Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Na počátku bylo Slovo

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Nedávno jsem četl článek pana Kašuky

http://www.czechfreepress.cz/ladislav-kasuka/vy-ani-vase-cirkev-nemate-pravo-nikoho-urazet-a-soudit-pane-haliku.html a musím uznat, že jej napsal velice dobře.

Hned v úvodu mého článku uvedu, že mnoho z nás má naprostou představu o tom, jak církev funguje. Církev je takový stroj na peníze a na uplatnění moci v okamžiku, kdy má peněz dost na to, aby mohla dělat svoji politiku – podotýkám politiku – nezávisle na jiných, kterým finance schází anebo v závisle na těch, co mají prostředků pro financování tohoto totalitního systému a prostředí ještě mnohem více. S těmi pak rádi a ochotně spolupracují a ty také podporují.

  • na-pocatku-bylo-slovo

Vezme-li v potaz jednu jednoduchou myšlenku, která vychází z Bible a je na její „první“ stránce, pak NIC neexistovalo před tím, než bylo vyřčeno první Slovo a to Slovo bylo u Boha a bylo Bůh. A neexistovalo-li nic jiného než On, pak vše, co je, je ON. Tedy i MY. A to nám nikdo neodpáře. Jak jednoduché.

V tomto kontextu je zcela jasné, že my všichni jsme tím Slovem, akustickou rezonancí. Prvotní slovo, Bůh, Rezonance, je v každém jednom z nás. Je v nás obsaženo a zároveň, vše, co je kolem nás, je také tím oním Slovem a tedy i Bohem.

Ze všeho uvedeného jednoduše plyne to, co říkají jak staří mystici, tak i ti novodobí. Tou pravdou je: „Že vše je jedno a nic není rozděleno.“ Cokoliv provedu v bodě A, projeví se v bodě B, C, D etc.

Z napsaného plyne do očí bijící věc. Tu je nutné si uvědomit. Je to jasné a důležité pro nás pro všechny.

Na popsané jednotě se ukazuje, oč se církve snaží. Snaží se rozdělovat. Ne sjednocovat. Všem vnutit „církevní“ pohled na tento svět. Svět, který je ovládán skupinkami, podporovanými církvemi, kterým o jednotu jde až v případě, kdy jedná o jejich vlastní přežití. Pak se zaštiťují Bohem a jednotou s ním a my, dříve pro ně „nedůležití“ obyčejní lidé, pro ně z ohně taháme jejich horké brambory bez ohledu na to, kolik z nás pro tyto jejich brambory zahyne.

A proč?

Odpověď je, jako vždy v mých článcích, jednoduchá.

Kde panuje rozdělení, tam se lehce zasévá svár a nenávist. Proto je podporován chaos. A chaos, protože se jedná o nekontrolovatelnou veličinu, je pak k užitku těm, co s ním umí pracovat. A vznikne-li, je velice obtížné se v něm orientovat. Vše je zamlženo a ztrácí se ve víru zmatků a zmatečných informací. Ty jsou pro mnohé z nás zavádějící a stresující ve svém fatálním důsledku, pokud jim nekontrolovaně podlehneme tím, že přestaneme používat zdravý a jak se říká, selský rozum.

Cílem chaosu je ztráta přehledu o příčině. A pokud se přestaneme orientovat, pak naší ztížené orientace využívají všichni ti, co mají za cíl vládnout a hlavně ovládat třeba prostřednictví sobeckého boha, který si uzurpuje právo na rozhodování nad námi samotnými bez ohledu na naši vůli.

A pro příklad manipulace a ovládání není třeba chodit daleko. Vidíme jej na každém kroku. Irák, Sýrie, Egypt, Ukrajina, ČR a její povedeně vypečená sametová revoluce…

Je-li v chodu chaos, pak je jednoduché manipulovat se stresovanými masami, kterým jde bezprostředně o jejich vlastní přežití v utlačovatelském systému.

Můžeme prstem ukázat, kromě té církevní, i na další zájmovou skupinu, kterou jsou „lékaři“. Ti se snaží léčit a tváří se, že léčí. Jsme jimi udržováni v záměrném stresu a chaosu, čímž i oni podporují tento utlačovatelský systém. Sami neví, co je příčinou našich problémů a snaží se nám namluvit, že ví. A protože je do nás chaosem infiltrována myšlenka, že autority mají pravdu a to i ty církevní, my jim věříme.

A proč?

Protože není „žádná jiná“ alternativa než ta, co mám chaotici strkají pod náš nos v reklamách na léky a jiné propriety, jež naprosto a bez výhrad potřebujeme.

U církví je to pak skutečnost, že k tomu, abychom mohli k Bohu, potřebujeme je. Prostředníky = placené úředníky boží.

Za onou rouškou pomoci bližnímu se schovává asi opravdu ona šelma z Apokalypsy, o níž článek pana Kašuky hovoří.

Vždyť oni chaotici uvedli mnoho lidí v omyl a ve zmatek ve vztahu k víře i zdraví. Začali tvrdit a my to přijali bez použité cenzury, kterou tvoří zdravý rozum, že oni jsou ti jediní a praví. To ten jejich bůh (medicína) je ten pravý a žádný jiný.

Všimněte si, že všichni ti, co žili ve shodě s přírodou, byli násilím donuceni se od ní odvrhnout a přijmout křesťanského boha a jeho praktiky. Boha, který uznává jen neomylnou autoritu papeže a jeho spolupracovníků bez ohledu na to, kam tito neomylní tento svět přivedli.

A kam jej přivedli?

No na pokraj katastrofy.

Nikomu již nic není svaté. Desatero se stalo minulostí, které porušují sami církevní činitelé, kteří by měli být vzorem ctností a askeze. Vždyť Ježíš sám nabádá své učedníky: „Jdete a učte. Neberte s sebou nic než to, co máte. Na cestách se Vám dostane všeho, co budete potřebovat. Tam kde vás nepřijmou, otřepejte své opánky a pokračujte dál“

Kde a na které stránce Nového zákona jim nařizuje, aby kohokoliv znásilňovali a nutili, aby přijali cokoliv z toho, co On, Ježíš, učil. Kde je nabádá ke konfrontaci a lámání jejich charakteru silou? Nikde!!!

A protože byli praví i jejich víra byla pravá, pochopili a věřili tomu, co dělali. Dostalo se jim vše, co pro svůj život poutníka a zvěstovatele radostné události potřebovali. Pomáhali lidem a zbavovali je chorob a neduhů, co jim bránili prožívat Boha v jeho naprosté jedinečnosti a nádherné a totalitně absolutní jednotě. Zkrátka, dělali to, co dnešním církevním hodnostářům nejde a považují to za naprosto normální.

Výše jsem se zmínil o jiné zájmové skupině podobné té církevní. Tou skupinou jsou „lékaři“ anebo chcete-li lekáři.

Kdysi si lékař ve staré Číně plnil své povinnosti tím, že nemocem předcházel. Tím léčil. Je jasné, že nejlepším lékařem – a TOTO JE NORMÁLNÍ, na rozdíl od dnešní doby – byl ten, který byl bez pacientů. Pro takovéhoto lékaře vždy byla v misce u domu jeho „pacientů“ mince=odměna. Můžeme si položit otázky: „Nač a proč by pacienty měl vytvářet? K čemu by mu byli? Kdo by ho živil, kdyby všichni byli nemocní a práce neschopní? Kdo by mu platil a z čeho by mu platili, když by byli nemocní?“

Pro císaře i lékaře samotného bylo cílem, aby všichni ti, jež chránil před nemocí, byli zdraví a těšili se dobrému zdraví. Pak bohatl on a hlavně císař.

A co se dělo s lékařem, co pacienty měl a měl je hodně churavé a neproduktivní?

Nebylo to jako dnes.

Jeho osud byl vbrzku zpečetěn a byl velice bídný. Jeho odměnou byla smrt.

A tak i zde opět máme podobnost s pastýři lidských duší. Kdo neuspěl jako pastýř, zemřel hlady. Prostě a jednoduše pošel.

Zde můžeme vidět základ toho, proč byly vymyšleny církve a lékařská koncilia a komory a chceme-li politická uskupení.

Kdo neumí, musí najít cestu, jak se uživit a přežít. A cestou k přežití je vytvoření něčeho – a nezáleží na tom, že falešného – co je možné lidem dát a tím od nich získat to, co potřebuji k přežití. Zvláště pak, je-li to zabaleno tak trochu i do roušky tajemství. Tajemství, o kterém má povědomí jen několik málo vyvolených a umně vyučených prospěchářů.

V utlačovatelské společnosti, ve které žijeme, je nutné si uvědomit, že k tomu, aby bylo možné přežít, jsou nezbytně nutné finance, majetek a doktrína. Vždyť peníze a hmotný majetek jsou nutné pro život v blahobytu a luxusu. A stejně jako peníze je nutné mít i doktrínu – dogma - k tomu, aby ti, co jsou klamáni a oklamáni, žili trvale pod tlakem a v marasmu vytvořených zákonů a bludů, které jsou dobré pro jejich tvůrce a přisluhovače.

Je nad slunce jasnější, že tyto doktríny a bludy nejsou pro ty, co je vytvořili, ale pro ty – masu -, co se jimi musí dnes a denně řítit, aby měli něco málo pro své přežití a umožnili několika málo vyvoleným život v luxusu a přepychu pod jhem dogmat a tlaku.

Proto snad mohu napsat, že nejhrůznějším bludem a zvráceností, uvedeným do oběhu oněmi bludaři, je blud, s nímž souvisí zákaz:

A. Používání zdravého rozumu.

B. Kladení otázek PROČ?

C. Trvání na odpovědi v okamžiku, když položíme otázku PROČ?

Otázek, na které je nutné se ptát a je nutné na ně dostat jasnou a hlavně pravdivou odpověď, je spousta. Každý z nás by jich našel tisíce.

Např.: Proč?

* jsou lékaři placení za to, že poškozují zdraví lidí, když jim dávají léky, co neléčí a jen utlumují příznaky pravé příčiny nemocí – problému – kterých je nemoc jen důsledkem?

* proč vydáváme neuvěřitelné peníze na léčení nemocí, když je jasné, že si za to, že nemocní jsme, můžeme v mnoha a mnoha případech sami tím, že se o sebe nestaráme a svěřujeme se do péče šarlatánů, kteří se jen tváří, že ví?

* je církev bohatá a místo toho, aby byla vzorem pro ostatní v pokání a hledání osobní cesty k Bohu?

* proč se církev schovává za Krista a ona sama není jeho následovníkem a „praktikujícím“ léčitelem?

* máme podporovat neustálý ekonomický růst, když jej nikdo z nás nepotřebuje k tomu, aby mohl slušně a poctivě žít.

* vytváříme a podporujeme systém – což je mimochodem také nemoc - který propaguje násilí a zmar a který podporuje odklon od humanity, lidskosti, práva, etiky a morálky?

* nikdo z nás nechce být zodpovědný sám za sebe a za to, co dělá a pro koho to, co dělá, dělá?

* vědomě odmítáme hledat pravdu a chceme, aby nám ji někdo jiný vysvětlit tak, že nás zmate a pak nás má plně pod svoji kontrolou?

* je ten můj bůh lepší než ten sousedův?

A jaká je odpověď na položené otázky?

Jednoduchá.

Protože tak to chceme. Je to pro nás pohodlné. Proto to chaotikům tolerujeme a akceptujeme jimi nastavený utlačovatelský systém. Nebráníme se tomu, že mám, lžou. My jim za to, že nám lžou, ještě tleskáme a jsme rádi a šťastni, že obelháváni jsme. Nemusíme nic řešit a nic dělat sami se sebou a hlavně, nemusíme převzít zodpovědnost sami za sebe a za to, co děláme.

A co tedy na závěr?

Věřím, že jednou přijde doba a my opět začneme používat zdravý rozum a s jeho používáním konečně začneme klást onu zakázanou otázku PROČ a budeme se pídit po odpovědích a budeme je díky naší píli nalézat.

Zároveň musím a chci napsat, že je mezi těmi chaoticky, o nich píši, i mnoho těch, co svoji práci a poslání berou a myslí vážně a upřímně. Jejich opravdovou snahou a cílem je upřímná pomoc. Ovšem utlačovatelský systém chaotiků je má snahu semlít a tím je donutit poslouchat stejně jako nás všechny.

A to je fakt.

Nicméně v srdci živím naději, že nic neroste do nebe. Vše nakonec skončí. O tom hovoří i teorie systémů. Jeden střídá ten, co byl před ním. A cykly blížícího se konce, jak je vidět, se dnes zkracují.

Kapitalismus – utlačovatelský systém chaosu, výbojů a devastace planety - ve své stávající podobě, je zcela neudržitelný. I zde je vidět, jak se zkracují období jeho trvání. Proto je pro něj nezbytně nutné, aby vyvolával konflikty podporované těmi, o nich píši, ve stále se zkracujících intervalech. Mezihrou byla Ukrajina. Přístupový bod k pravoslavnému Rusku.

A tak snad na úplný závěr ještě jednou a opět chci a musím napsat, že Rusku a Putinovi držím palce. Držím mu palce proto, aby ustáli svoji „pravoslavnou“ roli, která nás všechny může vyvést z chaosu a přivést ke skutečnému poznání dobra a uvědomění si jednoty se vším a ve všem co kdy bylo, je a bude.

V. Suchý

Přeji hezké vánoce a šťastný Nová rok všem dobrým lidem.

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře