Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Církev trpí nemocí mocných

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Musím konstatovat, že církev, je stejná organizace jako kterákoliv jiná organizace, mající za cíl vládnout. A vládnout jde pouze za předpokladu, že máte moc. A moc se nachází v množství. Tedy v síle a z toho pramenícího strachu v případě, že by tato moc v síle a množství byla použita na ty, co nesouhlasí a jsou jiného názoru a tím pádem v opozici k oné silou působící moci.

  • cirkev-trpi-nemoci-mocnych

Ale k tomu, aby bylo uplatnění moci úplné, je nutné ještě mít zdroj financí a někoho, za koho je možné se kdykoliv schovat a kdykoliv se naň odvolat. Někoho, koho není možné soudit a odsoudit. Někoho, za Něhož a v Jehož zájmu je možné svoji strachem, tlakem a financemi podporovanou moc schovat, v momentě, kdyby se něco zvrtlo a bylo nakonec jinak, než se předpokládalo.

V tomto případě, a vždy tomu tak i v minulosti bylo, je to Bůh. Toho si vyvolení v čele mocenských struktur připodobnili k člověku. A zde můžeme najít jádro všech problémů oněch sporů, které dnes tak často, stejně jako v minulosti, vidíme.

Bůh je něco, co Je. Co je nezávislé na všem, co Je. Ono to prostě existuje a Je a my jsme jen Toho součástí. Udává To řád a pořádek. Někteří velice mazaní lidé si tohoto nezávislého Boha přisvojili a vznikla církev(e). A každá církev má toho svého a pravého Boha. Za něj jde bojovat a ničit. V Jeho Jméně se boří a také likvidují životy těch, co věří v něco jiného anebo v jiné hodnoty, než jsou prezentovány tím kterým Bohem a v Jehož jméně, jeho aktivní propagátoři, ničí a likvidují ty ostatní. Ty nevěřící anebo ty nepohodlné.

Boha nezajímá, kolik má peněz a ani to, jak velikou má moc. On peníze a moc nepotřebuje. Peníze a moc potřebujeme jen mi, lidé, abychom mohli manipulovat a ovládat dav a tím uplatnili svoji moc. A s pomocí Boha jako štítem, polopravda a lží, strachu a hrozby zatracení se to v celku dobře to daří.

Bůh nemá strach o nic. Vše je totiž Jeho. Vše je On. Nikdo jiný zde nic nevytvořil a vše co Je, je prostě On. Jsme jeho součástí a vždy jsme jeho součástí byli. Až dospějeme do bodu, kdy pochopíme, že vše, co potřebujeme, Je, pak ustanou války a mocenské spory. Protože, proč by někdo bojoval o to, co Je a vždy bude. A bude Toho vždy dostatek pro všechny, protože tak a ne jinak to prostě Je.

A proto osobovat si právo na majetek a podporovat tím tak své mocenské ambice je pošetilé a krátkozraké. Nikomu ještě nikdy moc a peníze blahobyt nepřinesly. Vždy byly trnem v oku těch, co moc a peníze nemají. Proto vznikaly revoluce a útoky na klér a jím podporované mocné. A klér, s podporou mocných, se utíkal k brutalitě a upalování mnohých slušných lidí jen proto, že ukazovali na to, že pravda leží zcela někde jinde než tam, kde je ukazována a jak je prezentována.

A tak tedy, jestliže církev trpí nemocí mocných, tj. touží po neustálém vlivu na chod dějin, pak k tomu, aby mohla fungovat, potřebuje peníze. A peníze představují moc. Je-li pak k dispozici moc, je možnost neomezeného vládnutí a ovládání davu za pomoci strachu z něčeho co neexistuje a co bylo vytvořeno zase jen člověkem a ne Bohem.

To člověk vymyslel peklo, kde se budou smažit všichni ti, co odmítli přijmout dogmata stanovená člověkem ve jménu Boha, které ho tak neúnavně na Zemi zastupují jen ti "Bohem" vyvolení.

Jenomže, z tohoto co jsem o Bohu výše napsal, že prostě jen Je a Je Všechno, co Je, je možné konstatovat, že nikdo nemá právo se za boha schovávat. A pokud to dělá a proklamuje tuto skutečnost na veřejných shromážděních a v televizi, pak jen proklamuje to, že onen člověk sám se vydává za zástupce Boha a on je ten, kdo ví a zná, co Bůh chce a čeho si žádá.

Ale člověk, jako jedinec, je jen jeden. A je-li Bůh vše, jakou potom pravdu může tento jeden člověk anebo společenství podobných lidí mít?

A čí je pak ona proklamovaná pravda? Boha anebo člověka, či společenství, jež se prezentuje do role zástupce(ů) Boha na Zemi.

Vždyť pravda je jen jedna. A tou je, že vše existuje nezávisle na nás. Vše ostatní jsou jen domněnky a smyšlenky upravené tak, aby byly poplatné tomu, kdo je prezentuje.

-------------------

Tento článek napsal Vlastimil Suchý jako komentář na článek Jiřího Bati: 

Pokrytecké srovnávání dneška s minulostí kardinála Vlka

Facebook komentáře