Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Veřejný list otcům a matkám Běloruska

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Drazí běloruští otcové a matky,

obrací se na vás Byzantský katolický patriarchát. Předně vám děkujeme za vaše masové manifestace, kterými jste podpořili svého prezidenta proti těm, kteří se ho snaží odstranit. Chtěli by zavést do Běloruska globalizační systém, podobný tomu, jaký je na Ukrajině a v Evropské unii.

Musíme připomenout, že nadnárodní elity prosazují plán globalizace a s ním v současné době i umělou karanténu. Má vyvolat celosvětový ekonomický kolaps.

  • verejny-list-otcum-a-matkam-beloruska

Je to programované úsilí o likvidaci jednotlivých národů, ke kterému dává souhlas loutková vláda, kterou si v nich globalisté prosadili. Prodejní politici podepisují rozsudky smrti nad svými národy.


Váš prezident se čestně a odvážně proti tomuto likvidačnímu systému postavil a jak sám přiznal, byl vystaven tlaku nadnárodní korupce. Nabízeli mu 940 milionů dolarů, pokud vyhlásí nesmyslnou karanténu. Skuteční odborníci v medicíně, jak jistě víte, se proti této koronapsychóze kategoricky staví, podobně jako váš prezident.


Tito odborníci v medicíně spolu se světově významnými osobnostmi, např. synovcem zavražděného prezidenta Kennedyho, se 29. srpna 2020 shromáždili v Berlíně na více než statisícové manifestaci. Vystoupili proti další plánované vlně koronapsychózy, která už má být spojena s povinnou vakcinací. Stojí za ní miliardář Gates, který veřejně prohlašuje: „Jestliže odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15%.“


Vážení otcové a matky Běloruska, víte, co to znamená? Gates organizuje masovou vraždu jedné miliardy lidí! Ale to ještě není konečný cíl. Konečným cílem je genocida 6 miliard lidí! Proti tomuto genocidnímu systému se váš prezident, jako starostlivý otec vás všech, odvážně postavil.


Je naopak tragédií, že hlava katolické církve, Tadeusz Kondrusiewicz, skrytě podporuje globalisty. Usiluje o státní převrat a zneužívá k tomu prosté a upřímné věřící i studentskou mládež. Jeho činnost je de facto vlastizradou a zradou Krista i Jeho evangelia.


Arcib. Kondrusiewicz manipuluje mládeží vidinou jakési změny. Tvrdí, že dnes už je v Bělorusku nové pokolení, které chce žít jinak. Mladé generaci namlouvá, že už je na vyšší úrovni, protože se orientuje v počítačích a zná světové jazyky... Lichotí jim, a tím zároveň pohrdá vámi, drazí otcové a matky, kteří jste láskou a oběťmi připravili svým dětem podmínky k hodnotnému životu.
Se svými pomocníky Kondrusiewicz skrytě motivuje a organizuje mládež k tomu, aby si sama prosadila sebevražedný systém. Mladí, nezkušení lidé se nechají nadchnout různými emocionálními lžemi o „novém způsobu života“, a tak padají do pasti. Dnes už ten nový způsob života bude znamenat ztrátu osobní svobody a přeměnu člověka v očipovaného biorobota. Ten už nebude mít žádný smysl pro rodinné vztahy, lásku k dětem, lásku k národu. Takový biorobot končí předčasnou smrtí podle plánu redukce, a co víc, padne do věčné smrti, do ohnivého jezera.


Proto vy, drazí rodiče a prarodiče, uvědomte si velkou zodpovědnost za své děti a vnuky. Snažte se s nimi moudře hovořit, i když mnozí se nad pravdou nechtějí ani zamyslet. Nenávistně a pohrdavě ji odmítají. Proto se za ně také modlete, aby Bůh osvítil jejich rozum, aby si nekopali hrob tím, že se nechají vtáhnout do sebevražedného Majdanu, jehož smrtonosné ovoce můžete vidět na sousední Ukrajině.


Tam byl Majdan spojen s narkotiky, koktejly Molotova a pak s občanskou válkou, v níž zahynulo kolem 100 tisíc nevinných mladých mužů. A ta válka dodnes není skončena. Pokud nebudete varovat mládež, je nebezpečí, že se ukrajinská technologie státního převratu bude opakovat i v Bělorusku.
Víte, jaký nový život by čekal ty, kteří by prosadili svržení zákonné vlády? Uzákonění homosexualismu jako priority, trestání slušných občanů i všech upřímných křesťanů jako homofobů, pokud budou chránit rodinu i morální hodnoty. Pak Rada Evropy a OSN vnutí Bělorusku zákony na kradení dětí milujícím rodičům pod umělou záminkou tzv. násilí v rodině. Budou uzákoněna narkotika, operace změny pohlaví, eutanázie i pro zdravé a nepohodlné lidi. Hlavním cílem však je redukce lidstva o 6 miliard, jak o tom globalisté otevřeně mluví.


Celosvětovou karanténou má být v nejbližších dnech znovu vyvolán strach a hrůza, aby lidé byli schopni přijmout jakékoliv východisko. Tuto metodu využití strachu objevil fašista a zakladatel gestapa, Hermann Göring, který prohlásil, že pokud vyvoláme strach, pak můžeme s celým národem manipulovat, jak chceme. A toto je cíl i umělé celosvětové karantény, která se má prodlužovat tak dlouho, až se národy zcela ekonomicky i psychicky zhroutí a přijmou sebevražedný prostředek jako falešné východisko.


Tím falešným východiskem bude celosvětová vakcinace, která má postupně přejít v čipizaci, a tím v nejkrutější otroctví. Toto je ta fata morgána západního ráje, kterou agitátoři klamou mládež.


Zatím vás běloruská vláda i se svým prezidentem chrání před tímto programovaným systémem smrti. Bělorusko je už jedinou alternativou v Evropě.
Když vy obstojíte a sjednotíte se, jste nadějí k záchraně pro celou Evropu. Jde skutečně o duchovní boj, ve kterém potřebujete rovněž pomoc od samotného Boha. Sjednoťte se proto v rodinné modlitbě v tomto i v budoucím měsíci od 20:00 do 21:00 za záchranu Běloruska. 


K vašemu boji a odvaze vám žehnají biskupové Byzantského katolického patriarchátu
 
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 
+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
 
5. 9. 2020

Facebook komentáře