Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

VEŘEJNÁ ŽÁDOST na vládu ČR, aby objasnila, proč ČR nehlasovala v OSN pro rezoluci o Boji proti oslavování nacismu. Proč se ČR zdržela hlasování?!

Hodnocení uživatelů:  / 12
NejhoršíNejlepší 

Valné shromáždění OSN přijalo ruský návrh rezoluce o Boji proti oslavování nacismu. 60 zemí bylo spoluautory tohoto návrhu.

Dokument nese tento přesný název „Boj proti oslavování nacismu, neonacismu a jiným forem, které přispívají k eskalaci moderních forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související netolerance.“

  • verejna-zadost-na-vladu-cr-aby-objasnila-proc-cr-nehlasovala-v-osn-pro-rezoluci-o-boji-proti-oslavovani-nacismu-proc-se-cr-zdrzela-hlasovani
  • verejna-zadost-na-vladu-cr-aby-objasnila-proc-cr-nehlasovala-v-osn-pro-rezoluci-o-boji-proti-oslavovani-nacismu-proc-se-cr-zdrzela-hlasovani
  • verejna-zadost-na-vladu-cr-aby-objasnila-proc-cr-nehlasovala-v-osn-pro-rezoluci-o-boji-proti-oslavovani-nacismu-proc-se-cr-zdrzela-hlasovani
  • verejna-zadost-na-vladu-cr-aby-objasnila-proc-cr-nehlasovala-v-osn-pro-rezoluci-o-boji-proti-oslavovani-nacismu-proc-se-cr-zdrzela-hlasovani
  • verejna-zadost-na-vladu-cr-aby-objasnila-proc-cr-nehlasovala-v-osn-pro-rezoluci-o-boji-proti-oslavovani-nacismu-proc-se-cr-zdrzela-hlasovani

 

Usnesení VS OSN doporučuje, aby země zabránily přezkoumání výsledků druhé světové války a odmítnutí zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, spáchaných během druhé světové války. A dále, aby přijaly vhodná konkrétní opatření, a to včetně těch v legislativní oblasti a v oblasti vzdělávání, v souladu se svými mezinárodními závazky!

Dokument rovněž vyjadřuje znepokojení nad narůstajícími pokusy a případy znesvěcení nebo zničení památek postavených na počest těch, kteří bojovali proti nacismu během druhé světové války. Dokument odsuzuje incidenty, které souvisejí s oslavováním a propagandou nacismu.

Aliance národních sil a její sympatizanti vyjadřují zásadní nesouhlas s jednáním vlády ČR. Vidíme totiž v naší společnosti veřejný nárůst fašistických tendencí, které navíc zůstávají nepotrestány ze strany policie i ze strany státního zastupitelství a také jsou bez jakékoliv odmítavé reakce vládních a parlamentních politiků v podstatě akceptovány. Upozorňujeme ale na fakt, že i když se ČR v tomto hlasování zdržela, přesto je povinnost naší státní správy rezoluci dodržovat, protože v OSN pro ni hlasovalo 133 zemí, což je na prostá většina států na planetě Zemi.  

Odsuzujeme skutečnost, že se k rezoluci OSN o Boji proti oslavování nacismu nepřipojila Česká republika, jejíž obyvatelé měli být dle nacistických plánů vyhlazeni. Odsuzujeme skutečnost, že toto odmítnutí rezoluce ignorují všichni poslanci PS PČR a všichni senátoři, včetně všech parlamentních i neparlamentních politických stran a dokonce i včetně pana prezidenta.

Členové a sympatizanti Aliance národních sil jsou rozhořčení zřejmým porušování zákonů ze strany některých českých politiků a politických stran a jejich snahou rehabilitovat a dělat hrdiny z nacistických zločinců a jejich spolupachatelů.  Zároveň jsme znepokojeni skutečností, že policie i státní zastupitelství toto veřejné porušování zákonů zcela ignoruje a nekoná. 
    
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS
JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS
 
V Praze dne 19. 12. 2019

Facebook komentáře