Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Za poškozené očkováním zapalovali svíčky lidé po celém světě

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Při příležitosti Mezinárodního dne poškozených očkováním zapálili lidé nejen v českých městech svíčky těm, kterým očkování negativně zasáhlo do života.

Akce Zapal svíčku za včeličku se konala v pátek 3. června během celého dne. Svíčky byly zapáleny nejen v českých městech či domácností, ale i v jiných státech - v Polsku, Slovensku, Lucembursku, Rakousku, Portugalsku, Itálii, USA, Kolumbii, ve Velké Británii, a stále se ozývají další lidé a organizace z různých států.

„Pietní akce i mezinárodní den mají za úkol upozornit veřejnost, že očkování není jen neškodná včelička. Má i svá negativa a na ty je třeba také brát zřetel. Svobodná volba pro rodiče i lékaře je základem pro bezpečné očkování, proto byla na akci k podepsání petice Za svobodnou volbu v očkování. K dispozici byly letáčky spolku Rozalio a Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s., které vyzdvihují hlavní pravidla bezpečného očkování. K nahlédnutí také byly brožury „Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin“ (www.poockovani.cz/brozury) obsahující mnoho příběhů rodin potýkajících se s chybami v systému očkování,“ přiblížila obsah akce hlavní organizátorka Dagmar Sláčalová.

  • za-poskozene-ockovanim-zapalovali-svicky-lide-po-celem-svete

 

Pro akci Zapal svíčku za včeličku (Light a Candle for the Vaccine-damaged) byla vytvořena mezinárodní webová stránka www.lightacandle.eu. Jsou zde publikovány např. odkazy na příběhy lidí, poškozených po očkování, z různých zemí světa, seznam organizací, které akci vyjádřily svou podporu, a také virtuální svíčka, kterou bylo možné zapálit kliknutím myši jako vzpomínku na všechny poškozené očkováním.

Počet nežádoucích účinků po očkování stoupá na celém světě, podobně jako v České republice. Mnoho jednotlivců a iniciativ se snaží informovat o svých zkušenostech a pozorováních oficiální instituce. Ty se však těmto problémům odmítají věnovat se skutečným zájmem a potřebnou pečlivostí.

Mezinárodní den poškozených očkováním je věnován těm, kteří mají po očkování trvalé a závažné zdravotní problémy, i těm, kteří na očkování doplatili vlastním životem. Je však věnován i těm, kteří se o poškozené očkováním s láskou a nesobecky starají. V neposlední řadě je věnován lidem, kteří pozvedají svůj kritický hlas i přes problémy, které jim kvůli tomu hrozí, a snaží se pravdivě o této problematice informovat širokou veřejnost.

„V Piešťanech se zúčastnilo asi 50 lidí. Byli jsme překvapení, že starší manželské páry byly celkem informované, dokonce jsme si vysloužili poděkování za to, že jsme akci zorganizovali. Starší pán zavzpomínal, že jeho kamarádovi zemřelo dítě po očkování,“ vyprávěli o akci v Piešťanech na Slovensku tamější organizátoři.

Lidé chtěli vyjádřit podporu právě těm rodinám, které neměly to štěstí a vakcinace jim nepřinesla očekávaná pozitiva, ba naopak.

Druhý ročník se stal mezinárodní událostí. Lidé celého světa se připojili k akci a chtějí nadále pokračovat v této tradici.

Více informací a fotogalerie se chystá na www.poockovani.cz/svicka.

Za tým rodičů

Facebook komentáře