Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Co je pravda

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 
  • co-je-pravda

Dnes jsem naposledy okomentoval příspěvky účastníků diskuze k mému poslednímu článku, který se týkal církve a jejího přístupu k moci a k tomu, jak ovládala a ovládá svět. A tak mě při diskuzi napadla jedna zajímavá myšlenka, která plynula z některých diskusních příspěvků. Některé byly konstruktivní směřující k zamyšlení a byly k věci a jiné, a to je pro mne celkem "nepochopitelné", ale tak to již bývá, byly útokem na ty konstruktivní.

Při této diskuzi jsem se jakoby propadl hluboko do minulosti a věřte mi, že jsem rád, že již není inkvizice a že se za názory rozdílné oproti tendenčním a poplatným těm vládnoucím - církevním - neupaluje. Někteří z diskutujících a pravděpodobně i já, bychom byli odsouzeni za rouhání, rebelii a sťati anebo upáleni.

A v tomto zjištění jsem se rozhodl napsat tento článek týkající se Pravdy. Pohledu na ní a na to, jakou podobu Pravda má. Je to můj pohled a je to "má" pravda a může být vyvrácena. No proč ne. Bude-li to plodné a přínosné pro všechny v ev. diskuzi zúčastněné. Protože Pravdou je i to, že nikdo z nás nemá patent na rozum. A to je fakt. A tak musím a chci, hned v úvodu článku napsat, že každý z nás má pravdu. A pravd je dnes na světě sedm miliard. A každá verze té jedné jediné pravdy je pro každého z nás ta jediná a pravá. Tolik k úvodu.

Než začnu dále o pravdě psát, půjčím si citát z filmu Atlas mraků:

" Pravda je jen jedna. To její verze jsou nepravdivé."

A těmi verzemi pravdy jsme my lidé. Hledající bytosti, co touží po poznání Pravdy. Té Nejvyšší, po jejímž poznání od narození Všichni vnitřně prahneme. A při jejím hledání čerpáme jen na základě získaných zkušeností, které jsou pro každého z nás osobní a soukromé a ty pravé a pravdivé. A tak pravdu hledáme jen na základě toho, co jsme se sami postupem času naučili a porovnáváme s tím, co nám bylo vnuceno okolím, abychom s ním mohli v jakémž takémž souladu žít.

Ale v okamžiku, kdy začneme rozlišovat, co je pro nás samotné "dobré a co je špatné", kdy se na svět začneme dívat svýma vlastníma očima, začneme zjišťovat, že to, co nám bylo neustále předkládáno jako pravda, je v mnohých případech lež. Lež sloužící k tomu, aby zakryla nemorální činy, jež s Životem a Pravdou nemají zhola nic společného.

Tímto poznáním se jedinec vymkne kontrole a stává se konečně samostatnou jednotkou myslící výhradě za sebe a v rámci oné Vyšší a Dokonalé Pravdy, která je Pravdou nadřazenou té pravdě, kterou mnohé skupiny tak vehementně brání a zastávají. A zastávají jí, a zastávaly ji, tvrdou a nemilosrdnou rukou a to vše jen proto, že ono zjištění některých jedinců o pravdě, co pravdu není, ohrožuje podstatu oněch skupin, co si na pravdě, jimi propagované, tak neuvěřitelně zakládají.

Proto byli mnozí lidé upáleni, ukřižováni a ubiti k smrti. Proto jim byly usekány ruce a nohy. Proto byli mučeni a umučeni. Vše jen v zájmu všeobecné pravdy, co není Pravdu a s Pravdou nemá nic společného.

Mnoho lidí, a dnes je to stále častější, poznává, že něco, s onou všemi proklamovanou a zastávanou pravdou, není v pořádku. Ona pravda se začíná projevovat jako NE-FUNKČNÍ.

Proto je možné v přímém přenosu vidět, jak zbraně haraší, vytahují se trumfy z rukávu v podobě sankcí, jež prosazují a vnucují onu pravdu nepravdu jiným. Ovšem vše se děje vždy a jen v zájmu široké veřejnosti. Je nesmírně důležité, aby pro zachování chodu tohoto pošramoceného systému, ona odhalená lež zase pravdou byla.

A tak se historie opakuje. Opakovala se za komunistů a opakuje se i dnes za tzv. demokracie. Ovšem ona demokracie dnes vede. A propagace násilí a vývoz zlosti do jiných států, co jsou proti pravdě mocných, je mnohem krutější a mnohem závažnější, než ta v minulosti. Zasahuje mnohem větší množství lidské populace a dnes, jak je vidět, může vést i ke třetí a možná i poslední světové válce. A opět jen proto, že někdo, kdo má moc a peníze, chce prosadit ten svůj díl pravdy na úkor pravdy někoho jiného. V očích toho prvního, slabšího.

A tak, jak napsal Alexandr Solženicin:

"Lidem lze vládnout tak dlouho, dokud jim něco poskytujeme. Připravte člověka o všechno a on přestane být ve Vaší moci. "

Jinak řečeno. Dokud lidé budou přijímat pravdy, jež s Pravdou Nejvyšší nemají nic společného, do té doby budou v moci těch, co silou a tvrdými a pádnými argumenty svoji pravdu do lidí vtlačí. Což se děje již od prvního nádechu a prvního krůčků.

Ale pokud se lidé přestanou spoléhat na pravdu, co je zjevně lží a začnou sami hledat a poznávat, co je Pravda, pak těmto mocným nezbude nic, čím by mohli ovládat a mít vše ve své moci.

A tak na závěr použiji ještě jeden citát z již jednou zmiňovaného filmu:

"Naše životy nepatří nám. Od dělohy k hrobu jsme spojeni s ostatními. S minulostí a přítomností. Každým naším zločinem a každou naší laskavostí tvoříme svoji budoucnost."

A tak držím palce všem těm, co "mají" svoji pravdu. Co "hájí" svojí pravdu. Protože, ta jejich pravda je pravdou pro ně samotné. Ovšem ještě více držím palce těm, co svoji pravdu umí a jsou schopni obhájit v diskuzi a to bez násilí, vražd a plivanců na ty, co mají jiný názor než ten, co plivající a křičící zastávají.

Protože platí neměnné pravidlo:

"Kde selhávají argumenty, nastupuje hrubá síla." Brutalita, mající za cíl zastrašit všechny ty, co mají jiný názor než je ten zažitý.

A jak jsem již ve svých článcích mnohokrát napsal.

Agrese a násilí nikam nevede. Je to cesta do pekel a je to i přímá cesta k válce a konfrontaci, ke které, jak doufám, nedojde...

A pokud by k ní snad opravdu došlo, pak to torzo lidí, co zůstane, bude mít opět nastavenu novou startovní čáru. Aby se zamyslelo nad tím, co Je a co není pravda. A jaká že to pravda a čí pravda zapříčinila zmar mnoha lidských životů a je příčinou toho, že se musíme znova postavit na startovní čáru a znova se rozběhnout a hledat onu Pravdu Pravd.

Facebook komentáře