Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

V USA a Kanade sa šíri záhadný vírus, obeťou sú najmä očkované deti

Vírus EV-D68 spôsobuje ťažké ochorenia dýchacích ciest. Útočí tvrdo a rýchlo a rozšíril sa v štátoch Colorado, Missouri, Utah, Kansas, Illinois, Ohio a v štyroch ďalších štátoch na strednom západe USA. Medzičasom boli hlásené potvrdené prípady aj z kanadských provincií Alberta, Britská Kolumbia a Ontario. Vakcína proti vírusu neexistuje, no paradoxne majú infikovaní jednu vec spoločnú … všetci boli očkovaní.

Symptómy sa môžu podobať na vírus chrípky, choroba však môže nadobudnúť oveľa ťažší priebeh. Dr. Mary Anne Jacksonová, riaditeľka nemocnice pre infekčné choroby, v televíznej stanici CNN vyjadrila svoje obavy. »Je to horšie, pretože mnoho detí v kritickom stave je potrebné ošetrovať na oddeleniach intenzívnej medicíny. Myslím si, že je to bezpríkladné. Som detskou lekárkou už 30 rokov a niečo také som ešte nezažila.«

  • v-usa-a-kanade-sa-siri-zahadny-virus-obetou-su-najm-ockovane-deti

Enterovírus D68 (EV-D68) infikoval v USA viac ako 150 detí a nedávno sa rozšíril do Kanady, kde bolo z troch provincií hlásených 18 potvrdených prípadov. Doteraz nikto na vírus neumrel, desiatky detí však bolo potrebné ošetrovať na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Enterovírusy ako EV-D68 sú príbuzné s vírusom chrípky a môžu sa prenášať z človeka na človeka kašľom a kýchaním, kontaktom s infikovaným alebo dotykom kontaminovaného povrchu. Enterovírusy vo všeobecnosti vyčíňajú v lete a na jeseň, nie je preto nezvyčajné, keď v tomto ročnom období pozorujeme choroby spôsobené enterovírusmi. Zarážajúce je však to, že vírus s takou intenzitou útočí na deti.

Existuje viac ako 100 druhov enterovírusov; v Spojených štátoch spôsobujú každý rok 10 až 15 miliónov infekcií, ako oznámil Úrad pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v USA. Usadia sa v žalúdočno-črevnom trakte a často sa rozšíria sa do iných oblastí tela.

Proti vírusu neexistuje vakcína a nikto nevie, do akej miery sa vírus bude šíriť, jedno však všetci infikovaní majú spoločné: všetci boli očkovaní vakcínou MMR, vakcínou proti chrípke a vakcínou poliomyelitíde. V USA je prirodzene očkovaných mnoho detí, väčšina musí byť zaočkovaná skôr, než začnú chodiť do školy. Čo je však zaujímavé, choroba sa doposiaľ nevyskytla u neočkovaných detí.

»Doteraz všetky správy o prípadoch, ktoré sme videli, hovoria o deťoch, ktoré boli čiastočne alebo úplne imunizované «, povedala Dr. Heather Ashtonová, špecialista na infekčné choroby. »Správy sú spracúvané v Národnom systéme na sledovanie enterovírusov (National Enterovirus Surveillance System); krátke správy pochádzajú všetko od očkovaných detských pacientov v USA a Kanade.« Dr. Pritish Tosh, lekár a vedec skúmajúci infekčné choroby na klinike Mayo:»Ochorenia dýchacích ciest u mladých ľudí môžu nadobudnúť ťažký priebeh a môže byť potrebná ich hospitalizácia, kde sú liečení niekedy až na jednotke intenzívnej starostlivosti. A vyzerá to tak, že tento kmeň vírusov u detí spôsobuje tak ťažké infekcie, že je potrebné prijať ich na oddelenie.«

Prečo sú očkované deti náchylnejšie na choroby

Okrem environmentálnych jedov a našej výživy sú vakcíny naďalej jedným z najväčších nebezpečenstiev pre zdravie našich detí. V štúdii, ktorá vyšla v roku 2011 v Journal of Virology, vedci lekárskej fakulty na univerzite Erasmus v Holandsku ukázali, že bežná vakcína proti chrípke u detí zaútočí na dôležitú časť ich imunitného systému. Tento výskum nerobili odporcovia očkovania, ale vedci, ktorí sú za očkovanie a značnú časť svojej kariéry venovali úsiliu vyvinúť lepšie vakcíny. Hlavný autor Rogerie Bodewes predložil vytriezvujúcu správu, keď vysvetlil, že vakcíny proti chrípke »majú potenciálne nevýhody, ktoré boli doposiaľ podceňované; o tom sa v súčasnosti diskutuje«.

Vedci v rámci štúdie skúmali imunitný systém pomocou moderných vedeckých metód. Vedci zobrali vzorky krvi od 27 zdravých, neočkovaných detí vo veku v priemere šesť rokov, a od 14 detí s mukoviscidózou, ktoré boli každý rok očkované proti chrípke. U neočkovaných detí bola imunitná odpoveď lepšia, imunitný systém ich komplexnejšie chránil pred pôvodcami chorôb, ktorí sa vyskytujú počas sezónnej chrípky, aj pred kmeňmi pandemických vírusov.

Podľa správy z roku 2011, »State of health of unvaccinated children: Illnesses in unvaccinated children« (Zdravotný stav neočkovaných detí: choroby v prípade neočkovaných detí) výsledky ukázali, že neočkované deti ochorejú na bežné choroby oveľa zriedkavejšie.

Astma, senná nádcha a atopická dermatitída

Nemecká štúdia uskutočnená na 17 461 deťoch vo veku od 0 do 17 rokov (KIGGS) ukázala, že 4,7 percenta týchto detí trpelo astmou, 10,7 percenta sennou nádchou a 13,2 percenta atopickou dermatitídou. Tieto čísla sú v jednotlivých krajinách odlišne vysoké, napríklad početnosť výskytu astmy u detí v USA je šesť percent, v Austrálii zasa 15 až 16 percent (Australia’s Health 2004, AIHW). Početnosť výskytu astmy v tejto štúdii u neočkovaných detí predstavovala 0,2 percenta, výskytu sennej nádchy 1,5 percenta a atopickej dermatitídy 2 percentá.

Podľa štúdie KIGGS bolo viac ako 40 percent detí vo veku od 3 do 17 rokov senzibilizovaných najmenej na jeden z testovaných alergénov (testovaných bolo 20 častých alergénov) a 22,9 percenta trpelo na alergie. Zo štúdie KIGGS vyplynulo, že 12,8 percenta detí v Nemecku trpelo na herpes a 11 percent na zápal stredného ucha (Otitis media). V prípade neočkovaných detí je herpes zriedkavý (menej ako 0,5 percenta).

V prípade detí vo veku do 3 rokov sú bradavice veľmi zriedkavé. Až od tretieho roku života sa začínajú vyskytovať častejšie. Vo veku 4 až 6 rokov má bradavice 5 až 10 percent detí, vo vekovej skupine 16 až 18 rokov je to 15 až 20 percenta (zdroj: netdoktor.at). Iba tri percentá neočkovaných detí v štúdii malo bradavice. V prípade neočkovaných detí je pravdepodobnosť výskytu astmy 5-razy nižšia, ako u očkovaných detí, pravdepodobnosť kožných ochorení 2,5-razy nižšia a pravdepodobnosť hyperaktivity 8-razy nižšia.

Nanobaktérie a mykoplazmy

Existujú podobnosti aj s mykoplazmami a novoobjavenými nanobaktériami, v súčasnosti považovanými za najmenšie formy života, ktorými sú bežné vakcíny kontaminované, ako je známe. Nanobaktérie sú všade, možno hrajú rolu v mnohých chorobách, ktorých príčiny dodnes nie sú známe.

Donald W. Scott, vydavateľ The Journal of Degenerative Diseases a spoluzakladateľ nadácie Common Cause Medical Research Foundation, spája vakcíny s AIDS (rovnako ako Hilleman) a s americkým výskumom biologických zbraní. Tvrdí, že sú kontaminované mykoplazmami, primitívnou baktériou, ktorá ničí bunkové steny.

Dr. Olavi Kajander pred spoločným zasadaním Amerického úradu na kontrolu potravín a liekov (FDA) a Európskej liekovej agentúry v máji 2005 predložil vytriezvujúce nové dôkazy o probléme, ktorý bol prvý raz zverejnený v roku 1997: a to skutočnosť, že vakcíny sú kontaminované nanobaktériami. Úrady však od roku 1999 neurobili prakticky nič, aby vysvetlili toto tvrdenie, najmä pre experiment amerického Národného ústavu zdravia (NIH), pri ktorom častice objavené Kajanderom neboli použité ako kontrolné vzorky. Kontaminácia vakcín bola teda teraz už oficiálne oznámená úradom. Otázka je: ako budú úrady reagovať?

Možno najviac uznávaný vedec, ktorý tvrdí, že vakcíny sú kontaminované, je Garth Nicolson. Je bunkovým biológom a vydavateľov Journal of Clinical and Experimental Metastasis a Journal of Cellular Biochemistry. Počtom 600 medicínsko-vedeckých prác posúdených expertmi patrí medzi najviac citovaných vedcov na svete; vydal 14 kníh a bol členom redakčného štábu 28 vedeckých odborných časopisov. Tvrdí nielen to, že vakcíny sú kontaminované mykoplazmami, ale aj na to ">upozorňuje USA. Nicolson ide ešte ďalej a tvrdí, že poškodili nás všetkých a na základe toho sa u nás vyvinuli degeneratívne ochorenia. ;NR=1">Toto poškodzovanie znamená doživotných pacientov (a tým aj doživotné zisky) pre farmaceutický priemysel, ktorý vakcíny vyrába; Nicolson vyslovil názor, že to nemôže byť náhoda.

Nanobaktérie sú mikroorganizmy nového druhu, ktoré nemožno preukázať súčasnými skúšobnými postupmi na sterilitu, ich prítomnosť však možno vysledovať novými kultúrovými a imunologickými metódami. Často sú prítomné v hovädzích a krvných produktoch a tým aj v bunkových kultúrach a antigénoch, vrátane z nich odvodených vakcín, a môžu sa vyskytovať aj protilátkových a gamaglobulínových produktoch. Pre svoje cytotoxické vlastnosti a schopnosť infikovať ešte nenarodené deti predstavujú nanobaktérie potenciálne riziko; preto je potrebné podrobne preskúmať ich patogenitu.

Problém v prípade mykoplaziem spočíva v tom, že potenciálne každý jed môže byť nimi kontaminovaný. Slovná časť myko síce poukazuje na hubu, mykoplazmy však v skutočnosti nie sú huby, baktérie alebo vírusu. Sú istým pseudodruhom všetkých troch. Nemajú bunkovú stenu, preniknú hlboko do bunkového jadra a preto je veľmi ťažké, spustiť proti nim imunologickú odpoveď.

Dr. Larry Palevsky je newyorský detský lekár, ktorý desať rokov rutinne očkoval svojich pacientov, až kým zistil, že stratili očný kontakt. To ho podnietilo, aby sa podrobnejšie zameral na vakcíny, ktorým doteraz slepo dôveroval. Zistil, že všetky boli kontaminované vírusmi, ktoré boli tak malé, že ich nebolo možné odstrániť. Dnes už nevakcinuje. V súčasnosti lieči svojich mladých pacientov s autizmom a inými neurologickými ochoreniami spôsobenými vakcínami.

Vakcíny spôsobujú mutácie, ktoré môžu ohroziť zdravie budúcich generácií

Vakcíny spôsobujú doteraz nevídaný počet mutácií, v dôsledku ktorých vznikajú superzárodky, nebezpečné vírusy a baktérie, ktoré môžu ohroziť budúce generácie a dokonca ľudstvo ako také. Veda pod tlakom ustavične sa množiacich dôkazov medzičasom priznáva, že niektoré vakcíny skutočne spúšťajú tak vírusové ako aj bakteriálne mutácie.

Životunebezpečné patogény sa môžu veľmi rýchlo rozšíriť a rozvinúť genetické varianty, takže aj tie najsilnejšie lieky budú proti nim bezmocné. Vedec Rory Bowden z univerzity Oxford objavil patogény, ktorí si vymieňajú genetický materiál s inými baktériami, najmä tú časť genómu, ktorá je zodpovedná za bunkový obal, a na túto oblasť útočia vakcíny.

Grainne Longová, ktorá v minulosti pracovala ako postdoktorandka v Center for Infectious Disease Dynamics, objavila, že jedno očkovanie viedlo k 40-násobnému zosilneniu osídlenia pľúc Bordetellou parapertussis. Jej čísla ukázali, že vakcína mohla prispieť k zaznamenanému nárastu čierneho kašľa v posledných desaťročiach, pretože podporila infekciu Bordetellou parapertussis.

Mikrobiológovia austrálskej University of North South Wales objavili varianty baktérie pertussis s určitou genetickou signatúrou v 86 percentách všetkých vzoriek, odobratých infikovaným pacientom epidémie čierneho kašľa pretrvávajúcej od roku 2008. Aj keď kmene boli preukázané v Austrálii už v roku 2000, našli ich iba v 31 percentách všetkých vzoriek odobratých v období rokov 2000 až 2007 – z čoho možno usudzovať, že v súčasnosti sa spolu s dnes používanou vakcínou vyskytujú častejšie.

Istý vedec nabádal ostatné krajiny, ktoré používajú podobné vakcíny, aby dávali pozor na zmenu genetických čŕt v pôvodcovi čierneho kašľa. 44 osôb v južnom Taliansku, ktoré boli v kontakte s nositeľmi vírusu hepatitídy typu B, medzi nimi malé deti matiek, ktoré vírus niesli v sebe, napriek pasívnemu a aktívnemu očkovaniu podľa štandardných očkovacích plánov, mali pozitívny nález HBsAg (zlúčenina vyskytujúca sa na povrchu HBV). V prípade 32 očkovancov bola infekcia preukázaná ďalšími markermi vírusovej replikácie. Vakcíny, ktoré obsahujú kmene HBV (vírusy žltačky typu B), uniknú mutačným schémam a dokážu sa replikovať; ukázali sa ako infekčné a patogénne.

Zdroj (obsahuje ďalšie odkazy a videá)

Preklad z nemčiny ďurino, september 2014

Komentár: Keby hociktorý potravinový doplnok zabil a mrzačil toľko detí, ako to robia vakcíny v stále väčšom rozsahu, dávno by ho zakázali. Vakcíny nie, pretože nadnárodné koncerny v zahraničných rukách na nich rozprávkovo bohatnú a priama príčinná súvislosť vakcín s chronickými chorobami sa problematicky dokazuje.

Už samotné vakcíny odčerpávajú obrovské finančné prostriedky, ktoré by bolo možné venovať napríklad na zdravé potraviny, na ochranu životného prostredia vrátane vzdušného priestoru nad Slovenskom, ktorý je ustavične kontaminovaný vojenskými a civilnými lietadlami. Ďalšiu obrovskú časť finančných prostriedkov zhltne doživotná „liečba“ týchto chronických neduhov vyvolaných práve vakcínami.

zdroj:http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/gesundes-leben/dave-mihalovic/mysterioeses-virus-verbreitet-sich-in-den-usa-und-kanada-die-opfer-sind-vor-allem-geimpfte-kinder.html;jsessionid=C73077750E7E18F85E36676C5693CBFE

převzato:http://www.auria.sk/blog/v-usa-a-kanade-sa-siri-zahadny-virus-obetou-su-najma-ockovane-deti

Jediným víťazom je farmaceutická chobotnica.

Porazení sme my všetci – vrátane budúcich generácií.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře