Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Zednářský velmistr kontra Byzantský patriarchát

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

V rádiu v Česku hovořil velmistr zednářské lóže a kromě jiného řekl: „Zednářství je víceméně spirituálně charitativní organizace.“ Ve světě jsou dvě základní spirituality, a to křesťanská, která uctívá pravého Boha, a protikřesťanská, která uctívá pohanská božstva neboli padlé anděly – démony. Bůh stvořil svět viditelný, ale i neviditelný.

  • zednarsky-velmistr-kontra-byzantsky-patriarchat
Do neviditelného světa patří duchové či andělé. Ve zkoušce se velká část andělů postavila proti Bohu. Z pyšných andělů se stali antibohové, démoni. Akbar, tedy nejvyšší z démonů – Lucifer, je později nazván satanem.  Bůh stvořil z lásky člověka a rovněž ho postavil do zkoušky. První lidé, Adam a Eva, v ní neobstáli. Tak byla lidská přirozenost geneticky infikována ložiskem zla, které nazýváme dědičný hřích.  Pohanští žreci a čarodějové udržovali skrze věštění a magii duchovní kontakt s démonskými silami, kterým přinášeli různé oběti, dokonce i lidské. Ovocem byla duchovní temnota, která držela v područí všechny národy.   Bůh se rozhodl spasit lidstvo, které k tomu připravil skrze Abraháma, Mojžíše a proroky. „Když přišla plnost času, Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy“ (Gal 4,4), aby vykoupil lidstvo svou smrtí na kříži.  Co je podstatou antikřesťanské spirituality?  Pohanské spirituální kulty jsou odpradávna spojeny s přinášením rituálních i lidských obětí démonům či satanu. Z pohanství vycházejí lživé nauky o reinkarnaci či nirváně, různé ideologie či filosofie, které zatemňují člověka. Žádný zakladatel těchto kultových ideologií neosvobozuje od hříchu, ani za nás nezemřel a nevstal z mrtvých jako Ježíš Kristus. Jaká je spiritualita zednářů?  Zednáři a ilumináti rituálně uctívají, podobně jako pohané, padlé anděly – démony a zasvěcují se jim. V 33. stupni se zasvěcují Luciferovi – satanovi.  Bylo zednářství církví odsouzeno?  Ano, několika papežskými dokumenty.   

Tvoří dnes zednáři duchovní jednotu s nejvyššími církevními hierarchy?  Dnes ano. Duchovní zlom aggiornamenta nastal na II. vatikánském koncilu.  Jaký postoj má mít lidstvo k zednářům?  Zednáři prosazují satanizaci lidské přirozenosti skrze antizákonodárství, amorální gender, kradení dětí rodičům, jejich tyranii a devastaci a nakonec prosazují i genocidu lidstva na tzv. zlatou miliardu. Zde jde o plánované a masové zločiny proti lidstvu. Je nutné, aby tato polotajná organizace byla postavena před spravedlivý mezinárodní soud a zrušena, dokud není pozdě. 

Byzantský katolický patriarchát vybízí všechny křesťany, kteří se dostali do sítí zednářských lóží, řádů a klubů: Vystupte odtud! Neodkládejte, smrt přijde nečekaně! Pak už nebude čas ani na pokání, ani na záchranu duše před věčným peklem! 
 
+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 
30. 7. 2018

 

 

 

 

 

Zednářský velmistr kontra Byzantský patriarchát video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39521  https://youtu.be/yQuhwb2p38w 

Facebook komentáře