Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Zastavme Central Group v další zástavbě zeleně!!!

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

POZOR JIŽ TENTO ČTVRTEK 8.9. ve 13 h.! Vyzýváme Vás k účasti na veřejném projednávání změn územního plánu ve Výboru pro územní rozvoj na Magistrátu Hl.m. Prahy


Pěkný den všem.
Děkujeme za vyjádřenou podporu a zájem bojovat proti další masivní výstavbě v okolí Parku Hostivař!

Dnes nám bylo finálně potvrzeno, že se "náš bod - naše lokalita" bude projednávat tento čtvrtek!

 

 

  • zastavme-central-group-v-dalsi-zastavbe-zelene

 

Jak jsme vás informovali v posledním mailu, Komise Rady hl.m.Prahy pro změny územního plánu projednala "naši kauzu - nové výstavby NZM" dne 20.6.2016. V této fázi projednávání postupuje celá záležitost dále. Developer "nikdy nespí" a nadále si přeje masivně stavět další nové byty. Dalším krokem je projednání změny územního plánu ve Výboru pro územní rozvoj na Magistrátu. 
 
Zasedání jednání Výboru je VEŘEJNÉ. 
Máme jedinečnou šanci ozvat se!
 
 
Již tento čtvrtek 8.9.2016 - ve 13.00 hod.!
Velká zasedací síně Nové Radnice
Mariánské nám. 2, Praha 1
 

Více informací o jednání zde: http://www.praha.eu/jnp/ cz/o_meste/primator_a_volene_ organy/zastupitelstvo/vybory_ zastupitelstva/archiv_zpravy_ z_vyboru_zastupitelstva/ volebni_obdobi_2014_2018/rok_ 2016_2018/vybor_pro_uzemni_ rozvoj_a_uzemni_plan/index. html

 
 
Prosíme Vás o účast. 
Přijďte nás na podpořit!
 
 
Odkaz na nové návrhy developera CG  najdete zde: http://www.praha15.cz/ Content/files/odbory/ks/ projekty/2016_08_gros2_park/ gros2_srpen.pdf ... povšimněte si prosím dalších (zatím méně šedivých) plánovaných budov, které budou v případě změny územního plánu v plánu ;o).
 
 
Pokud víte, že někoho situace ohledně nové plánované výstavby bytů v naší lokalitě zajímá, prosím přepošlete mu tutu zprávu a případně i odkaz na náš dotazní, kde je možné se registrovat k odběru nových zpráv ohledně vývoje celé situace. Kontakt i svoje vyjádření je možné zanechat zde:  https://docs.google.com/a/seppia.cz/forms/d/e/1FAIpQLSc2NMpYSEnIHcmVQUrFtsZa_CNMiaw8-HG3k_fvjGNLyU_T7g/viewform
 
 
 
Velice oceníme Vaši účast!
Děkujeme Vám za podporu.

 

S úctou 

                                    

Lenka Holubcová 
Ing. Renáta Buchtová
Ing. Radka Daníčková     
                                                        

 

 
Občanské sdružení SEPPIA, z.s.
tel. +420724156667
Kamelova 3260/3, 106 00 Praha 10
 
                                                 
_________________________________________________________________________________________________________________________      

 

Přikládáme dopis, který byl odeslán následujícím osobám ... zde:
 

odesílatel:
Renáta Buchtová <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>
Komu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
"Čemus Martin (MHMP, UZR)" <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>
kopie: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Lenka Holubcová <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>,
Lenka Holubcová <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>,
Eva Šuchmanová <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>,
Radka Daníčková <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>,
Bára Nachtmanová <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>,
Renáta Buchtová <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>
datum: 5. září 2016 22:22
předmět: Změna územního plánu č.2896/00 - na jednání Výboru dne 8.9. !!!
 
 

Vážení členové Výboru pro územní rozvoj,

 
ve čtvrtek 8. 9. bude na programu jednání Výboru změna územního plánu č. 2896/00 - MČ Praha 15, k.ú. Hostivař (Návrhy zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy - doporučené ke schválení).
 
Naléhavě se na vás obracíme s doplňujícími informacemi v této věci. Konkrétně se nám jedná o parc. č. 1801, 1803, 1804 a 1805 (tzv. jižní část) za OC Hostivař, v současné době vedené jako SP. Je tam hojně využívaná pěší kolonáda a cyklostezka lemovaná loukou. Tento prostor vytváří cenný biokoridor kolem toku Botiče, jehož vliv na životní prostředí má při současném vývoji klimatu nesmírnou hodnotu.
 
Této kauze se věnujeme již od podzimu 2015 a snažíme se zachránit louku za OC Hostivař (která je v přímé návaznosti na přírodní památku Meandr Botiče a na lokalitu Trojmezí) před výstavbou, která je z našeho pohledu nesmyslná, nekoncepční a měla by neblahý dopad na život okolního obyvatelstva. Zastupujeme obyvatele této lokality, kteří se v internetové výzvě vyslovili jednoznačně proti zástavbě (více v příloze).
 
Je evidentní, že našemu názoru odpovídají i stanoviska odborníků:
 
Chtěli bychom zejména připomenout body uvedené v Zápise z jednání Komise Rady hl.m.Prahy pro změny územního plánu ze dne 20.6.2016. Citujeme:
 
- Změnu nedoporučuje Hygienická stanice hl. m. Prahy, za vhodnější považuje stávající funkční využití.
 
Tento orgán ochrany veřejného zdraví se domnívá, že množství změn, které umožní zábor volných ploch a následnou výstavbu v hlavním městě je v rozporu se zásadami územního rozvoje. Přednostně mají být využívány a revitalizovány stávající brownfields a nikoli zabírány další plochy, které mají jiné využití. Mnoho plánovaných rozvojových ploch nemá zajištěnou dopravní infrastrukturu (vč. dopravní), ani nebere v úvahu stávající zdroje hluku v okolí nebo legislativní předpisy na poli ochrany veřejného zdraví. Požadavky HSHMP mohou být dále uplatňovány v územním řízení.
 
- Na základě požadavku OŽP MHMP bude do navrhované změny doplněna funkční plocha NL, 90 m pás podél chráněného území
 
IPR změnu ÚP akceptuje s podmínkou, že bude vyloučena zastavitelnost jižní části, která se nachází v ochranné zóně zvláště chráněného území
 
V návrhu Metropolitního plánu se tato jižní část nachází v lokalitě Trojmezí, která je nezastavitelná a je součástí krajinného rozhraní.
 
A názor Komise: Jedná se o území u obchodního centra (OC Hostivař). (...) V jižní části, která se nachází v ochranné zóně zvláště chráněného území, je naopak žádoucí změna z plochy SP na nezastavitelné území, jako navrhuje Metropolitní plán.
 
- Komise pro územní rozvoj MČ Prahy 15 OPAKOVANĚ NEDOPORUČILA tuto změnu územního plánu ke schválení!!!
 
Proč by se tedy měla pořídit změna územního plánu, když odborníci říkají NE? Protože investor má koupený pozemek a záměr stavět??? Domníváme se, že o takto zásadních věcech by měly rozhodovat zcela jiné faktory.
 
Současná zástavba kolem OC Hostivař je již velmi hustá a v Hostivaři se v posledních letech staví ve velké míře, chystají se nové a nové projekty. Dopravní situace v této lokalitě přitom již teď zdaleka není ideální (ul. Švehlova, Pražská, atd.). Tomu odpovídají i první výsledky projektu Bezpečné cesty do školy na ZŠ Hostivař. Podle našeho názoru by se další zástavbou situace prudce zhoršila, o čemž v celé kauze zatím zřejmě nikdo odpovědný ještě neuvažoval. 
 
Nechce se nám věřit, že je možné v kontextu dnešních dní zastavovat taková jedinečná území jako je toto, že tento biokoridor v blízkosti toku Botiče není součástí přirozeného pásu zeleně napříč Prahou a netvoří celoměstsky významnou, a tudíž nezastavitelnou přírodní plochu.
 
V zastoupení občanů MČ Praha 10 a Prahy 15 i občanských sdružení působících v těchto městských částech jednáme jak s developerem, tak s MČ Praha 15. Umíme si představit bytovou výstavbu na parc. č. 1768 k. ú. Hostivař (nyní plocha ZVO), která má logické dopravní napojení na ul. Práčskou a neprotínala by pěší a cyklistické promenády za obchodním centrem Hostivař směrem k Botiči. Nikoliv však na parc. č. 1801, 1803, 1804 a 1805 (tzv. jižní část). Tam by dle našeho názoru měla být celoměstsky významná, nezastavitelná plocha zeleně.
 
Dovolujeme si Vám rovněž poslat přílohou prezentaci k tématu. Prosíme, shlédněte ji.
 
Naléhavě Vás žádáme, abyste jako volení zástupci občanů hl. m. Prahy bedlivě zvážili svá rozhodnutí v této věci a dbali na zájmy Pražanů žijících v lokalitě kolem OC Hostivař, kteří se NEPŘEJÍ přijít o jedinečný prostor, klidovou zónu a pěší promenádu za OC Hostivař a abyste v první řadě vyslyšeli názory odborníků a hájili udržitelný rozvoj města. 
 
JAKÁKOLIV výstavba, byť v menší míře, by zničila současnou klidovou zónu a přirozený biokoridor.
 
Jako zastupitelé volení občany Prahy byste neměli podléhat nátlaku investora a měli byste především posuzovat názory odborníků a hájit udržitelné, dlouhodobě přínosné řešení pro město a jeho obyvatele. 
 
Na jednání Výboru vystoupíme a rádi Vám poskytneme doplňující informace k této záležitosti. 
 
Předem děkujeme za pochopení a čas věnovaný této pro nás tolik důležité kauze.
 
 
S úctou
 
Lenka Holubcová 
Ing. Renáta Buchtová
Ing. Radka Daníčková                                                             

 
 
Občanské sdružení SEPPIA, z.s.
tel. +420724156667
Kamelova 3260/3, 106 00 Praha 10

Facebook komentáře