Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Šok! USA včera přiznaly 6 dalších bank v režimu MRIA! Dokonce i kolos VW může podle analytiků zkrachovat!

Začneme ostře. Petr Pavel v Německu tento týden perlil, až se z toho Čechům musel zvedat žaludek.

  • sok-usa-vcera-priznaly-6-dalsich-bank-v-rezimu-mria-dokonce-i-kolos-vw-muze-podle-analytiku-zkrachovat

 

  1. Nejprve se vyznamenal, když Němcům oznámil, že: země Evropy se nesmí snažit konkurovat Spojeným státům. Petr Pavel tak už za 11 dní od své inaugurace přiznal, že nehodlá vykonávat úřad prezidenta suverénní České republiky v souladu s Ústavou, a pracovat pro blaho všech jejích občanů, ale chystá se raději zastávat jen úřad jakéhosi protektorátního prezidenta v obnoveném Böhmen und Mähren, ve kterém mají Češi, Moravané a Slezané zase levně pracovat, (nekonkurovat!), aby se novým Protektorům Böhmen und Mähren, (USA!?), dařilo ekonomicky lépe, a aby přetáhly z Evropy ta nejplacenější pracovní místa. Petr Pavel je tak ještě větší zlotřilec než celé Bruxelae, protože i předseda výboru Europarlamentu pro životní prostředí Pascal Canfin už 13. března na téma konkurence s USA řekl: A jako v každém závodě, je nyní na nás Evropanech, abychom byli na vítězné straně. Čímž narážel na americký zákon IRA, v jehož důsledku už Vokswagen a další firmy masivně přesměrovaly výstavbu nových továren z Evropy do USA. Petr Pavel dokonce v Německu řekl, že by se nemělo ani konkurovat dalším západním zemím. Evropa v pojetí Petra Pavla tak má být nekonkurenceschopnou USA, a východní Evropa dokonce nekonkurenceschopnou Západní Evropě! Češi, Slováci, Poláci, Maďaři, Rumuni a Bulhaři tak mají podle českého prezidenta být nově donuceni, aby převzali roli čínských kuliů, kteří v letech 1975 až 2015 levně pracovali pro blaho amerických spotřebitelů, protože jim nic jiného nezbylo, aby se uživili. Vskutku tak hluboko před Hitlerem neklesnul ani Emil Hácha, aby mu navrhoval, aby Češi pracovali ještě více a ještě levněji, než k tomu jsou Gestapem donuceni. Petr Pavel tak jen potvrdil včerejší obavy ekonomky Švihlíkové:  Určité výseky tzv. lidských práv se stávají kladivem, se kterým je možné určité aktéry mlátit po hlavě, vylučovat je z debat a uvalovat na ně sankce. Na západní společnosti, které právě těží z afrického bohatství, ze kterého místní lidé nemají nic. Nebo na země, které neustále rozvolňují zákoník práce a kde jsou oslabována práva odborů, na ty žádné sankce uvalovány nejsou. Lidská práva se stávají politickým nástrojem v určitém svém výseku…a jsou nyní jen prosazována jako privilegia pro elity a menšiny. To co Pavel prosazuje je prosté – protože Čína a Rusko a Indie vytlačují západní firmy z Afriky, Asie i Jižní Ameriky – mají být náhradou za ztracené zisky brutálnímu dření z kůže podrobeni Evropané, ti východní obzvláště! Jinak si slova nekonkurovat USA ani západním zemím nelze vysvětlit!
  2. Včera také český generál Petr Pavel poskytnul rozhovor německým novinám a v něm si stěžoval, že Česko má ještě nevyužité kapacity na výrobu munice pro Ukrajinu, ale že je v Česku nedostatek pracovních sil, které by do zbrojovek nastoupily, a proto by celý problém mohli vyřešit noví ukrajinští pracovníci, kteří by se zaměstnaliK 19.3 je přitom v Česku zaregistrováno podle UNHCR 499 887 ukrajinských uprchlíků se statutem ochrany, a z nich podle českého ministra sociálních věcí Mariána Juračky pracuje 94 383. Kde je tedy problém Petra Pavla s ukrajinskou pracovní silou pro výrobu munice pro ukrajinskou armádu v českých zbrojovkách? Vždyť podle Juračky musí každý český zaměstnavatel Ukrajince zaměstnat a pouze to má nahlásit úřadu práce! Ukrajinci tedy nechtějí pracovat v Česku na výrobě munice pro Ukrajince? Jak si vysvětlit stížnosti českého prezidenta v Německu, že v Česku chybí pracovní síla, když Česko hlásí OSN, že k 19.3.2023 má na svém území 499 887 uznaných ukrajinských uprchlíků, a zároveň ministr Juračka se holedbá, že jen 94 383 uprchlých Ukrajinců pracuje? Všechna ta čísla buď nedávají smyl, a nebo Česko hlásí OSN černé ukrajinské duše! Z čeho vlastně v Česku žije více jak 400 tisíc ukrajinských uprchlíků, kteří nepracují, ale jsou nahlášeni UNHCR, že tu jsou? Jistě nemalá část z nich jsou děti, ale co ten zbytek. Jsou to snad mafiáni? Jak může být Ukrajinec v Česku v zoufalé finanční situaci, když dostává vyšší podporu než Češi!? V každém případě by si v tom vláda měla udělat pořádek, takhle to pomalu vypadá, že sabotuje válečné úsilí NATO na Ukrajině!

Putin a Xi Jinping před pár dny v Moskvě uzavřeli dohodu o společném dobytí Měsíce. Podle plánu má už letos  přistát na Měsíci první ruský průzkumný modul. V roce 24 má Lunu obíhat první ruský satelit. Od roku 25 se k dalším ruským modulům začnou přidávat čínské. V roce 2031 se na Měsíci má začít stavět, a v roce 2035 má být společná čínsko-ruská trvale obývaná základna na měsíci vybudována včetně energetické, vědecké a dopravní infrastruktury, a na oběžné dráze měsíce má být smontována orbitální vesmírná stanice ILRS. Tato dohoda je jednou z hlavních, které spolu Putin a Xi Jinping uzavřeli, a ani jedna smluvní strana nepopírá, že větší část mise na Měsíc, včetně technologií  bude mít na starosti už Čína. Rusko smlouvou získalo rovnocenné postavení a přístup k výsledkům mise. Čína získala výhodu současných ruských kosmických technologií. Je to klasické partnerství Win-win, o kterém Západ jen rád mluví, ale nikdy ho nemyslí vážně.

Naprosto děsivě ovšem působí Evropské kosmické plány! Agentura EUSPA, která řídí z Prahy evropský kosmický program má nyní tyto hlavní plány:

  1. Do roku 2025 má Česko za úkol pro EUSPA postavit v Praze sídlo pro nové úředníky, aby mohli začít úřadovat a vymýšlet, jak se Evropané vylodí na měsíci. (Tou dobou už Rusko a Čína budou mít na Měsíci a jeho orbitě 4 moduly!)
  2. Stávající úředníci EUSPA, kteří zatím sídlí v Praze ve stísněných podmínkách, začátkem března pobavili americká bulvární média, když ve vší vážnosti oznámili USA, Rusku a Číně, že svolávají konferenci, protože před jakýmkoli vyloďováním na Měsíci je bezpodmínečně třeba přidělit jednotlivým vyloďovacím koalicím měsíční časová pásma, tak aby každá vyloďovací koalice měla na Měsíci své vlastní časové pásmo. Evropští vesmírní úředníci tak opět jen dokázali, že než si postaví své nové úřední sídlo, a vymyslí do jakých časových pásem bude Měsíc rozdělen, tak jak USA, tak Rusko a Čína budou mít Měsíc rozdělen a na něm základny!
  3. Největší pobavení je ovšem, když navštívíte jejich úřednické internetové stránky, tam se totiž dozvíte, že EUSPA plánuje společné měsíční mise s Ruskem, které tam bude vozit evropské moduly! Evropští kosmičtí úředníci tak prokazatelně od roku 2021 ještě nezaznamenali, že Rusko a Čína se na měsíc vydávají společně, a že dokonce o tom podepsali po dvou letech příprav i smlouvu!  
  4. Asi se tak už plní plán generála Petra Pavla, nekonkurovat USA. Bohužel se tak ale nekonkuruje Rusku a Číně, a to bude mít nedozírné důsledky!

Ještě hrozivější zprávy přišly v noci na dnešek z USA. Jerome Powel šéf amerického úřadu FED, který má na starosti také dozor nad bankami, přiznal novinářům, že 6 bank od pádu banky SVB minulý týden už vyžadovalo provedení akce kategorie MRIA. Podle zákonů USA o bankovní regulaci je MRIA “Věc vyžadující okamžitou akci”, která nastává automaticky, když jsou zákazníci banky vystaveni riziku potenciální újmy, (viz str.2, bod 4, oficiální dokument USA), tedy bankrotu! Jerome Powel odmítl včera novinářům sdělit jména bank, které vyžadovaly akci MRIA, a jen řekl: To jsou vážné. To jsou vážné regulační záležitosti, byla třeba okamžitá pozornostDále Powel oznámil, že USA budou nadále zdražovat úvěry, a že díky tomu se v USA zvedne do konce roku nezaměstnanost ze 3,6% na 4,5%! Každé 0,1% nezaměstnanosti v USA představuje 121 000 nezaměstnaných. Tedy nezaměstnaných Američanů má být na konci roku o 1 milion víc! A to podle Powela, pouze když vše proběhne podle plánu! Znovu se tak ukazuje, že zoufalý přesun pracovních míst z Evropy do USA, který organizuje Biden a spol, a jeho různí evropští nohsledi, má hlavní cíl, udržet US Demokraty u moci, protože americké volby nikdy nerozhoduje zahraniční politika, ale hlavně domácí ekonomická politika! 

Skutečnou pohromou pro celou Evropu věstí německý universitní profesor ekonomie Christian Kreiss, který se ve své vědecké kariéře soustřeďuje na otázky hospodářských krizí. Profesor Kreiss provedl podrobnou studii účetnictví německých společností, jejichž akcie jsou součástí hlavního německého burzovního indexu DAX, a varoval, že v případě prohloubení současné krize, se řada nejvýznamnějších německých společností, úplný seznam zde, může zhroutit jako domeček z karet. Tento Damoklův meč visící nad německou burzou odůvodnil prudkým nárůstem účetní položky Goodwill. Goodwill je v účetnictví nehmotná položka bez fyzické (peněžní) podstaty, která vyjadřuje očekávání budoucích zisků. Je to vlastně účetní vyjádření naděje, že firma bude vytvářet zisk. Profesor analyzoval, že tzv. Goodwill se v účetnictví firem rozšířil od minulé krize 2007 ze 3,3% na 5,9% v roce 2021. Alarmující je podle profesora zejména Goodwill u těchto společností: Fresenius 152%, E.ON 144%, Bayer 121%. Podle profesora může nastat za krize situace, že tyto společnosti budou muset ze dne na den odepsat svůj goodwill v plné výši, a tím by byly předlužené a spadly do insolvence.

Ceny akcií těchto společností by pak mohly klesnout až k nule! Profesor vyjmenoval celou řadu německých společností, které mají také Goodwill natolik vysoký, že nemusí přežít ekonomickou krizi, jejich jména jsou pro Česko děsivá: U společností SAP a Merck činil goodwill na konci roku 2021 80 procent vlastního kapitálu, v Deutsche Börse  78 procent a ve společnostech Siemens a Henkel  67 procent. Pokud by byly hodnoty goodwillu těchto pěti společností odepsány v plné výši, bylo by zničeno 67 až 80 procent vlastního kapitálu. Dá se jen hádat, co to znamená pro ceny akcií. Goodwill představoval více než 50 procent vlastního kapitálu ve společnostech Deutsche Post (60 procent), Linde (54 procent), HeidelbergCement (53 procent) a Infineon (52 procent) Německý čipový gigant! V případě krize by více než polovina vlastního kapitálu těchto čtyř společností mohla přes noc zmizet. To by mělo stlačit i ceny akcií. Třeba majitel Škody Mladá Boleslav vykazuje ve svém účetnictví Goodwill 26,2 miliardy EUR! To je 655 miliard korun, které podle profesora mohou velmi rychle ztratit veškerou hodnotu!

Podle profesora Kreisse jsou nyní německé firmy díky nadměrnému zvýšení Goodwillu ohroženy krachem daleko více než byly za minulé krize 2007! Pokles hodnoty akcií by proto mohl být mnohem závažnější než tehdy. Goodwill působí za krize jako urychlovač pádu akcií a může snadno spustit prudkou sestupnou trajektorii pádu akcií. To přinese zejména vysokou nezaměstnanost. Analýza profesora Kreisse byla vydána 21. března 2023, a už 22. března Jeremy Powel, šéf amerického FED, varoval že růst problémů bank a inflace vyvolají nezaměstnanost minimálně 1 milionu Američanů do konce roku! To znamená prohloubení krize, snížení americké poptávky po evropském zboží a tak zvýšený tlak na evropskou ekonomiku, z Německa se potom krize převalí do Česka! 

Co na to český prezident – hlavně nekonkurovat USA a dalším západním zemím! Nemám, co dodat, než že je třeba najít nové politiky!

Celý článek ZDE: https://www.michalapetr.com/map-1633-sok-usa-vcera-priznaly-6-dalsich-bank-v-rezimu-mria-dokonce-i-kolos-vw-muze-podle-analytiku-zkrachovat/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře