředí a další plodiny, se kterými se dostávají do kontaktu.

Toto je celé velice výhodné pro biotechnologické společnosti, jako Monsanto, které jsou schopny skrýt tyto další hazardy spojené s GMO, u kterých vládní orgány nepožadují jejich hlášení. Těmto společnostem procházejí vraždy pouze hlášením, co pozorují ohledně pozměněných genů a jejich přímých interakcí pouze s cílovými proteiny.

„Jelikož genové patenty a sám proces genetického inženýrství jsou oba definovány v rámci genů, reagujících nezávisle, regulační orgány si nemusejí být vědomy potenciálních dopadů, plynoucích z těchto síťových efektů,“ říká Jack Heinemann, profesor molekulární biologie ze Školy Biologických Věd na Canterburské Univerzitě na Novém Zélandu.

Toto je hnací síla za aktuálním dokumentem publikovaným Cornellskou Univerzitou, který zdůrazňuje, že je potřeba daleko striktnějších preventivních principů k vyhnutí se „černých labutí“ spojených s biotechnologií, nebo nepředvídaných a nepředpověditelných událostí, nesoucích extrémní následky, které provázejí modifikované organismy.

„Mnoho biotechnických společností již provádí detailní genetická studia svých produktů, které profilují projevy proteinů a dalších elementů,“ dodává Heinemann, jak uvádí investigativní žurnalista Jon Rappoport. „Ale není po nich vyžadováno hlášení většiny těchto dat regulačním orgánům, takže to nedělají. Tudíž, velmi mnoho výzkumných informací zůstává ležet.

Zdroje k článku:

http://jonrappoport.wordpress.com

http://www.nytimes.com

http://arxiv.org/abs/1410.5787

12. února, 2016, autor: Jonathan Benson

Zdroj: http://www.naturalnews.com/052953_gene_modification_targeted_protein_genetic_engineering.html#

http://www.nwoo.org/2016/02/27/veda-gmo-plodin-se-naprosto-myli-genove-modifikace-ovlivnuji-mnohem-vice-nez-cilove-proteiny/ 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře