Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Trojnásobné Boží prokletí na pseudopapeže Františka Bergoglia  

Hodnocení uživatelů:  / 6
NejhoršíNejlepší 

Katolický svět pohoršila premiéra dokumentárního filmu 21. 10. 2020, kde František Bergoglio usiluje o legalizaci registrovaného partnerství homosexuálů. Zároveň žádá, aby katolická veřejnost přijala jako normu pseudorodiny homosexuálů s adoptovanými dětmi. Tyto postoje jsou proti Bibli i proti učení církve, tedy jde o hereze, které podkopávají základy víry a morálky.

Tím ničí samu podstatu církve, která nám zprostředkovává spásu. Na Bergoglia dopadla za jeho veřejné heretické výroky anathema – vyloučení z církve.

  • trojnasobne-bozi-prokleti-na-pseudopapeze-frantiska-bergoglia

Byzantský katolický patriarchát (BKP), který je dnes prorockým hlasem volajícího na poušti, tímto zveřejňuje vyloučení – anathemu – na Františka, Jorge M. Bergoglia.

Dále patriarchát připomíná, že Boží anathema už dopadla na Bergoglia za modlářství, tedy hřích proti prvnímu přikázání Desatera, kterého se veřejně dopustil intronizací démona Pačamamy ve Vatikánu.

BKP rovněž připomíná a zveřejňuje, že anathema dopadla na Františka Bergoglia za vatikánské dokumenty, kterými prosazuje novodobou RNA a DNA vakcínu, která zasahuje lidský genom a mění tím lidskou přirozenost. Nová vakcína rovněž obsahuje hydrogel s nanočásticemi, a tak zbavuje člověka svobodné vůle a činí z něho biorobota.

BKP připomíná, že už dříve byla několikrát vynesena anathema na pseudopapeže Františka za hlásání falešného evangelia dle Gal 1,8-9.
Současná trojnásobná anathema za intronizaci démona Pačamamy, za prosazování vakcinační čipizace a schválení sodomie je znakem vrcholné apostaze odpadlého hierarchy, okupujícího papežský úřad. Žádný katolík nesmí tohoto neplatného papeže – arcikacíře – ani poslouchat, ani následovat. Jinak na něho dopadne stejná anathema – vyloučení z církve.
 
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 
+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
 
26. 10. 2020
-------------------------------------------------- 
 

Bergoglio se modlí s pohanskými leadery znovu k jejich bohům – démonům, za urychlení celosvětové katastrofy

 
20. října 2020 proběhlo v Římě tzv. mezináboženské setkání, na které Bergoglio svolal zástupce různých pohanských kultů. Pak se s nimi modlil k jejich bohům – démonům – k nimž řadí i svého boha, kterým však není pravý, Trojjediný Bůh. Při takových setkáních je pohanství stavěno na stejnou rovinu s křesťanstvím a de facto je pokládáno za rovnocennou cestu ke spáse. Toto je ale hereze maxima! Je to falešné evangelium, za něž dopadá Boží anathema: „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet!“ (srov. Gal 1,8-9).

Den po tomto synkretistickém setkání, 21. října 2020, byla v Římě premiéra dokumentárního filmu „Francesco“. Asi v polovině filmu vede František Bergoglio monolog, ve kterém říká, že homosexuálové jsou Boží děti a mají právo na rodinu. Tvrdí, že musí mít proto zákonnou bázi – registrované partnerství – a dodává: „Za to jsem se postavil.“ Tím zároveň schvaluje homosexuální sňatky v chrámu, antisvátost manželství, kterou zavádí kard. Marx v Německu.
 
Dokumentární film rovněž podrobně popisuje interakci mezi Bergogliem a homosexuálem, který si společně se svým tzv. partnerem adoptoval tři děti, chce prý je katolicky vychovávat, ale bojí se, že nebudou farností přijati. František líčí, jak ho dopis hluboce dojal a zatelefonoval jim, aby se nebáli udělat tento krok a představili se farnosti jako nový model rodiny. Zde Bergoglio poprvé v historii katolické církve mění její oficiální postoj k sodomii a vyjadřuje se ve prospěch sňatků sodomitů. Za toto Bergogliovo antievangelium na něj dopadá už několikanásobné Boží prokletí (srov. Gal 1,8-9). 

Modlitbám s pohany předcházelo Bergogliovo kázání v chrámu, kde psychologicky, přitažlivým způsobem, podával Kristovy pašije a rozebíral rouhání nepřátel Kristu ve slovech: „Zachraň sám sebe!“ Toto kázání však nemělo za cíl obrácení a pravdivé pokání. Nešlo o vzbuzení pravdivého osobního vztahu k Ježíši, který za hříchy každého z nás trpěl a zemřel. Bergoglio profesionálně zneužívá citlivé téma Kristova ukřižování, dokonce mluví o „přilnutí k Pánu Ježíši“, takže každý upřímný katolík musí být hluboce osloven.
 
Tímto náboženským vyjadřováním si ale Bergoglio vědomě vytváří image duchovního člověka, ne-li stigmatizovaného mystika. Je to Bergogliův mistrovský podvod k manipulování křesťanskou veřejností. Vzápětí činí, ne poprvé ani ne naposledy, apostatické gesto zřeknutí se Krista sjednocením se s duchem pohanství a s démony, které pohané uctívají, ve společné „modlitbě“. Je to pokračování na apostatické cestě, která se nejvíce odmaskovala intronizací démona Pačamamy ve Vatikánu. Mučedníci šli raději na smrt, než by Krista zradili. Nikdy se spolu s pohany nemodlili k jejich bohům – démonům!
V jaké době Bergoglio toto synkretistické setkání svolal?

Celosvětově tyto dny probíhá organizovaný zločin proti lidstvu navozením druhé vlny umělé pandemie. Skuteční odborníci v medicíně se jednoznačně vyslovují proti umělé karanténě, nošení roušek a rukavic, proti riskantnímu testování, a hlavně proti nové RNA a DNA vakcíně na covid-19. Národy se brání, v hlavních městech se konají manifestace proti vládním drakonickým opatřením (Londýn, Berlín, Praha, Bratislava...). Probíhá boj o záchranu před plánovanou genocidní vakcinací, spojenou s čipizací a směřující k redukci lidstva. Otevřeně o ní mluví hlavní distributor vakcín, Bill Gates: „Jestliže odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %.“ Ještě před redukcí mají ale vakcíny zbavit člověka svobodné vůle a učinit z něho očipovaného biorobota, kterého, jak varuje Písmo, čeká trest ohnivého jezera.

Co by v této situaci měl dělat skutečně pravověrný papež? Sloužit prorockým hlasem a jako dobrý pastýř po vzoru Kristově třeba i vlastní život obětovat za svěřené stádo. Je povinen burcovat nejen katolickou církev, ale i všechny křesťany a celý svět před plánovanou genocidou – redukcí – spojenou s vakcinací a čipizací a rovněž vybízet k obrácení a k pravdivému pokání. Pravý papež by měl neohroženě vyžadovat potrestání zločinců a tím zastavení organizovaného mezinárodního zločinu. Pravdivý papež, kterým však Bergoglio není, by byl povinen odmaskovat fatální nebezpečí nových vakcín. Měl by se postavit za odvážné lékaře, kteří varují před nebezpečím a vyžadují, aby hlavní viníci byli pohnáni k zodpovědnosti.
 
Bergoglio však koná pravý opak. Je ironií, že vystupuje jako odborník na virologii a vydává papežské dokumenty s hlavním cílem: „Vakcína pro všechny“. Spolu s pohany se modlí za urychlení této celosvětové katastrofy, ač pokrytecky tvrdí, že se s nimi modlí za mír. Ten má podle jejich plánu nastat po redukci lidstva o 6 miliard skrze vakcíny. Bergoglio se tím ukázal jako větší filantrop než Gates a jeho společníci.

Mantrovat v liturgii „v jednotě s naším papežem Františkem“ dnes znamená riskovat svou spásu i spásu svěřených duší. 
 
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 
+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
 
22. 10. 2020 

Facebook komentáře