Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Já chci!

Hodnocení uživatelů:  / 12
NejhoršíNejlepší 

Dobrý den všem, co používáte zdravý a selský rozum a máte na věci, co se kolem nás dějí, jiný názor než je obvyklé. Opět mohu jen říci, že jsem dlouho nepsal, ale doba a vše, co se kolem nás děje mne nenechává klidným a chladným. Opět se tímto článkem podívám se na kořen všeho, co se nám i kolem nás děje. Zase jdu do hloubky, která zasahuje i mne. A to svojí dlouho neřešenou pravdivostí.

Dnes bych se chtěl zaměřit na příčiny všeho chaosu, co se dnes kolem děje. Proč vedeme války a co by mohlo a pravděpodobně i je jejich hnacím motorem, a který zároveň ovládá nás, jako lidi a civilizaci už po mnoho tisíc let. Možná od doby, kdy jsme se začali odlišovat od zvířat. Od doby, co jsme dostali rozum.

  • ja-chci

 

Z boje o přežití se stal zvyk a zlozvyk. Místo toho, aby nám došlo, že už se nemusíme bát o holé přežití, jeli jsme a jedeme ve vyjetých kolejích. Ty ještě umocnil a podpořil Darwinismus a z něj pramenící jeho pohled na vývoj druhu, do kterého zahrnul i nás lidi a to i přesto, že tato škatulka byla pro nás „rozumné“ zbytečná. Anebo ne?

A jak to již chodí, byli tací, co se této myšlenky chytili – jak se říká, jako veš košile – a postupně ji začali aplikovat do společnosti a zneužívat tak teorii, která byla určená v základě všem, ale opomenula člověka, jako tvora rozumného, kterého zaškatulkovala stejně jako zvířata.

Náš reálně vyvinutý pud sebezáchovy byl zneužit. Boj o holé přežití v přírodě, byl nahrazen bojem o holé přežití ve společnosti, která má hojnost všeho, nač si jen vzpomene. S jedinou výjimkou.

Tou jsou peníze.

Pro peníze a zisk jsme začali používat rozum tím nejhorším možným způsobem, aniž bychom si uvědomili, že se už o holý život bát nemusíme.

O co tedy jde a o čem chci mluvit?

Mluvím o jednoduchém emočním náboji spojeným s dvěma slovy:

„JÁ CHCI!“

Ale ještě než ono „JÁ CHCI!“ rozeberu, musím se vrátit k prvnímu dochovanému a zapsanému „reklamnímu spotu“. Píše se o něm v Bibli. Had - stejně jako dnes jakýkoliv jiný autor klamavé reklamy -, nabízí Evě jablko poznání. Had svým reklamním trikem – lstí – zabrnkala na Evinu strunku. Poprvé uvedl do pohybu: „JÁ CHCI!“

Brnkal tak dlouho, až Eva přesvědčila i Adama a společně ochutnali to, co jim bylo zapovězeno. Tedy poznat.

Zde mne napadá, že rychlé poznání bez zkušeností je „špatné“. Vede špatným směrem. A možná to byl důvod, proč bylo ono ovoce zapovězeno. K poznání si každý musí dojít svojí vlastní a postupnou cestou.

Někdy rychlou a někdy hodně zdlouhavou a pomalou. Jakákoliv zkratka je nám všem pak ke škodě, jak se nyní v plné a reálné nahotě ukazuje.

Bylo nám dáno poznání, ale schopnost poznat, kdy děláme chybu, o tu jsme přišli. A tak stále dáváme někomu jinému do rukou moc. Někomu, kdo nemá ani za mák zkušeností s tím, jak ji použít a využit.

Ne ve svůj prospěch, to umíme všichni. To jsme se už naučili. Ale ve prospěch všech.

Zbavujeme se zodpovědnosti za naše vlastní životy a vkládáme je do rukou jiným, co sice mají rozum, ale schází jim zkušenost jej plně a ve prospěch celku využít.

Zkrátka a dobře, první reklamka a její jednatel – had-, byl dobrý kulišák. Dodnes se od něj všechny reklamní agentury učí. Zneužil touhu člověka po poznání. Dal mu je jako nepřipravenému a hloupému stvoření, které naletí na jednoduchý reklamní trik, který zabrnkal na jeho: „JÁ CHCI!“

Dnes je celá naše planeta ovládána tímto jednoduchým principem: "„JÁ CHCI!“. Hlava požírá ocas. Stále dokola a prozatím, bez výhledu na jakoukoliv změnu.

Ti velicí - „JÁ CHCI!“ - na základě této emoce ovládají ty malé - „JÁ CHCI!“ V posloupnosti od velkého k malému a naopak.

Abych pravdu řekl, je mi z toho zjištění hodně zle. Zjištění příčiny, co nás motivuje k agresi proti někomu, kdo má méně vyvinuté „JÁ CHCI!“ je dost depresivní.

Mohl bych poukázat na mnohé články uvedené zde na CFP, které „JÁ CHCI!“ přímočaře odhalují. A to tak, že opět předkládají něco jasného a do očí bijícího, co mnozí – i mimo CFP - odmítají vidět a slyšet.

V jednom z článku se píše, jak Rusko a Čína vetovali vpád USA do Sírie. A co se nakonec stalo? Velká a nenasytná a stále hladová kapitalistická nenažraná tlama a její nadmíru super vyvinuté „JÁ CHCI!“ i přesto zaútočila. A v jejich dějinách ne jen jednou.

Její snaha podrobit si jiné, jen proto, že má vetší potenci a silu v „JÁ CHCI!“ je neuvěřitelná a my všichni jí to tolerujeme. Ona stále chce to, co má někdo jiný. A co chce někdo jiný? To je jí jedno! Bez ohledu na důsledky pro toho na koho je uplatněno její „JÁ CHCI!“.

Nakonec je vše propagandou ospravedlněno a obhájeno. Hadí reklamka, jak je vidět, funguje a stále se zdokonaluje. I proto, že jsme tací, jací jsme.

Vždy se mezi námi najde někdo, kdo má rovněž silně vyvinuté „JÁ CHCI!“. Ten pak klidně prodá svoji zemi. Její svobodu. /Volení politici v EU, Africe i jinde/ Přidá se na stranu Velké tlamy. Výměnou za to, že Velká tlama pro něj upustí ze své kapsy její posmrkaný, špinavý a zmačkaný dolarový kapesníček. Za to pak slepě plní její příkazy. I přesto, že někde uvnitř ví, že ničí svoji vlast i sám sebe.

A aby nezůstalo jen u Velké tlamy, to, co jsem napsal platí i v rodinném životě. Muž chce ženu jiného muže – a naopak – a je ochoten zničit jinou rodinu jen proto, že se u něj projeví jeho veřejné anebo skryté „JÁ CHCI!“.

Pro rychlé poznání, které „neprošlo řádným vývojem“, jsme tam, kde jsme. Násilí, války, vraždy, trhaviny na těle, tyranie, strach… Zkrátka destrukce nás samotných. Nás všech, co jsme závislí na uplatnění našeho „JÁ CHCI!“ v našem každodenním životě.

Svým způsobem závidím domorodcům někde v brazilské džungli. Jejich „JÁ CHCI!“ je vyrovnané a v souladu s přírodou, o kterou se dokáží postarat. I oni mají svá „JÁ CHCI!“. Ale oproti nám, CIVILIZOVANÝM, je jejich „JÁ CHCI!“ na hony vzdáleno tomu našemu uspěchanému a ve „SVOBODĚ“ hroutícímu se světu.

Váží všeho, co jim příroda dává. Berou si z ní jen to, co potřebují a svým způsobem existence se o ni starají.

Je mi jasné, že nás všechny čeká neuvěřitelně těžká práce. Změnit naše „JÁ CHCI!“, aby nám sloužilo ku prospěchu. Ovšem ne jen jako jednotlivci, ale nám všem. Rodině, státu i planetě. Nicméně, jak říkají mystici, každý musíme začít u sebe sama.

A pokud začneme, pak pochopíme, že tudy vede cesta z dnešního vařícího se pekelného kotle. Dostaneme odměny. Postupně pochopíme destruktivní projevy „JÁ CHCI!“. Uvidíme a mnozí z nás již vidí, výsledek jeho ničivého vlivu na naší válkami protkanou minulost, současnosti a pravděpodobně i budoucnosti, pokud něco sami od sebe nezměníme.

A snad na závěr mě nyní napadlo něco, co je opět popsáno v oné moudré a již jednou zmiňované Knize knih…

Co chtěli Židi, když byl Ježíš u Piláta, který jej měl soudit, aby si sami Židi neumazali ruce?

Podobně jako Eva a Adamem v Ráji.

Odmítli nabízenou Lásku a z ní pramenící nekonečnou prosperitu. Nepřijali nabízenou, proroky prokovanou pomocnou ruku na změnu a transformaci, kterou jim nabízel Bůh skrze Krista. Přechod od dobývání, ničení a plenění, o kterých se Bibli píše snad na každé straně, k něčemu jinému. Harmonickému a prospěšnému mnohým a ne jen těm vyvoleným.

Bohužel, zmanipulovaný dav -lid, (jak úsměvné) chtěl to, čím sám byl. Manipulátoři chtěli dál udržovat lid v nenávisti, zlosti a strachu před hněvem a trestem Boha. Z ní pramenil život v hojnosti pro ty nejmocnější. A toho se jim a následně i nám v podstatě také dostalo. Propuštěním Barabáše se nám zlosti, nenávisti, boje a destrukce dostalo měrou vrchovatou.

Dodnes, mám ten pocit, neseme následky tohoto politování hodného mylného rozhodnutí. Každý den se rozhodujeme stejně. Volíme podvod na místo cti.

A tak dobro, stejně jako dnes, na úkor „JÁ CHCI!“ jedné skupiny, která ztrácela příchodem Krista moc, bylo ukřižovanou a umučeno. Výsledek, jež vidíme dnes a denně kolem sebe.

Slušné a morální chování je zavrhováno. A „JÁ CHCI!“ vítězí v každém z nás a je v nás lživou reklamou a propagandou živeno a podněcováno.

Všichni máme na očích co „JÁ CHCI!“ dělá a jaký je z toho užitek a výsledek. Ale jen málo kdo s tím něco zkusí dělat jen proto, aby nebyl okolím souzen a odsouzen, jako kdysi dobrý kluk Ježíš a stejně tak i ti, co přišli po něm.

I proto dnes EU zamořují mraky běženců, podporované Velkou tlamou. Myslím, že by nikomu z nás nevadili, kdyby přijali naši kulturu a poctivě pracovali. Opak je ale pravdou.

My máme strach o naší existenci, byť v pofiderní svobodě. Hrstka šílenců za zájmy Nenasytné Velké tlamy se silně vyvinutým „JÁ CHCI!“ neváhá a omotá se granáty a udělá nám z EU peklo. Ne z území, které vlastní Velká tlama, ale z toho našeho!

A toto já a mnozí jíní odmítáme. Jsme za to pravdoláskaři, co tyjí z této uměle vytvořené migrace, biti. My jsme ti špatní! Ne ti, co toto vše způsobili a mají na tomto chaosu největší podíl.

Ti, co si vzali ten usmrkaný a špinavý kapesník, hadr vypadnutý z kapes Velké tlamy. To oni nás prodali a stále prodávají. Jen proto, že si užívají svého „JÁ CHCI!“ bez ohledu na to, jak vše pro ně i pro nás a náš stát dopadne.

Jak neuvěřitelné a do Nebe volající hanebnost!

A na úplný závěr zde položím otázku, na kterou si každý může odpovědět sám:

Čí „JÁ CHCI!“ za destabilizací EU, Ruska, Sýrie apod. stojí?

NO MOJE, ROZHODNĚ NE!

V. Suchý v. r.

Facebook komentáře