Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Vraťte ostatky sv. Mikuláše i s jejich úskočnými plány

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Podle úskočných plánů Vatikánu a Kirilla měly ostatky světce posloužit k prosazení tzv. ekumenismu s apostatickým Vatikánem.

Co je ve skutečnosti ekumenismus s Vatikánem? Co dnes Vatikán hlásá? Líbá nohy transsexuálům, prosazuje islamizaci Evropy a tím likvidaci křesťanství. Odmítá už i existenci všeobecně platných morálních norem (viz Amoris laetitia). Na II. vatikánském koncilu prosadil ducha světa – aggiornamento. Rovněž prosadil úctu k pohanským démonům (Nostra aetate) a vyhlásil, že Alláh, který je nejvyšším (Alláh akbar) mezi 360 pohanskými bůžky Mekky, je stejným Bohem s Otcem našeho Pána Ježíše Krista. Toto je hereze maxima! Ve jménu Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého je pokřtěn každý křesťan, žádný ve jménu Alláha!

  • vratte-ostatky-sv-mikulase-i-s-jejich-uskocnymi-plany

 

Je jen jeden Bůh, který všechny stvořil, Otec našeho Pána Ježíše Krista, ale islám, buddhismus či hinduismus nebo jiné pohanské kulty tohoto jediného a pravého Boha neuznávají a neuctívají. Vyznavače pravého Boha pronásledují a zabíjejí.

Vatikán přijal a hlásá hereze ateizmu obsažené v takzvané historicko-kritické metodě. Jejím ovocem je popření všech zázraků v Písmu, v životech svatých, a tedy i v životě sv. Mikuláše! Dokonce tvrdí, že například ani sv. Jiří či sv. Kateřina a mnozí jiní svatí neexistovali. Došli k tomu, že i Krista rozdělili na Krista historického a Krista víry, kterého si prý vysnila obec křesťanů. Tato pseudoteologická metoda popírá i božskou inspiraci Písma, evangelia nazývá mýty, Kristovo božství a rovněž i Jeho historické a reálné vzkříšení popírá. Z&n bsp;apoštolů, mučedníků a svatých činí podvodníky. Toto rouhání Vatikánu přineslo ovoce morálního rozkladu nejen v západní církvi, ale i v celém západním světě. Nyní potřebují tito apostatičtí vatikánští démoni skrze ekumenismus vejít do pravoslavné církve. Slouží jim k tomu patriarcha Kirill. Za účelem tohoto tzv. ekumenismu se setkal s papežem Františkem v Havaně a podepsali zde společnou deklaraci. Dalším krokem tzv. ekumenismu je manipulace s ostatky sv. Mikuláše.

Kirill Gunďajev měl hlavní slovo k prosazení tohoto ekumenismu do dokumentů pseudosněmu na Krétě. Jeho gestem jednoty s Vatikánem prosazujícím pohanství bylo i to, že přijal představeného pohanského (buddhistického) kláštera v chrámu Krista Spasitele. V tomto duchu podporoval vybudování centra pohanského buddhismu v Moskvě. V souladu s vatikánskými démony prosazuje islamizaci Ruské Federace. A nyní k otevření církve heretickému Vatikánu cílevědomě zneužil náboženské cítění věřících. Lstivě použil ostatky bojovníka za pravověrnost, sv. Mikuláše, k likvidaci ide ntity pravoslaví a k plnému otevření dveří těmto vatikánským démonům. Toto jsou duchovní zločiny patriarchy Gunďajeva proti Kristu, proti církvi i proti svatým a zvláště proti sv. Mikulášovi.

Skryté záměry Vatikánu nevedou jen ke ztrátě pravoslavné identity, ale i ke ztrátě politické a národní identity! Proto žádáme, aby prezident, vláda, ale i biskupové a mniši požádali patriarchu Kirilla, aby nechal odvézt tyto zneužité ostatky co nejrychleji nazpět, protože jinak čeká církev i ruský národ daleko strašnější uragán v oblasti duchovní a rovněž i hmotné.

Vyhlášené uctívání ostatků sv. Mikuláše, které má trvat až do svátku sv. Vladimíra, 28. 7. 2017, ať pokračujeale s jinými ostatky sv. Mikuláše. Národ ať koná pravdivé pokání a ve víře následuje sv. Mikuláše. Bůh pak bude konat na přímluvu tohoto světce nejen zázračná uzdravení, ale i vyhánění démonů. Na prvním místě budou vyhnání vatikánští démoni, a pak se otevřou dveře k pravdivé obnově – duchovnímu vzkříšení ruského národa!

 

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

Praha, 31. 5. 2017

 

Kopie:

Prezidentu a vládě Ruské Federace

Představitelům Vatikánu a katolickým biskupům

Masmédiím

Facebook komentáře