Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

VÝZVA K URYCHLENÍ VÝVOJE POLITICKÉHO USPOŘÁDÁNÍ LIDSTVA

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Na celosvětové úrovni se v současnosti odehrává boj s nedohlednými důsledky. Nejde o nic menšího než o budoucnost naší planety. V sázce je především přežití lidstva po případné světové jaderné válce, ničení životního prostředí v důsledku globálního oteplování a řešení mnoha dalších závažných globálních problémů.

  • vyzva-k-urychleni-vyvoje-politickeho-usporadani-lidstva

 

Politické uspořádání lidstva se od počátku jeho vzniku vyvíjelo samovolně, nekoordinovaně, neřízeně.  To se v poslední době postupně začíná měnit v souvislosti s vývojem materiálně-technické základny lidstva.  Současný stav politického uspořádání lidstva je žalostný. Hrstka miliardářů neustále zvětšuje svůj majetek tak, že  ovládá čím dál více světového bohatství. Toto poselství vyslala Světovému ekonomickému fóru nezisková organizace OXFAM. Podle jejích zjištění získalo pouhé 1 procento nejbohatších lidí planety plných 82 procent z celkového bohatství vytvořeného loni na světě. Podle aktuální studie OXFAM vlastní 42 nejbohatších lidí světa stejné bohatství jako celá chudší polovina světa dohromady. Ten, kdo se domnívá, že uvedené majetkové poměry nejbohatších lidí planety nemají na vývoj politického uspořádání lidstva vliv, se hluboce mýlí.

Každý, kdo dlouhodobě sleduje politické dění ve světě, může dojít k závěru, že už v současnosti je základní politické dění ve světě skrytě plánované a řízené. Odpověď na otázku, kdo toto základní politické dění plánuje a řídí, není jednoduchá.  Je prakticky jisté, že toto dění ve světě ovlivňuje globální finanční elita, a to  tak, aby upevňovala svou moc a zvyšovala své zisky. Pozn.: Globální finanční elita je v dalším textu označována termínem: "Lidé velkých peněz".

Základním zájmem lidí velkých peněz je zachování současných globálních politických poměrů, které jim umožňují rozmnožovat jejich majetky a zastávat privilegované postavení ve společnosti. Proto lidé velkých peněz ovlivňují tvorbu nových zákonů ve všech státech světa tak, aby se současný stav politického uspořádání lidstva v podstatě neměnil. Značnou část příjmů získávají lidé velkých peněz v oblasti válek a ozbrojených střetů. Vývoj a výroba zbraní, zbrojení, vojenské základny, vojenskoprůmyslové komplexy atd.  jsou v podstatě hračky lidí velkých peněz. Hra s uvedenými hračkami vynáší těmto lidem astronomické příjmy,  přičemž je těmto lidem  zcela lhostejné kolik lidí v jejich hře zahyne a kolik se přitom zničí materiálních hodnot.

Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách? Takovou válku většina lidí vnímá podobně jako sportovní utkání, ale válka je především velké zlo, jehož podstata spočívá v maření lidských životů a ničení vytvořených hodnot.  V případě, kdyby se práce a energie vynakládaná na přípravu a vedení válek na celém světě věnovala na rozvoj zaostalých států světa, přestaly by v těchto státech existovat hlad a bída.

Drtivá většina politiků na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států buď připravují na válku nebo vedou válku. Je nejvyšší čas tuto skutečnost změnit, a to především vzhledem k nebezpečí možného vzniku světové jaderné války. 

Řešení všech současných závažných globálních problémů světa, včetně problému nastolení trvalého míru na celé planetě, nemusí být složité. Řešení může spočívat v tom, že se urychlí vývoj politického uspořádání lidstva tak, aby bylo dosaženo stavu, kdy budoucnost lidstva bude centrálně globálně koordinována a řízena v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva.

Podstata řešení problému vzniku centrální globální demokratické mocenské organizace spravující svět může být jednoduchá. K nastolení globální demokratické mocenské organizace, která umožní řešit mírovou cestou všechny stávající i nově vznikající problémy lidstva, je možné využít osvědčenou formu politického spojení států, kterým je federace. Uskutečnit spojení všech států světa v Globální federaci s jednou globální vládou nebude snadné, ale určitě bude stát za námahu s tím spojenou. Nastolení trvalého míru na celé planetě je cíl, který za to stojí. Nastolení Globální federace lze zrealizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr nastolit Globální federaci, načež všechny tyto politické strany ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy. Jedno možné konkrétní řešení nastolení Globální federace popisuje OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA. Uvedený dopis je např. na - https://miloslavdedek.blogspot.com/2019/08/otevreny-dopis-politickym-stranam-ve.html

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vyzývám každého, aby v rámci svých možností pomohl vytvořit centrální globální demokratickou mocenskou organizace spravující svět. Každý, komu není lhostejný osud lidstva, by měl pochopit celou šíři a závažnost této výzvy a v rámci svých možností pomáhat při nastolování organizace, která bude lidstvo centrálně globálně koordinovat a řídit v souladu s globálně demokraticky projevovanou vůlí lidstva. .

 
Napsal Ing. Miloslav Dědek, dne 20.9.2019

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook komentáře