Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Zpráva rektorce Prof. MUDr. MILENĚ KRÁLÍČKOVÉ, Ph.D. FF UK v Praze.

Paní prof. MUDr. Králíčková Milena, Ph.D, rektorka FF UK v Praze.

Vážená nemohu napsat, protože za to, čeho jste se dopustila, si toto oslovení nezasloužíte.

Jste velice vzdělaná žena, je Vám 51 let a proto mne udivuje Vaše jednání. Pro vyvěšení smutečního praporu jste sundala českou vlajku a ponechala ukrajinskou.

Doktorát jste vystudovala na Ukrajině? Ta platila Vaše studium? Určitě ne. Vaše studium platili českoslovenští pracující občané.

Na Ukrajině působí fašistické síly a proto je považována za zemi s fašistickou mentalitou.

  • zprava-rektorce-prof-mudr-milene-kralickove-ph-d-ff-uk-v-praze
 

Tím, že jste na budově ponechala ukrajinskou vlajku, se s fašistickým režimem ztotožňujete a podporujete jej.

Protože jsem Čech, v Čechách jsem se narodil, tato republika, její lid mi dal možnost vychodit školu a vyučit se, cítím Vaše jednání jako útok na moji osobu a českou státnost.

Proto Vás žádám o sundání ukrajinské vlajky a vyvěšení české vlajky, která je znakem státnosti československého a nyní českého lidu.

Pokud toto neuděláte, bude na Vás podán podnět pro zahájení trestního stíhání pro tyto trestní činy:

§ 309

Vlastizrada

(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.

(2) Příprava je trestná.

§ 310

Rozvracení republiky

(1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

d) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky, nebo

(3) Příprava je trestná.

§ 312e

Podpora a propagace terorismu

(1) Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického trestného činu, nebo

kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele,

bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, bude potrestán,

§ 314

Sabotáž

(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky anebo poškodit mezinárodní organizaci zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce nebo se dopustí jiného jednání k tomu, aby

(2) Odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo

(3) Odnětím svobody na deset až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

c) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení České republiky nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, nebo

(4) Příprava je trestná.

§ 315

Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace

(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost anebo poškodit mezinárodní organizaci, ač je pověřen zastupovat Českou republiku nebo mezinárodní organizaci, jejíž je Česká republika členem, nebo vyjednávat s cizí mocí anebo jinak chránit zájmy České republiky nebo mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, při jednání s osobou, která zastupuje zájmy cizí moci, zneužije své pravomoci jednat za Českou republiku nebo uvedenou mezinárodní organizaci, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.

(3) Odnětím svobody na osm až dvanáct let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, nebo

(4) Příprava je trestná.

§ 329Zneužití pravomoci úřední osoby(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěcha) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,b) překročí svou pravomoc, nebo(2)a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný prospěch,b) spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,(4) Příprava je trestná. Převzato z facebooku

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#14 Marek Vašovský 2024-01-03 18:53
Cituji Marek Vašovský:
Cituji P.A.Semi:
Cituji Marek Vašovský:
...
Pojďte do mě, ale prosím bez faulů. :)
RuSSko napadlo Ukrajinu, to mi nevyvrátíte. :D


Ne Rusku Ukrajinu, ale Ukrajina napadla Donbas, od roku 2014 tam zavraždili 14000 civilistů, z toho 500 dětí...
(Jak mohli napadnout donbas, když donbas je Ukrajinský?)
když už , tak jste asi myslel Ruskou anexi krymu.......

V téhle válce, Rusko brání své lidi, a brání Demokracii, to znamená především Referenda, ve kterých lidé dosáhli toho, že země patří lidem, kteří tam žijí, a mohou si vybrat v referendu jiné vládce, a to i přes hranice, když je ti původní systematicky terorizují...
Brání demokraciii? jak? tím, Putin otráví novičokem svou opozici? Tím, že Rusko posílá rakety na nemocnice, civilní cíle?
Naproti tomu Ukrajina a Západ tam zastává Feudální doktrínu "Teritoriální Integrity", jako že prý země patří vládcům v metropoli a původní obyvatelstvo z ní mohou vyhnat nebo vyhubit, kdykoliv se jim zlíbí... To je naprostý Feudalismus...


Takže Rusko tam je obránce svých Lidí, je to Pravda a Láska k lidem, naproti tomu stojí Západ a jeho žoldák Ukrajina, která těm lidem chce jen vyrvat území, je to samá Lež a rusofobní Nenávist...
Odkdy je obrana svých lidí vraždění cizích na cizím státě po tom, co se rozhodli o své geopolitické budoucnosti?

Leckomu tu ČT a další vymyli mozky, abyste takové základní věci nechápali...
Mluvím Anglicky, Rusky a Španělsky,... Věřte, že sleduji více cizojazyčných médii, než vy celkově :D

πα½


Ukrajina na majdanu rozhodla, že chce patřit do civilizované Evropy, to jest tam, kde se potraviny nedávají na příděl..
V Rusku je demokracie? Opravdu vám to tady nebudu vyvracet, na téma propaganda mám diplomovou práci. Hold se Bavítes někým, kdo Geopolitiku či právo studoval :) a denně v těchto oborech pracuje :D
P.S mohl bych vám ji poslat, ale nevím, jestli by vám to k něčemu bylo+ https://www.aljazeera.com/news/2014/2/22/ukraine-president-yanukovich-impeached
Tady máte důkaz, kde se 328 poslanců vyslovilo pro odvolání Janukovyče....
Ted chci vidět důkaz, kde všichni tito lidé jsou zaplaceni CIA :)
Citovat
#13 Marek Vašovský 2024-01-03 18:50
Cituji P.A.Semi:
Cituji Marek Vašovský:
...
Pojďte do mě, ale prosím bez faulů. :)
RuSSko napadlo Ukrajinu, to mi nevyvrátíte. :D


Ne Rusku Ukrajinu, ale Ukrajina napadla Donbas, od roku 2014 tam zavraždili 14000 civilistů, z toho 500 dětí...
(Jak mohli napadnout donbas, když donbas je Ukrajinský?)
když už , tak jste asi myslel Ruskou anexi krymu.......

V téhle válce, Rusko brání své lidi, a brání Demokracii, to znamená především Referenda, ve kterých lidé dosáhli toho, že země patří lidem, kteří tam žijí, a mohou si vybrat v referendu jiné vládce, a to i přes hranice, když je ti původní systematicky terorizují...
Brání demokraciii? jak? tím, Putin otráví novičokem svou opozici? Tím, že Rusko posílá rakety na nemocnice, civilní cíle?
Naproti tomu Ukrajina a Západ tam zastává Feudální doktrínu "Teritoriální Integrity", jako že prý země patří vládcům v metropoli a původní obyvatelstvo z ní mohou vyhnat nebo vyhubit, kdykoliv se jim zlíbí... To je naprostý Feudalismus...


Takže Rusko tam je obránce svých Lidí, je to Pravda a Láska k lidem, naproti tomu stojí Západ a jeho žoldák Ukrajina, která těm lidem chce jen vyrvat území, je to samá Lež a rusofobní Nenávist...
Odkdy je obrana svých lidí vraždění cizích na cizím státě po tom, co se rozhodli o své geopolitické budoucnosti?

Leckomu tu ČT a další vymyli mozky, abyste takové základní věci nechápali...
Mluvím Anglicky, Rusky a Španělsky,... Věřte, že sleduji více cizojazyčných médii, než vy celkově :D

πα½


Ukrajina na majdanu rozhodla, že chce patřit do civilizované Evropy, to jest tam, kde se potraviny nedávají na příděl..
V Rusku je demokracie? Opravdu vám to tady nebudu vyvracet, na téma propaganda mám diplomovou práci. Hold se Bavítes někým, kdo Geopolitiku či právo studoval :) a denně v těchto oborech pracuje :D
P.S mohl bych vám ji poslat, ale nevím, jestli by vám to k něčemu bylo
Citovat
#12 P.A.Semi 2024-01-03 12:09
Cituji Marek Vašovský:
...
Pojďte do mě, ale prosím bez faulů. :)
RuSSko napadlo Ukrajinu, to mi nevyvrátíte. :D


Ne Rusku Ukrajinu, ale Ukrajina napadla Donbas, od roku 2014 tam zavraždili 14000 civilistů, z toho 500 dětí...

V téhle válce, Rusko brání své lidi, a brání Demokracii, to znamená především Referenda, ve kterých lidé dosáhli toho, že země patří lidem, kteří tam žijí, a mohou si vybrat v referendu jiné vládce, a to i přes hranice, když je ti původní systematicky terorizují...

Naproti tomu Ukrajina a Západ tam zastává Feudální doktrínu "Teritoriální Integrity", jako že prý země patří vládcům v metropoli a původní obyvatelstvo z ní mohou vyhnat nebo vyhubit, kdykoliv se jim zlíbí... To je naprostý Feudalismus...

Takže Rusko tam je obránce svých Lidí, je to Pravda a Láska k lidem, naproti tomu stojí Západ a jeho žoldák Ukrajina, která těm lidem chce jen vyrvat území, je to samá Lež a rusofobní Nenávist...

Leckomu tu ČT a další vymyli mozky, abyste takové základní věci nechápali...

πα½
Citovat
#11 vernados 2024-01-01 06:33
Cituji Marek Vašovský:
Cituji P.A.Semi:
Cituji Marek Vašovský:
Vy všichni se styďte... v čele s Putlerem, jste ubožáci...

Zajímavý pokus o vtip... Pokud byste to myslel vážně, jste chudák...
πα½

Pojďte do mě, ale prosím bez faulů. :)
RuSSko napadlo Ukrajinu, to mi nevyvrátíte. :D


Keby ste bývali v rodinnom dome a váš sused, ktorý býva hneď vedľa, na váš dom namieri delo, tak vy a vám podobní asi budete čakať, kým na vás nevystrelí a nezrovná váš dom so zemou. To je vaša voľba a dobre vám tak, ostatní by sa mohli len zasmiať nad vašou hlúposťou…
Rusi k tomu zjavne pristúpili ináč, aj keď aj oni urobili chyby, napríklad keď Putin len pár dní pred začiatkom invázie vyhlasoval, že nemajú v pláne zaútočiť…
Citovat
#10 Marek Vašovský 2023-12-31 18:57
Cituji P.A.Semi:
Cituji Marek Vašovský:
Vy všichni se styďte... v čele s Putlerem, jste ubožáci...

Zajímavý pokus o vtip... Pokud byste to myslel vážně, jste chudák...
πα½

Pojďte do mě, ale prosím bez faulů. :)
RuSSko napadlo Ukrajinu, to mi nevyvrátíte. :D
Citovat
#9 pepa-hrad 2023-12-31 05:59
Marek Vašovský: Tohle není Deník N ani Forum 24, eurosoudruhu. Ztratil ses jako Bidet na podiu.
Citovat
#8 P.A.Semi 2023-12-30 22:50
Cituji Marek Vašovský:
Vy všichni se styďte... v čele s Putlerem, jste ubožáci...

Zajímavý pokus o vtip... Pokud byste to myslel vážně, jste chudák...
πα½
Citovat
#7 P.A.Semi 2023-12-30 22:48
Takhle to pak vypadá, když si někde posadí totální KURVU do vedení...
Nehledě na tituly, prostě je to prodejná děvka neboli kurva...
Ale z hlediska zákona se asi dopustila pouze přestupku proti vyhlášce o státní vlajce, není to zrovna vlastizrada...
πα½
Citovat
#6 Marek Vašovský 2023-12-29 22:21
Vy všichni se styďte Ukrajina nás brání před Ruskem, jež napdalo suverenní stát. To by jste Vy nikdy nepochopili.
Fiala dělá skvělou práci a v čele s Pětikoalicí je nejlepší vládou, kterou jsme tu mohli mít. Bureš naštěstí skončil, přiznejme si, dobro vítězí: Snad RuSSáci chcípnou v čele s Putlerem, jste ubožáci.
Liberalismus je nejlepší a jediná možná ideologie...
Citovat
#5 Jitka 2023-12-29 18:06
Styďte se, rektorko! Tohle je neslýchané, neuvěřitelné. Co můžete vychovat z těch studentů?
Citovat
#4 Novák 2023-12-29 17:42
Ostuda!!!
Citovat
#3 Kluk 2023-12-29 16:47
Je to převzdělaná kráva která ztratila kontakt s realitou. Však ono se jí to za čas vrátí jako bumerang.
Citovat
#2 Joseff 2023-12-29 13:49
Též plně souhlasím a děkuji za sepsání a uveřejnění.
Citovat
#1 Jaro Jaroslav 2023-12-29 13:21
Úplne súhlasím, aj takto na liberálov a zradcov národa! Vyštudovala za naše a vyznáva cudziu krajinu! Nech zaplatí za školy a vzdelanie, a židonacista Zelensky ju rád prijme na Ukrajinu, hlavne do armády! Braniť tú vlajku čo si zavesila!
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře