Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Tyto lidi je nutno zbavit moci a potrestat

Hodnocení uživatelů:  / 9
NejhoršíNejlepší 

(Text chystaného videa)

Vážení spoluobčané,

při rozdělení Československa byla závažným způsobem porušena Ústava, která pro tento akt požadovala referendum. V důsledku toho v naší zemi (a také na Slovensku) vládne protiústavní, nezákonný režim. Jeho představitelé stačili promrhat a rozkrást státní majetek v hodnotě několika bilionů korun, zatížit nás obřím dluhem, zdevastovat průmysl, zemědělství, kulturu, školství, justici, policii, vlastně všechny sféry našeho života. Dopustili proměnu naší země ve ždímanou kolonii, o jejíchž záležitostech se rozhoduje někde jinde. Bez ohledu na jejich stranickou příslušnost se dá říci, že nám vládli a doposud vládnou buď neschopní hlupáci, nebo zaprodanci.

  • tyto-lidi-je-nutno-zbavit-moci-a-potrestat

Tyto lidi je nutno zbavit moci a potrestat, minimálně zabavením majetku. V blízké budoucnosti by měl naši zemi řídit přímo volený prezident vybavený silnými pravomocemi, ale odvolatelný referendem. Ten by zároveň zastával funkci premiéra. Země, v nichž je prezidentský systém jsou řízeny mnohem efektivněji.

Nastal čas přestat respektovat nezákonný režim a jeho představitele. Svými nedomyšlenými, chaotickými příkazy a zákazy poškozují ekonomiku země, zvyšují už i tak kritické zadlužení státu a ničí životy našich lidí.

Vzhledem k nelegitimitě státních orgánů které by měly vyhlásit volby a také s přihlédnutím ke skutečnosti, že volby u nás jsou dlouhodobě falšovány, si budeme nuceni zvolit novou hlavu státu aklamací na centrálních náměstích našich měst.

Jako nejvhodnější termín k této události se jeví 21. červen 2021 v 16.00.
V Ústavě ČR stojí: Lid je zdrojem veškeré moci.

Vy jste zdrojem veškeré moci ve státě.

Slávek Popelka

www.holesovskavyzvasp.cz

------------------------------------------------

Co čeká národy ve světě budoucnosti

Čeká je to, co si svými činy za uplynulé období vytvořily. I když to tak na první pohled nevypadá, ve vesmíru vládne řád a spravedlnost.

Podle starých védských spisů je výkon  spravedlnosti v našem vesmíru svěřen Varunovi. To je božstvu (nebo chcete-li inteligenci), které zaznamenává činy jednotlivých lidí i jednání národů a když přijde čas, každému přichystá náležitou odplatu.
   
Čas platit staré dluhy právě  nastal.
   
Po staletí národy obývající západní část Evropy vedly dobyvačné války, kolonizovaly  dobytá území a vysávaly jejich bohatství. Nyní se jim následky jejich činů začínají vracet.
   
Západní Evropu už čeká jen ústup ze slávy a moci, narůstající problémy všeho druhu a nakonec zánik, zřejmě vlivem  neustálého přílivu imigrantů z cizí,  zaostalé a nepřátelské kultury.
   
Spojené státy severoamerické na počátku své historie vyvraždily miliony původních obyvatel. Bohatly z otrocké práce černochů a 200 let vedly dobyvačné války po celé planetě. Poslední půlstoletí bylo dobou, kdy  cca 300 milionů obyvatel USA spotřebovávalo většinu zdrojů planety, často na úkor těch nejchudších. Co tedy mohou očekávat ?
   
Pád z pozice  hlavní světové velmoci bude prvním důsledkem jejich jednání v minulosti. Pak rozpad na několik částí, narůstající chaos, prudké snížení životní úrovně. Zřejmě i katastrofické události které zapříčiní, že mnozí Američané budou nuceni hledat nový domov v jiných zemích.
   
Čína se v důsledku neúcty svých obyvatel k životu (lidskému i zvířecímu) dočká rovněž rozpadu, i když nebude postižena tak silně jako USA.
   
Dluhy z minulosti dostihnou i Rusko, v dohledné době bude čelit vážným problémům a nestane se světovou velmocí číslo jedna.
        
A co čeká nás? Obyvatelé střední Evropy jsou jedním z mála národů, které se v minulosti výrazným způsobem neprovinily. Co  jsme měli z minulost splatit, je už vyrovnáno. Tedy v chaosu, šířícím se po celém světě bude naše země ostrůvkem klidu a bezpečí. Čeká nás vzestup nejen ekonomický, ale i ve všech dalších sférách lidské činnosti.
   
Po příštích 500 let  májí být země střední Evropy  (Česká republika, Slovensko, Polsko....) nejvýznamnějším soustátím rozhodujícím způsobem ovlivňujícím dění na planetě Zemi..
                                                                                                                                                                                                                             

Slávek Popelka

Facebook komentáře