Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Výkřik patriarchátu k rouhání v Brně

Hodnocení uživatelů:  / 5
NejhoršíNejlepší 

V chorém mozku režiséra, posedlého nečistým a zvráceným démonem, za spolupachatelství nahých herců, explodoval v Brně morální hnus. Už jen suché konstatování tohoto šíleného rouhání a sebevražedného zločinu proti Bohu způsobuje duchovní a morální zamoření. Hnůj a oplzlost! A toto hodily satanské zrůdy v divadle na Božského Spasitele a Pána! Tak absurdní a drásající zneuctění ještě křesťanský svět nezažil! Znevážení Ukřižovaného! Degradace bolestných momentů umírání na kříži! Tam Boží Syn vzal na sebe všechnu špínu zla a hříchu, aby n&aacut e;s spas il. V hrozných fyzických i duševních bolestech se obětoval v nejčistší lásce za nás svému Otci!

  • vykrik-patriarchatu-k-rouhani-v-brne

 

V kříži je odpuštění našeho hříchu a naší viny. Naše jediná spása je v kříži! A kříž, tento projev vrcholné lásky spojené s největším utrpením, byl i s naším milujícím Spasitelem hozen do morální stoky a utopen v obludné oplzlosti lidmi posedlými démony. Taková absurdní, stupidní a cynická arogance přesahuje i největší kalibry zločinnosti. V Brně se otevřel jícen pekla se vší špínou a satanskou zlobou. 

Jejich cílem nebyla jen urážka Spasitele, ale uvržení do věčného pekla co nejvíce duší našeho národa. Banda satanistů, šílenců, morálních zvrhlíků a cynických sebevrahů byla magistrátem a oficiálními představiteli města Brna pozvána, aby předvedla v divadle satanské orgie. Cílem bylo uvrhnout prokletí na obyvatele Brna i na celý národ.

Nazí zvrhlíci na scéně byli popsáni nenávistnými a agresivními hesly v arabštině, jako například: „Islámský stát na celém světě“, „Bezvěrcům náleží postavení psů“, „Bezvěrcům oheň a řetězy“. Uvědomujete si, že těmi psy a bezvěrci, kterým patří oheň a řetězy, jste těmito vrcholnými „umělci“ míněni vy, Češi a Moravané? Divíte se, že tuto exhibici zvrácenosti, podlosti a agrese magistrát a ředitel divadla nazývají uměním?

Tento zločin nelze lidskými slovy vyjádřit. Člověku se chce plakat, řvát, anebo pomstít tuto urážku. Ježíš to ale po nás nechce. On za hrozný zločin vůči Jeho milujícímu srdci chce jen jediné – upřímné pokání každého z nás.

Po strašné urážce, která svolala prokletí, hrozí spravedlivý trest – islamizace a gender amoralizace s kradením dětí.

Zoufale křičíme: Češi a Moravané, zastavte se! Čiňte pokání, aby věčné a hrozné peklo nepohltilo v hodině smrti každého nekajícníka a už teď se neprovalilo do našeho národa.

Uvědomte si, že odpuštění a milosrdenství je pouze v čase. Po smrti je už jen spravedlivý trest pro ty, kdo odmítli záchranné milosrdenství kříže.  

Probuďte se! Probuďte se hlavně vy, biskupové ČBK, kněží a představitelé církve! Čiňte pokání a začněte každý od sebe!

Čiňme pokání všichni křesťané i všichni lidé dobré vůle! 

Kriste eleison! 

Byzantský katolický patriarchát 

Dodatek: Za satanský rituál v brněnském divadle by měli být zbaveni funkce a zákonně odsouzeni: ředitel divadla, vedení magistrátu a ministr kultury. Zavinili nejhrubší urážku křesťanství a státního symbolu. 

Facebook komentáře