Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Výzva k záchraně České republiky

Hodnocení uživatelů:  / 44
NejhoršíNejlepší 

Vážené paní a páni poslanci a senátoři,

v souvislosti s neustávajícím tlakem nadnárodních sil o likvidaci českého státu, jeho ekonomiky, historie, tradic a nakonec i občanů samotných cestou islamizace naší země a nehorázné diskriminace původních občanů, tedy nás všech, dovoluji si jménem našeho občanského sdružení a řady iniciativ předložit vám následující výzvu k okamžitému a rozhodnému konání v zájmu a k ochraně nás všech. Tato výzva je otevřená, lze ji libovolně šířit, a jak pochopíte, nelze ji zredukovat na jedinou stránku.

Nevím, zda se i k vám dostaly děsivé záběry psychopatických barbarů, kteří záměrně drasticky vraždí zcela nevinné oběti (vč. malých dětí) způsobem, proti kterému byly praktiky gestapa a středověké inkvizice jen hrátkami na farním záhumenku. Bez soudu, bez obhajoby pomalu usekávají hlavy, řežou prsa, vyřezávají vnitřnosti, upalují, rozbíjejí hlavy, usekávají různé části těl atd. Původně jsem chtěl připojit odkazy či fotky, ale jsou to tak děsivé záběry, že by to většina z vás neunesla, a já nechci mít na svědomí psychickou devastaci vrcholného orgánu ČR. Tato zvěrstva spojuje několik prvků: záměrná eskalace utrpení obětí do nepředstavitelných rozměrů, natáčení těchto „hrdinských“ činů většinou kolemstojících na mobilní telefony a především – opakované volání Alláh Akbar!

  • vyzva-k-zachrane-ceske-republiky

Britský ministerský předseda nedávno prohlásil, že islám je mírumilovné náboženství. V Anglii samotné však neudržitelně přibývá muslimských aktivit, které jeho slova popírají nejen slovy, ale hlavně skutky. Mám na mysli demonstrace, jejichž účastníci vyřvávají a na transparentech vyhrožují „nevěřícím“ vyvražděním, holocaustem a dalšími příšernostmi, hlásají hesla nejen tvrdě rasistická vůči původním obyvatelům Británie, ale i celé euroatlantské civilizaci. Totéž se děje ve Francii, Španělsku, Holandsku ale třeba i Švédsku. Ve všech těchto státech, kde muslimská komunita získala významnější sílu a postavení, narostla zločinnost mnohonásobně a původní obyvatelé se z islamizovaných lokalit odstěhovávají, jelikož v nich přestávají platit zákony země i tisícileté etické normy, platí jen zákon Šaría a morálka vrahů, psychopatů a teroristů. Poslední ukázkou „mírumilovnosti“ vyznavačů islámu jsou atentáty ve Francii. A to nehovořím o drtivém dopadu přistěhovalectví do rozpočtů států a měst (viz Německo aj.). To nejsou pomluvy, ale fakta doložitelná statistikami, fotografiemi či videozáběry.

Za to všechno ovšem Prorok Muhammad ani Alláh nemohou, nejspíš by dnes takové své „následovníky“ rychle sprovodili ze světa. Na vině jsou ti, kteří jejich odkaz ukradli, překroutili a utápějí ho v potocích krve nevinných otců, matek a dětí!

Jak je možné, že se něco takového děje?

Hlavní příčinou je zbabělost evropských politiků a parazitismus lidskoprávních organizací. Politici totiž myslí jen na sebe a ve jménu zisku hlasů (a moci a peněz) provozují u voličů rektální alpinismus, u muslimů dokonce anální speleologii. A pokud jde o aktivistky lidskoprávních organizací, pak snad jediné: ve jménu přístupu k obrovským finančním zdrojům hrají na kartu sebevražedné pseudohumanistické ideologie multikulturalismu stále dál, ačkoliv dobře vědí, jak falešná je. Nejsou o nic méně fanatické, než fanatici, jejichž fanatický boj proti evropské kultuře tak fanaticky hájí. Problém multikulturalismu ve skutečnosti neřeší, ale jen zhoršují, vyhrocují a překlápějí do inverzní podoby. Jen málokteří si troufnout říci pravdu jako Winston Churchill, předsedkyně australského kabinetu madam Gillartová, Vladimír Putin nebo Miloš Zeman („Ne každý Arab je terorista, ale každý terorista je Arab“).

Pravidla hry v domě určuje ten, komu patří, a ne ten, kdo přišel na návštěvu, nebo krást. Jenže politici a lidskoprávní fanatici vše staví úplně na hlavu. Vlastně říkají, že si máte do bazénu pustit žraloka, neboť tvrdí, že je vegetarián; až sežere první oběti, začnou tito demagogové dokazovat, že si za to mohou ony oběti samy, jelikož ho provokovaly tím, že mu plavaly před čumákem. A aby toho nebylo dost, EU nám co nevidět nařídí, že žralokovi máme spočítat zuby v hubě, ovšem tak, abychom ho neurazili nebo nevyděsili. A my od svých politických koryt předáme tento příkaz občanům a navíc jim nařídíme, že mu ty zuby mají vyčistit. Tak nějak vypadá státosprávní sebevražda.

Problém s muslimy není o toleranci naší, ale o intoleranci jejich, důkazem budiž soužití s Ukrajinci, Rusy, Vietnamci, Číňany apod. Jsou plně tolerováni, jelikož respektují naši kulturu a zákony, základní lidská práva i povinnosti, neparazitují na sociálním systému, nedomáhají se žádných výhod na úkor našich občanů, nic je neuráží, neboť vědí, že jsou hosty v cizí zemi. Prostě vzájemně akceptujeme princip, že jiný neznamená horší a už vůbec ne hodný likvidace, že každý má právo na svou cestu a názor, že život člověka je nedotknutelný. K něčemu podobnému však islámský svět, soudě podle vyvražďování křesťanů na středním východě, ještě nedospěl. Až svými skutky prokáže svoji tolerantnost, bude mít právo žádat ji od nás. A to vše začíná respektem ke všem jiným náboženstvím.

Naši političtí, úřední a justiční křiváci prodávají (předávají) českou půdu Arabům; nedivím se, že již dnes muslimové považují naši zemi za svou. Nevěříte? Tak se podívejte na web muslimské komunity v ČR; hned v titulním obrázku Prahy vás udeří do očí nápis „Šaría pro Česko – víra a naděje pro budoucnost naší vlasti!“ A pod tím česká vlajka s nápisem „Jsem Čech a chci být muslim“! Jistěže v tomto případě nejde o krvežíznivé extrémisty, ale vývoj v Evropě jasně dokazuje, že v první linii vždy přicházejí pracovití a čestní muslimové, skvělí i jako lidé, aby vytvořili jakýsi předvoj. Za nimi přijdou ti, kteří je začnou ovládat, kteří přinesou kapitál, postaví mešity a budou jim kázat. A nakonec dorazí ta nejmilitantnější složka, kterou bude urážet cokoliv, co dělá národ národem a původního obyvatele majitelem státu, začne je pohoršovat naše kultura, tradice, svátky, pohádky, školství, zdravotnictví, zákony, Ústava, dokonce i pejsci, pokladničky ve tvaru prasátka či křížky s Ježíškem, a nakonec i řeč, písmo i naše pouhá existence. Naši „obhájci lidských práv“ za pomoci dementní justice však považují za nezbytné, abychom začali vyklízet tisíce let budovaný kulturní prostor jen na základě toho, že v něm někoho, koho jsme přijali jako hosta, něco uráží! Požadují pro muslimy toleranci absolutní, pro naše občany nulovou, pošlapávají práva původních obyvatel a zcela ignorují zákony! Co se to děje? Je-li něco trestným činem či přečinem, včetně urážky, nechť to řeší příslušné instituce, ať se na ně obrátí uražení jedinci a domáhají se svého práva jako každý jiný! Naše občany uráží, pobuřuje a děsí, že příznivci IS vraždí nejohavnějším způsobem nevinné bytosti, a je nám to houby platné. Média nad těmito zvěrstvy dokonce drží informační embargo, místo aby národ motivovala k sounáležitosti a preventivním krokům. Řítíme se tak do propasti, ze které není návratu, a jen na to nevěřícně zíráme. A aby toho nebylo dost, ještě to ze svých daní financujeme.

Historie mnohokrát dokázala, že zlu stačí, aby dobro nedělalo nic… A ono nic, které nakonec zničí vše, se táhne temnou historií lidstva jako červená niť. V našem prostředí je klidně zaměňte za slova zbabělost a chamtivost. Rozpor slov a činů, proklamací a reality snad nikdy nebyl tak šílený, jako dnes. A co je nejhorší – jsme nepoučitelní. Co je platné, že církev svatá ve středověku kázala o lásce, když její inkvizice dělala nejhorší zvěrstva? Co je platné, že většina Němců nechtěla holocaust, když ho svým mlčením umožnila? Co je platné, že prostí Rusové byli mírumilovní lidé, když umožnili Stalinovi vyvraždit velkou část vlastního národa? Mírumilovní Němci, Japonci, Číňané, Rusové, Rwanďané, Srbové, Afgánci, Iráčané, Palestinci, Somálci, Nigerijci, Alžířané a mnozí další zemřeli, protože mírumilovná většina nepromluvila, dokud byl čas. Chceme tutéž osudovou chybu znovu opakovat? Indiáni si uvědomují podstatu problému mnohem jasněji: „Kdo zlému činu nezabrání, i když může, je stejný jako ten, kdo zločin spáchal!“

Psychiatr Dr. Emanuel Tanay, to popsal přesně: „Je skutečností, že v současné fázi dějin vládnou Islámem fanatici. Jsou to fanatici, kdo vedou každou z 50 válek, které zuří ve světě. Jsou to fanatici, kdo systematicky masakrují křesťany či příslušníky domorodých kmenů v Africe a postupně utápějí kontinent v přívalu Islámu. Jsou to fanatici, kdo spouštějí exploze bomb, usekávají hlavy, zabíjejí z důvodů cti, znásilňují, polévají ženy kyselinou, likvidují homosexuály. Jsou to fanatici, kdo přebírají mešitu po mešitě. Jsou to fanatici, kdo učí děti zabíjet a mění je v sebevražedné bombové zabijáky. Mírumilovná mlčící většina je vyděšena a vyřazena, stáhla se a umožnila tím, aby se to vše stalo. Svým mlčením se mírumilovní muslimové stali zcela irelevantními. Mírumilovní muslimové se stanou našimi nepřáteli, jestliže nepozvednou svůj hlas, protože se jednoho dne probudí a zjistí, že se dostali do područí fanatiků a že nastal konec jejich islámského světa“.

Kde je tedy chyba?

Osudová chyba se stala na několika stranách. O politicích a lidskoprávnících jsme se již zmínili. Další přesmutnou chybu vidím na straně katolické církve, která – alespoň u nás – věnuje stále více pozornosti hromadění majetku, a to za jakoukoliv cenu (vč. megapodvodu zvaného církevní restituce), místo aby se starala o hluboký duchovní rozvoj společnosti, neřku-li celého světa; nekonečným opakováním dogmat, zapovězením předmanželského sexu, modlářstvím a vykuřováním to sotva dožene. Tato mocenská organizace vyhnala svojí chamtivostí a farizejstvím miliony lidí z kostelů (cca 100.000 katolíků ročně) a odhání další miliony hledajících duší jinam, bohužel, často i do náruče sekt a islámu.

Chybu však tuším i na straně vykladačů Koránu, kteří se dnes dostávají tak trochu do situace, ve které byli katolíci ve středověku – příliš se soustředí na expanzi islámu a jeho moci, zatímco jeho hluboká poselství jim unikají. Nedokážou nebo nechtějí vytěžit z Koránu a z učení muslimských mystiků to pozitivní, co má islám s křesťanstvím společného, aby obhájili zákony života, které platí pro každého stejně, ať věří, čemu chce. Mám na mysli právo na život, vlastní cestu a víru, zákon akce a reakce, zákon odpuštění, karmy, přitažlivosti a fůru dalších. Kdyby je lidstvo znalo a respektovalo, kdyby jen tušilo, jak moc jsme propojeni, tento svět bychom nepoznali. Třetí jejich chybou nejspíš bude, že nemají dost odvahy, aby veřejně před celým světem „dali do klatby“ ty, kteří bezdůvodně a bestiálně vraždí nevinné civilisty a vymlouvají se na Alláha, čímž před celým světem úděsným způsobem pošlapávají jeho jméno. Opravdu se mi nechce věřit, že jim to nevadí, vždyť to ohrožuje i je samé; možná to i dělají, ale z našich médií se o tom nedozvíme nic.

Muslimové se musí vypořádat s expanzivní složkou jejich náboženství; stačí oživit esoterní vědění zakladatelů islámu. To dodnes živoří v ilegalitě islámského světa, ačkoliv dosahuje do nejvyšších duchovních úrovní. Musí se skrývat, neboť dnešní mocenská forma islámu představuje víru, o níž se nediskutuje, zasahuje do nejrůznějších oblastí společnosti, dokonce si osobuje právo říkat, jak mají žít nejenom „pravověrní“, ale i ostatní lidé, ba co víc, jak je trestat za konverzi k jinému náboženství a další „zločiny“. Výsledkem je, že ve všech válečných konfliktech a holocaustech dnešního světa hrají hlavní roli muslimové, nebo alespoň ti, kteří se islámem zaštiťují. A to je naprosto nepřípustné.

Odvrácená strana téže mince

Muslimové nám vytýkají, že jsme intolerantní, že je ponižujeme apod. Jak však vypadá druhá strana téže mince, jak islám toleruje naše zvyklosti, normy, práva a zákony? Stačí jen položit si několik otázek:

Ve kterých evropských zemích zatěžujeme muslimy dvojnásobnou daní, jak oni zatěžují nevěřící ve svých zemích? Existují muslimské země, kde nás soudí podle evropských zákonů, vyšetřují evropští policisté a zatýkají evropští soudci, jak to požadují muslimové po nás? Umíte si představit, jak Teheránem pochoduje demonstrace hlásající smrt muslimům, jak to dělají muslimové v Evropě křesťanům? Co by asi potkalo Evropanky cestující Pákistánem v minisukních a lehkém tričku jen proto, že je jim to pohodlné, že je to u nás normální a jsou na to zvyklé? Co by asi čekalo podnikatele, kdyby si vedle mešity otevřel kiosk a vařil tam naše národní jídlo – knedlo, zelo, vepřo a pivo k tomu? Právo ženy na rozvod a odmítnutí nápadníka? U nás banalita, u muslimů nebezpečná hra s ošklivou smrtí. A co právo na vyznání, svoboda projevu apod.? Kolik mešit stojí v Evropě a kolik křesťanských (praktikujících) kostelů v islámském světě? Jak vidno, tolerance našich zvyklostí muslimy je naprosto zanedbatelná oproti bezbřehé toleranci muslimů u nás v Evropě. A přesto je to uráží tak, že vyvolávají krvavé nepokoje.

Takže – jaká intolerance? To je naprostý blábol pomatených mozků, které ztratily schopnost vnímat realitu, které dávno zapomněly, že lidská práva mají i původní obyvatelé, tedy většina; že těchto práv nelze zneužívat proti těm, kteří je ctí, ale naopak - je nutno odnímat je těm, kteří je svými skutky opakovaně zavrhují.

Zrcadlo naší lidskoprávní schizofrenie

Abychom byli objektivní, vystřelme šíp kritiky také do vlastních řad a ukažme si, jak schizofrenní myšlení naše společnost v souvislosti s otevíráním dveří islámu doslova vyzařuje; snad se nad ním zamyslí i lidskoprávní paraziti (nemají zhola nic společného se skutečnými obhájci lidských práv):

* obviňujeme učitele z pedofilie jen proto, že pohladí děcko za vzorné chování či poctivou práci, zaměstnance kvůli harašení, jelikož baví vyzývavější kolegyně dvojsmyslnými vtipy, proutníky, že podlehli svodům dívek, kterým ještě nebylo 18 let atd., a nevadí nám, že v islámském světě, kterému otevíráme dveře dokořán, starci obcují s devítiletými dívkami, že rodina ukamenuje vlastní dceru, jelikož odmítla vzít si určeného ženicha, že zhrzení nápadníci polévají kyselinou ženy, které je nechtějí, aby si prý „zachovali svou čest“ …

* ve školství stupňujeme požadavky na výchovné schopnosti pedagogů, ale bereme jim jakoukoliv možnost (nástroje) děti vychovávat; vědomě przníme pravdu a historii – v Evropě už dnes předělávají učebnice a osnovy, vypouštějí holocaust, vyškrtávají z povinné četby špičková světová díla, učitelé jsou nuceni lhát, aby výuka neurážela muslimy, přejmenovávají se vánoční prázdniny, z jídelen mizí šunka a vepřové, ze zdí mizí státní symboly a bojí se vyvěsit i státní vlajky, jelikož kříže a další prvky urážejí „pravověrné“ …

* stíháme rodiče a odebíráme jim děti za to, že naplácají zlobivému dítěti, a ignorujeme, že islámští fundamentalisté děti kradou, zotročují, dělají z nich živé bomby a vraždí je bestiálním způsobem

* soudíme se pro pomluvy a újmy na cti, a je nám ukradené, že muslimové zákony a etické normy euroatlantské civilizace ignorují, že vyhrožují genocidou a také ji pak provádějí - bez soudů zaživa odřezávají hlavy svým odpůrcům, nebo je upalují, a to jen proto, že mají jinou víru, nebo odmítli sloužit nejextrémnějšímu fundamentalismu;

* cizelujeme justiční a policejní systém, a neznervózňuje nás, že muslimové v Evropě požadují, aby je šetřili jen muslimští policisté a soudili jen muslimští soudci (pochopitelně dle práva Šaría), jelikož výslech oficiálními orgány a soudy je ponižuje

* hájíme práva (dokonce v rozporu se zákonem) těch, kteří práva občanů zákony dodržujících soustavně pošlapávají, a trestáme ty, kteří se stávají obětí přečinů či trestných činů; obracíme diskriminaci vzhůru nohama a dovádíme ji do zrůdných výšin

* ochránci zvířat se pohoršují nad klecovými chovy drůbeže, špatným ustájením zvířat, nezateplenými útulky pro psy, ale nevadí jim, když vláda povoluje popravovat zvířata krutým způsobem Hal al, kdy je zvíře bez předchozího omráčení či uspání podříznuto a nechává se pomalu zemřít vykrvácením.

Pomáhat nebo se hermeticky uzavřít?

Ano, bezpochyby, pomáhejme muslimům, a to fyzicky, lidsky i duchovně jak jen to bude možné! Podporujme všechny, kteří ctí nejvyšší odkazy Muhammada ibn Abdilláh ibn Abdilmuttalib, kterému se roku 610 v jeskyni u Mekky zjevil Archanděl Gabriel a sdělil mu, že má pracovat na zdokonalení judaismu a křesťanství (o holocaustu ani slovo). Pomáhejme každému, kdo ctí Alláha jako posla Světla a Lásky, kdo nešpiní jeho jméno řekami krve a oceánem nepředstavitelného utrpení! Avšak čiňme tak především v zemích, odkud muslimští uprchlíci přicházejí, aby nemuseli prchat ze své vlasti před terorem; je to mnohem logičtější, funkčnější a efektivnější, znají místní jazyk, zákony, tradice apod.

Abychom muslimům pomohli, nemusíme si je brát do ložnice, umožňovat jim zahltit Evropu a násilím z ní udělat islámský svět plný vraždících monster! Mimochodem – pomáhat by jim měli především bohaté arabské státy, a ne Evropa s její nenáviděnou demokracií a svobodou, která je tolik uráží. Vím, že většina muslimů jsou slušní lidé; dokud však budou mlčet a budovat předpolí těm, před kterými z islámského světa uprchli, nemohou chtít, abychom je přijímali s otevřenou náručí. A mlčet budou muset nejspíš do té doby, než jejich duchovní vůdci dají do „klatby“ fanatické vrahy a začnou šířit Ježíšovy i Prorokovy zásady bratrství lidí na celém světě, cestu Lásky a Světla. Pak se rychle změní vědomí muslimů a svědomí celého islámského světa.

Zachraňme islám a očistěme jméno Alláha tím, že pomůžeme muslimské civilizaci definitivně se zbavit psychopatických řezníků, fanatických extrémistů a šílených samozvaných „vykladačů“ Koránu, a nikoliv tím, že si právě od nich necháme zničit civilizaci vlastní! Bůh miluje jakékoliv náboženství světa tím víc, čím účinněji dokáže zbavovat člověka intolerance a neúcty k životu, neboť člověku život nevdechl člověk, ale Bůh, a nikdo nemá právo toto jeho stvoření zničit. Všichni jsme mocně propojeni, neboť jsme přišli ze stejného Zdroje a k němu se také jednou vrátíme; v tomto smyslu jsme opravdu bratři a sestry a kdo je vraždí, zabíjí Boha v nás. Náboženství, které toto dávné poznání ctí, vede člověka k pokoře, skromnosti, ohleduplnosti a k naplňování poselství Ježíše o zázračné moci lásky a odpuštění. Jen ono dělá člověka lepším a každé společenství svobodným, harmonickým a tvůrčím.

Opravdové náboženství se obejde bez moci, dokonce mnohdy proti moci stojí. To ovšem platí i pro naše katolíky; představitelé římskokatolické církve v ČR však Ježíšovy principy života, které se jim nehodí, evidentně ignorují, a náboženství bez moci transformují v moc bez náboženství. Výsledkem jsou kostely bez věřících a věřící bez kostelů. Věřící, kteří ctí vyšší moudrost, zákony života a principy mravní (víc dávat než brát, víc pro celek než pro sebe, co jinému dělám, sobě dělám …) i bez honosných obřadů, a to přesto, že jim stát v restitucích nenadělil ani přiznání jejich existence. Zničí-li chamtivost církevních hodnostářů víru v křesťanství, zničí i tuto zemi.

Co s tím, jak dál?

Neochráníme-li naši zemi a kulturu zákonem, nejlépe Ústavou, brzy budeme mít problémy doslova existenční. Musíme se tudíž uchýlit k nezbytné obraně, dokud je čas. A nebát se nazývat věci pravými jmény, bez ohledu na plácání eurotlachalů o demokracii a lidských právech (ostatně - islámští fanatikové je stejně k smrti nenávidí). Proto si dovoluji předestřít vaší laskavé úvaze, vážení poslanci a senátoři, několik námětů na legislativní opatření:

Co nejrychleji zakotvit v samotné Ústavě ČR zákaz všech vyznání, sekt a církevních organizací schvalujících násilí, popravy bez soudů, sebevražedné útoky a zneužívání mladistvých, nemluvě o soustavném porušování základních lidských práv. Základem posouzení budiž nikoliv to, co je v jejich duchovní literatuře psáno, ale to, jak se jejich vyznavači chovají, jaké zkušenostmi má s nimi svět okolo nás; na to stačí statistiky bezpečnostních orgánů. Ne podle slov, ale podle činů poznáme je!

Dále zakázat odprodej české půdy subjektům a občanům jiných států, tu odprodanou vrátit zpět do držení českého státu či českých občanů – odkoupení či konfiskace.

Konečně Ústavou ochránit kulturní dědictví dlouhá staletí budované generacemi našich předků; jde především o český jazyk, národní tradice, historii, etiku, duchovní rozměr a kulturu prostředí. Shrnuto do jedné věty – chránit vše, co Čechy dělá lepšími lidmi, republiku duchovně i ekonomicky vyspělejším státem a naši zemi lepším místem pro plnohodnotnější život v bezpečí a svobodě.

Nu, a pak ještě upravit imigrační zákony (povolování dočasného či trvalého pobytu a udělování státního občanství) tak, že pouze v základním rámci pravidel, která jsme si právě nastínili, lze akceptovat imigraci a svobodu vyznání, pouze v tomto rámci mohou menšiny vznášet své požadavky, uplatňovat svá práva, ale také plnit povinnosti vyplývající ze zákonů tohoto státu. A vše navíc důsledně provázat na ekonomickou aktivitu ve prospěch státu.

Toto nezbytné minimum však musíme provést, dokud nás bude dost na to, abychom měli sílu zákony a zejména Ústavu změnit. Jinak se již brzy staneme vyhnanci ve vlastní zemi a už s tím nic nesvedeme.

A ještě něco: jakékoliv vyznání je soukromou věcí každého občana, církve musí být odloučeny od státu a vůbec nepřichází v úvahu, aby se jakákoliv z církví vměšovala do záležitostí státu (financí, spravedlnosti, školství apod.) či obcí jen proto, že ji uráží to, co tu funguje celá staletí.

Řešení – souznění civilizací

Cesta existuje jediná - přibližování kultur a náboženství, tedy dialog, který dokáže rozhánět stíny nad náboženstvími světa, zbavovat je nebezpečného fundamentalismu a vést člověka k porozumění, ohleduplnosti a toleranci. Odérem Světla, Moudrosti a Lásky je nutno prozářit všechny kultury a duchovní směry. Je to cesta, která povede k transformaci vědomí (a svědomí) lidstva.

Je životně důležité sbližovat konstruktivní náboženství, aby ve vzájemné toleranci začala učit celý svět respektovat ostatní, usmiřovat, odpouštět, soucítit, žít v pokoře a skromnosti, ctít život a hodnoty lidství, stavět mosty přes minulost a přes různé formy víry v Boha (vč. ateismu). Náboženství musí neustále hledat vyšší Pravdu, odhalovat hluboké zákony života, nabízet odpovědi na základní otázky našeho bytí, a především ukazovat, co nás spojuje, co máme společné; nestačí však jen kázat o etických hodnotách a postojích. Církve by měly především svými činy dokazovat, že tomu, o čem káží, opravdu věří, ne jako dnes kázat vodu a pít víno! To není utopie, ale realistická vize, jediná šance na přežití. V tomto ohledu však, bohužel, téměř všechna světová náboženství selhala.

Jinými slovy: Nebude míru mezi národy bez míru mezi náboženstvími, nebude míru mezi náboženstvími bez dialogu mezi nimi, nebude dialogu mezi náboženstvími bez globálních etických měřítek. Je zřejmé, že náš svět nepřežije bez světového Etosu založeného na vyšších principech mravních, na obecných zákonech Universa.

Lidé se musí naučit vidět v člověku člověka, svého bratra, nikoliv nepřítele! Jít a nechat jít, žít a nechat žít! Toť duchovní imperativ dnešních dnů. Víra, která velí vraždit nevinné lidi ve jménu kohokoliv, nemá ve třetím tisíciletí opravdu co dělat. Náboženství (a vlastně i všechno ostatní) bez lásky je cesta do pekel!

Vážení poslanci a senátoři,

to, že jste dočetli toto provolání až sem, svědčí o tom, že vám osud ČR není lhostejný, že děláte to, za co jste placeni. To, co se děje v Evropě v souvislosti s její islamizací, je mimo vší pochybnost předehrou k tomu, co čeká nás. To, co provádějí bojovníci tzv. Islámského státu s křesťany, nevěřícími, ale i muslimy samotnými na Středním východě, je varováním, jak naloží s námi, pokud včas nezatáhneme za záchrannou brzdu. To, co nám servírují lidskoprávní parazité o „multi-kulti“ v souvislosti s islámem, jsou bezobsažné ziskuchtivé bláboly velmi nevyspělých mozků. Dávno už v cause „Islám“ nejde o vybudování multikulturní společnosti, ale o „multi-nekulti“ barbarskou devastaci odkazu našich předků a všeho, co lze nazvat základním rozměrem lidství.

Není naší vinou, že jsme se ocitli jako evropská civilizace v mimořádné situaci. Mimořádné ohrožení vyžaduje mimořádnou obranu; nemáme na vybranou, chceme-li uchovat sobě i našim dětem naději na plnohodnotný život v míru a bezpečí, v zemi svobodné a spravedlivé, v prostředí tvůrčím a ohleduplném. Islám se musí vrátit ke svým kořenům, k tomu, co dodnes schraňují jejich mystikové. Teprve až se jejich slova a činy naplní láskou, tolerancí a pokorou, až začnou vnímat ostatní (bez ohledu na vyznání) jako své zcela rovnocenné bratry a sestry, můžeme muslimy do naší země přijmout.

Hledejte svou pravdu sami, přestaňte naslouchat hlasu stranických ideologů a přežvykovačů eurohesel o tom, co si máte myslet, a už vůbec nehledejte pravdu v mainstreamových médiích ovládaných Světovládou; pravda v ČR dnes, bohužel, začíná tam, kde končí signál ČT. Ve vašich rukách spočívá osud naší země, konejte prosím podle toho. Pokud se svému poslání zpronevěříte, už brzy vás historie označí za vlastizrádce. A my občané vaše (ne)konání patřičně oceníme již v nejbližších volbách.

Děkuji vám jménem občanského sdružení Lidé lidem i desítek dalších iniciativ. Jsme tuze zvědavi, kolika z vás se podaří naši výzvu dočíst až dokonce. V případě potřeby nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese či na tel. uvedený v zápatí, rádi se s vámi i sejdeme, shledáte-li to smysluplným. Přejeme vám hodně odvahy a skvěle odvedené práce na záchraně (nejen) naší země.

S úctou a pozdravem

Ing. Oldřich Lukáš

(za o.s. Lidé lidem a řadu dalších sdružení a iniciativ) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pozn.: Tato výzva bude s průvodním dopisem postoupena i prezidentu republiky a Vládě ČR se žádostí o patřičnou podporu vám všem v této odvážné a mimořádně významné legislativní práci.

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 Lifft@seznam.cz 2015-03-03 16:10
Výborný dopis děkuji.Ale bohužel si autor hodně protiřečí v jednom odstavci píše o mírumilovné muslimské většině a v druhém jaká je neúnosná situace v každém státě s muslimy.To bude asi tím,že mírumilovná většina muslimů prostě neexistuje. Případy a činy muslimů každý den v Evropě mluví za vše.
Děkuji Autorovi za článek více takových článku. Každý musí pochopit,že Islám a Korán je to největší zlo planety a je to přímo nádor na lidstvu,který nepřinesl a nepřinese nic dobrého. Je mi strašně líto obyvatel západní Evropy co všechno každý den zažívají s tím "mírumilovným a tolerantním Islámem",jak se nám snaží tvrdit sluníčkáři,kteř í ani nemají potuchy o čem mluví a co se děje za jejich dveřmi.Dlouho jsem přemýšlel co sluníčkáře k tomu,že činí jak činí vede. Jako kdyby nebyli schopni vidět realitu. Jako kdyby nebyli schopni i pod tíhou enormního množství důkazů si připustit,že je to obrovské nebezpečí pro Evropu.

Facebook komentáře