Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Uragán v Moskvě – Boží trest za zneužití ostatků sv. Mikuláše

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Ve svátek přenesení ostatků sv. Mikuláše, 22. května, byla v chrámu Krista Spasitele v Moskvě patriarchou Kirillem slavnostně uvítána delegace apostatického Vatikánu, která přivezla světcovo žebro. Bylo o něm sugestivně řečeno, že je daleko mocnější než jiné ostatky, které už pravoslavná církev dávno vlastní. Delegaci vedl sekretář papežské rady pro jednotu křesťanů (v herezi), Mons. A. Palmieri a jejími členy byli i představitelé ekumenického institutu v Bari. Prezident RF V. Putin byl nucen papeži Františkovi za propůjčení žebra poděkovat.

  • uragan-v-moskve-bozi-trest-za-zneuziti-ostatku-sv-mikulase

 Kirill podaroval medaile 1., 2. a 3. stupně vatikánské delegaci, kter á manipulací se svatými ostatky sleduje otevření dveří ekumenismu a pak vytvoření globalizační jednoty s heretickým Vatikánem. To je zrada pravověrnosti, tradice i odkazu svatých otců, jakým byl svatý Mikuláš! Jde o proces formování církve antikrista. Poutníků byly tisíce, všichni šli uctívat ostatky sv. Mikuláše, aniž by tušili, že jsou zneužiti k záměrům Vatikánu a Kirilla. Proč nebyly k úctě vystaveny ostatky, které vlastní pravoslavná církev? Proto, že tu nejde o úctu k sv. Mikuláši, ale o prosazení zhoubné globalizace s heretickým Vatikánem.

V Havaně podepsal František Bergoglio a Kirill Gunďajev program tzv. ekumenismu. Kirill Gunďajev rovněž osnoval dokumenty pro krétský pseudosněm a jeho zástupce podepsal i sebevražedné Štrasburské memorandum, spolu s kardinálem Kasperem. Jde o jednotný, skrytý program likvidace křesťanství. Tyto sebevražedné kroky jsou prostým věřícím utajovány a naopak, uměle se tyto dny vytváří sympatie k apostatickému Vatikánu za to, že propůjčil žebro sv. Mikuláše k oklamání celé pravoslavné církve! Tak bez odporu nastává sjednocením s heret iky masová zrada Krista, a to v hlavním chrámu Krista Spasitele!

Globalizační misie Vatikánu bude v Moskvě probíhat až do 12. 7., a pak od 13. 7. do 28. 7., (svátku svatého Vladimíra) v Petěrburgu.

Není tato misie s ostatky i přípravou na návštěvu Běloruska a Ruska arciheretikem Františkem Bergogliem, který prosazuje homosexualismus, transsexualismus, ničí všechny morální principy a vnucuje Evropě islamizaci a sebezničení křesťanství?! Jaké ostatky mu pak Kyrill poradí, aby s sebou přivezl k dalšímu oklamání ruského národa?

Svatý Mikuláš, který bojoval za čistotu víry, na prvním sněmu v Niceji (325) udeřil po tváři arciheretika Ária. Dnes by udeřil po tváři arciheretika Františka Bergoglia a arciheretika Kirilla Gunďajeva. Za co? Za manipulaci s jeho ostatky s cílem prosadit hereze a zničit pravověrné učení! Bůh na přímluvu sv. Mikuláše ukázal, jaký duch smrti je za touto akcí a dopustil varovný trest, aby zachránil duše před věčným zavržením. Moskvu 29. 5. 2017 postihl uragán, který si vyžádal 16 mrtvých, 108 zraněných a velké materiální škody.

Byzantský katolický (vselenský) patriarchát prosí všechny pravověrné biskupy, kněze a mnichy, aby se distancovali od této apostatické manipulace Františka a Kyrilla a varovali věřící před sebevraždou pravoslaví!  

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

30. 5. 2017

 

Kopie:

Pravoslavným biskupům Ruska a Ukrajiny

Prezidentu RF V. Putinovi

Představitelům vlády RF

Masmédiím

Facebook komentáře