Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Výzva Česko – slovenského sněmu, adresovaná české veřejnosti

Hodnocení uživatelů:  / 12
NejhoršíNejlepší 

Praha, Klárov dne 17. 11. 2015

V návaznosti na současné hrozivé celosvětové dění, teroristický útok v Paříži a nejasnou situaci v Evropě v y z ý v á m e jako zástupci Česko - slovenského sněmu všechna politická hnutí a širokou veřejnost ke spolupráci při řešení nelegální imigrace do České republiky a předkládáme tyto návrhy:

  • vyzva-cesko-slovenskeho-snemu-adresovana-ceske-verejnosti
  • vyzva-cesko-slovenskeho-snemu-adresovana-ceske-verejnosti
  • vyzva-cesko-slovenskeho-snemu-adresovana-ceske-verejnosti

1. Okamžitě odvolat vládu České republiky. Současná vláda nehájí zájmy své země ani jejich občanů, ale slouží zájmům cizích mocností a tím se dopouští vlastizrady.

2. Okamžitě střežit hranice České republiky. Rozkazem prezidenta ČR povolat všechny vojáky a policisty a zabránit tak nekontrolovatelnému a protiprávnímu přílivu nelegálních imigrantů do naší země.

3. Okamžité zastavení dodávek zbraní do válečných oblastí a zastavení intervencí USA a jejich „Koalice ochotných“ na Blízkém východě, v Africe a na Ukrajině.

4. Okamžitě a v co nejširším konsensu vyřešit roli České republiky v mezinárodních organizacích, tzn. vystoupit z NATO a EU.

Ozbrojené útoky na Irák a Libyi, jakož i všestranná podpora tzv. rebelů v Sýrii, způsobily rozvrat fungujících států, uvrhly celé regiony do naprostého chaosu a záměrně tím otevřely prostor pro vojenskou ofenzívu fanatického džihádu. Nastala přesně ta situace, před kterou od samého počátku varovali čeští i zahraniční odpůrci intervence NATO. V této souvislosti vyjadřujeme nesouhlas s tím, že předseda PSP ČR Jan Hamáček potvrdil v Bukurešti na mimořádném summitu tzv. Východního křídla NATO požadavek, aby Severoatlantická aliance posílila svou „robustní, důvěryhodnou a trvalou“ vojenskou přítomnost na našem území kvůli údajně "agresivním postojům" Ruska, a to vše bez mandátu PSP ČR a navzdory mínění občanů naší země.

Vláda doposud neřešila obavy naprosté většiny vlastních občanů, kteří zcela jednoznačně odmítají nelegální imigraci do České republiky. Naopak vláda podnikla kroky proti vůli vlastních občanů a souhlasila s kvótami pro přidělování imigrantů do naší země ze strany EU a se základnami NATO na našem území.

Současná imigrace do Evropy nese známky cílené a řízené organizovanosti a přináší s sebou politická i bezpečnostní rizika a sociální problémy. Evropská unie se nechala instrumentalizovat ve prospěch geostrategických cílů USA a bývalých koloniálních mocností Francie a Velké Británie. Nyní za podporu této politiky, která rozvrací celou Evropu, platíme daň. Existuje vážné podezření, že mnozí ilegální migranti mají přesně určené místo, kam se mají přesunout a vytvářet skupiny, schopné provádět vlastní teroristickou činnost na území evropských států, tedy i v ČR.

V České republice sice neexistuje debata o vojenské doktríně naší země, avšak ministr obrany Martin Stropnický předkládá sněmovně skandální branný zákon, který umožňuje legální nástup žoldnéřů do naší armády. Tím de facto přestáváme být suverénním státem. Účelem novely branného zákona je legislativní zajištění možnosti urychleného povolání všech občanů bez rozdílu pohlaví do mimořádné vojenské služby kdekoliv na světě, dle uvážení velení NATO a USA. Poslanci a senátoři jsou ovšem – stejně jako řada dalších státních činitelů - z vojenského nasazení vyjmuti. Je zřejmé, že novela a její principy byly navrženy nikoliv pro ochranu českých občanů, ale proti nim.

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek podepsal - spolu s německým ministrem zahraničí - letos v Berlíně „Společné prohlášení k česko-německému strategickému dialogu“ coby nové platformě česko-německých vztahů. Z materiálu vyplývá, že tzv. strategický dialog česko-německý bude mít silný vliv na naši vnitřní a zahraniční politiku. Postupně se zřejmě budeme dostávat blíže a blíže k Německu. Jiné vztahy budou slábnout. Navíc deklarované vztahy mezi ČR a NSR nevycházejí z principů mezinárodního práva ani z terminologie užívané v mezinárodních smlouvách vítězných Spojenců. Jde tedy o zcela zásadní politické změny, avšak veřejnosti není vůbec známo, který ústavní orgán ČR (a na návrh koho) tento materiál projednal a schválil, ačkoliv občané republiky mají, v souladu s ČI. 17 Listiny základních práv a svobod, právo na informace.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán připravuje zákon o státním zastupitelství, který zcela změní mocenské poměry v naší zemi ve prospěch "nevolených", takže volby pak už budou pouhou formalitou. Nový zákon totiž plánuje vznik speciálních - a v podstatě nikým nekontrolovatelných - útvarů represivního aparátu, což vždy v historii bývalo u počátku protidemokratických převratů. Voliči žádné politické strany nedali k takovémuto návrhu zákona mandát. V této souvislosti máme důvodné obavy, že by se u nás mohlo stát například to, co ve Švédsku, kdy švédské proevropské strany - z obav před možným vítězstvím vůle švédského lidu - přijaly „Ujednání o zajištění stability vládnutí až do roku 2022“, což znamená zrušení jakýchkoliv voleb na dalších sedm let. Po fiasku evropeistů v polských volbách a při současném chování české vlády máme obavy, abychom se nedočkali zrušení voleb i v naší zemi.

Hrozí totiž, že současná vláda podniká kroky proti vlastnímu lidu, které mohou být nevratné.

Česko - slovenský sněm vyzývá širokou veřejnost a všechna politická hnutí k celonárodní diskuzi a sjednocení ke společnému postupu při hledání racionálního a efektivního řešení těchto problémů, protože v prvé řadě je nutné pojmenovat a odstranit příčiny krize, nikoliv trpně snášet její důsledky až do další katastrofy.

Česko-Slovenský sněm

Facebook komentáře