Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Vytvořme lepší svět

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
  • hzpd
Stanovisko Hnutí za přímou demokracii k současné situaci

Tato vláda a vládní poslanci se dopouštějí zločinů na občanech naší země.

Páchají zločin proti demokracii a svobodě tím, že nám upírají právo rozhodovat o zásadních otázkách naší země.

Požadujeme schválení zákona o celostátním referendu!

Jen my, občané, máme právo rozhodovat o tom, jak má vypadat tato země, jak má být provedena důchodová reforma, reforma zdravotnictví či reforma vysokých škol.

Jestliže toto všechno máme zaplatit ze svých daní, máme také právo rozhodovat o našich vlastních penězích!

Požadujeme právo občanů rozhodovat v referendu o všech otázkách, o nichž mají právo rozhodovat námi volení poslanci.

Politikové a politické strany nejsou příkladem, ale ostudou této země. Není již možné ponechat jim moc, kterou zneužívají proti nám, kterou zneužívají ve svůj prospěch a ke škodě občanů naší země.

My občané máme právo rozhodnout o rozpuštění parlamentu a vypsání předčasných voleb.

My občané máme právo odvolat každého politika, který se zpronevěřil svým volebním slibům a svým voličům.

Chceme být pány ve svém domě, a proto požadujeme zavedení přímé demokracie!

Přímá demokracie je nejúčinnější zbraň proti korupci a svévoli politiků!

Příčinou krize je kapitalismus

Vláda, v čele s premiérem Nečasem, podporovaná zkorumpovanými poslanci a dokonce poslanci za stranu, kterou nikdo nevolil, se nám jeví jako příčina všeho zla.

Politikové okrádají lidi. Ano, to je pravda. Míra korupce v naší zemi dosahuje katastrofálních rozměrů. Střízlivé odhady hovoří o částce 100 miliard korun, které jsou ročně rozkradeny – tedy ukradeny nám, kteří jsme je zaplatili v našich daních.

Oni neokrádají anonymní stát, ale nás, každého jednotlivého občana. A také proto nejsou peníze na zdravotnictví, na školství, na důchody a na mnoho dalších potřebných věcí.

Ale v pozadí politických stran stojí mnohem větší síly. Síly velkého podnikání, velkého byznysu a velkých bank. To oni diktují politikům, co musí dělat.

Kapitalismus je založen na bezohledném kořistění, kapitalistický podnikatel se zajímá jen o maximalizaci svého soukromého zisku.

Korupce je jen jeden z projevů této všeobecné a bezohledné kapitalistické chamtivosti.

Někteří lidé proto začali toužit po návratu do minulého režimu. Chceme zpátky socialismus, volají.

Místo mnoha navzájem si konkurujících kapitalistů tak chtějí jen jednoho, velkého, kterému bude patřit vše.

To není řešení! To je z bláta do louže.

A přece je cesta z této katastrofální krize. Firmy, podniky musí patřit těm, kdo v nich pracují!

Po celém světě se šíří hnutí kooperativů – firem vlastněných zaměstnanci. Již ne jeden, či několik málo privilegovaných superboháčů, ono jedno procento nejbohatších, které dosud ovládá svět!

Ale my společně, jako rovnoprávní, solidární, ale především svobodní lidé, kteří společně rozhodují o svém vlastním životě i ve svém, především ve svém zaměstnání.

Přímá demokracie sama nestačí, je nutná demokracie v podnicích! A nejen, že je nutná, je i osvědčená v mnoha zemích světa.

Skutečné řešení krize vyžaduje, abychom převzali kontrolu i nad ekonomikou. Jen tak je možné zabránit koncentraci majetku v rukou několika superboháčů.

Ekonomika musí sloužit lidem, a ne hromadění peněz a moci v rukou kapitalistických elit.

To oni dnes ovládají politické strany a vlády států. To oni uvrhají jednu zemi za druhou do krize, aby z ní dostali i poslední zbytky bohatství, které občané vytvořili svou prací. To oni se snaží zprivatizovat vše, co dosud sloužilo nám všem společně.

Kdo ovládá ekonomiku, ten má skutečnou moc. Proto musíme být jejími pány my, kteří svou prací tvoříme veškeré bohatství společnosti. Připojme se k celosvětovému hnutí za demokratizaci ekonomiky! Jen v USA vzniklo od r. 2008 přes 20 tisíc družstev. Je nejvyšší čas začít s touto změnu i u nás.

Podniky vlastněné zaměstnanci jsou jedinou cestou k lepšímu světu, ke spravedlivé společnosti. Je to skutečná cesta ke svobodě a spravedlnosti.

Toto je cesta z krize!

Zločin církevní restituce

Vláda šetří na občanech, ale rozdává rozsáhlý majetek církvím, a to v hodnotě větší jak 150 miliard. Není žádným tajemstvím, že jde především o církev katolickou.

Ta si ve spojenectví se šlechtou a feudálními panovníky vynucovala absolutní poslušnost poddaných, a to pod nejkrutějšími tresty. To, čím byla komunistická strana za minulého režimu, tím byla církev po celé období středověku. Po většinu své existence byla naprostým odpůrcem demokracie a lidských práv. A do dnešního dne je příkladem autoritativní a pokrytecké mocenské struktury.

Jak samotná církevní hierarchie, tak její ideové působení je v rozporu se základními hodnotami demokracie a jsou s ní neslučitelné.

Nemalá část církevního majetku vznikla v důsledku konfiskací majetku jinověrců a obětí inkvizičních procesů.

Vzhledem ke všem zločinům, jichž se římskokatolická církev vůči lidem této země dopustila, je ona dlužníkem občanů! I když ztracené životy a prožitá utrpení není možné přepočítávat na peníze a majetek.

Předání tak rozsáhlého majetku katolické církvi z ní učiní jednoho z největších vlastníků a tudíž i nejvlivnějších mocenských center v naší zemi.

Vládní koalice se takto snaží obnovit ideologickou dominanci římskokatolické církve. Takto má být obnovena moderní verze sňatku trůnu a oltáře.

Vláda a vládní koalice, s naprostou menšinovou podporou veřejnosti, nemají právo samostatně rozhodovat o tak závažné otázce.

Toto právo mají jen přímo občané v celostátním referendu!

Požadujeme referendum o církevních restitucích!

Globalizujme odpor!

Investiční fondy, banky a nadnárodní korporace neznají hranice. Pohybují se po celé planetě a hledají příležitosti ke zvětšení svých zisků. A daří se jim to tak dobře, že disponují prostředky, které jsou mnohem větší než rozpočty jednotlivých národních vlád.

Z jejich rozhodnutí jsou celé národy vrhány do bídy a masové nezaměstnanosti. A pokud to je pro ně výhodné, neváhají sáhnout ke korumpování politiků, jak jsme to mohli vidět nedávno na Slovensku v kauze Gorila. Ale je-li to potřeba k zajištění jejich zisků, neváhají ani s použitím vojenské síly. To je právě to, co se děje v Afghánistánu, co se stalo v Iráku, Libyi a jinde.

Vlády jednotlivých států se ucházejí o jejich přízeň, hradí jim ztráty z jejich podnikání a policejní silou potlačují občanské nepokoje.

Vlády slouží kapitálu!

Z vlád států se stala jen policejní síla, která slouží mezinárodnímu kapitálu a chrání jeho zájmy.

Ale po celém světě se zvedá odpor. Od argentinských dělníků zabírajících opuštěné firmy a provozující je jako zaměstnanci vlastněné a demokraticky řízené podniky, přes masové demonstrace v řadě měst USA, statisícové demonstrace proti sociální nespravedlnosti v Izraeli, masové hnutí Rozhořčených ve Španělsku a Řecku, až po lidové demonstrace vynucující si pád vlády a nové volby na Islandu.

Tam všude lidé trpí stejným zlem – kapitalismem. Ve všech těchto zemích a mnoha dalších bojují lidé za stejné cíle: za svobodu a sociální spravedlnost, proti vykořisťování.

Jejich boj je i náš boj!

Demonstrující na Slovensku, ve Španělsku, na Islandu a po celém světě jsou naši bratři a sestry. Máme společný zájem na vytvoření lepšího světa, v němž nejdůležitější hodnotou bude člověk a lidská solidarita, a nikoliv peníze a soukromý zisk.

Vítězství v tomto boji  můžeme dosáhnout jen tak, že proti globálně působícímu kapitálu vytvoříme stejně globální hnutí odporu.

Neprivilegovaní lidé všech zemí světa spojte se! Lepší svět je možný! Společně jej dokážeme vytvořit.

www.hzpd.cz

Facebook komentáře