Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Trestní oznámení na premiéra Sobotku – vlastizrada

4. 12. 2017 21:33:58
Na kancléřku Merkelovou již bylo podáno více než tisíc trestních oznámení pro vlastizradu, ale zatím se nic neděje, protože ona je stále v úřadě. Premiér Sobotka podepsal v Göteborgu - v Den boje za svobodu a demokracii, 17.11.,
- Evropský pilíř sociálních práv, který ve svém důsledku může znamenat likvidaci naší Listiny základních práv a svobod a rozvrácení ústavního pořádku ČR.

Proto je zde tento návrh na trestní oznámení:

Nejvyšší státní zastupitelství

Jezuitská 4

660 55 BRNO

E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • trestni-oznameni-na-premiera-sobotku-vlastizrada

Věc: Trestní oznámení

My, níže podepsaní, tímto plníme svoji zákonnou oznamovací povinnost a podáváme trestní oznámení na pana Mgr. Bohuslava Sobotku, předsedu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, pro podezření z přípravyk páchání trestného činu vlastizrada dle § 309, odst.2, tr. zákona.


Odůvodnění

V listopadu 2017 jel dosluhující premiér Mgr. Bohuslav Sobotka na jednání Rady EU do švédského Göteborgu a podepsal tam dne 17.11.2017 za ČR Evropský pilíř sociálních práv, což je dvacítka principů, podle kterých by měla být formulována budoucí evropská sociální politika. Dokument je souborem doporučení, jenž právní závaznost sice nemá, ale může ji snadno získat, pokud bude zapracován do směrnic Evropské komise, které už právní závaznost mají.
Tento dokument připravený Evropskou komisí je dle našeho názoru právním základem pro demontáž práv garantovaných českým občanům naší Ústavou a Listinou základních práv a svobod. A hlavně k jejich „přerozdělení“ ve prospěch imigrantů.
Naše Listina základních práv a svobod je podle článku 3 Ústavy nedílnou součástí ústavního pořádku. V ní jsou zakotvena všechna nejdůležitější práva – od základních, politických, hospodářských až po sociální. Naše Listina je považována za jednu z nejlepších na světě. Její změna je podle článku 39 odst. 4 Ústavy možná pouze cestou ústavního zákona, který musí být schválen 3/5 všech členů obou komor Parlamentu. Tedy 120 poslanci a 49 senátory. V dosavadní historii ČR k tomu nikdy nedošlo. Evropská unie však našla způsob jak nás „oklikou“ připravit o práva, která naši předkové vybojovali v zápasech se třemi totalitami – habsburskou, nacistickou a komunistickou. A ještě se přitom tváří, že nám přináší záruku „blahobytu“ v podobě evropského sociálního státu. Pravdou je však naprostý opak.

Naše Listina stanoví v čl. 33 odst. 1, že „každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon“. V odst. 2 je pak navíc zaručeno, že „občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách“. Naproti tomu Evropský pilíř sociálních práv v článku 1 stanoví, že „Každý má právo na kvalitní a inkluzivní všeobecné a odborné vzdělávání a celoživotní učení, aby si udržel a nabyl dovednosti, které mu umožní účastnit se plně na životě společnosti a úspěšně zvládat přechody na trhu práce.“ V čl. 11 písm. a) je stanoveno, že „děti mají právo na cenově dostupné a kvalitní vzdělávání a péči v raném věku“....(1)
Česká Listina zaručuje občanům právo na bezplatnévzdělávání na základních a středních školách. Evropský pilíř hovoří pouze o cenově dostupném a kvalitním vzdělávání. Aniž by stanovil, co to přesně znamená. Evropský pilíř tedy boří právo na bezplatné vzdělávání pro naše občany ...
Navíc základní školní docházka je u nás povinná, což v západní Evropě už de facto neplatí, protože např. dětské nevěsty tam do školy nechodí – aby náhodou spolužačkám neřekly, co obnášejí jejich manželské povinnosti.

Rovněž v případě zdravotní péče je Evropský pilíř pro české občany nevýhodný. Naše Listina v čl. 31 stanoví, že „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“ Tato věta tedy dává právo na bezplatnou zdravotní péči, ovšem za podmínek stanovených zákonem. Tou podmínkou je účast na systému veřejného zdravotního pojištění. Jinak řečeno placením pojistného.

Evropský pilíř v čl. 16 stanoví, že „Každý má právo na včasný přístup k cenově dostupné a kvalitní preventivní a léčebné zdravotní péči.“ Důležité je zejména slůvko „každý“. Tím se totiž myslí i ti, kteří pojistné neplatí. I imigranti, kteří nepřispěli ani korunou nebo eurem do systému zdravotního pojištění mají mít právo na zdravotní péči. I když nebudou pracovat a tudíž nebudou mít žádné výdělky, pouze sociální dávky.
Aplikace tohoto ustanovení Pilíře by u nás znamenala zrušení práva na bezplatnou zdravotní péči pro účastníky veřejného zdravotního pojištění výměnou za to, že náš stát bude poskytovat zdravotní péči imigrantům. Které se nám sem EU chystá posílat v rámci reformy Dublinské úmluvy o nakládání s imigranty, aktuálně projednávané v orgánech EU.

Komise chce tedy dle našeho názoru ubrat část práv, která dnes mají občané členských států, a dát místo toho práva imigrantům. To je zřejmě hlavním cílem evropského sociálního pilíře. Ani Úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) totiž nikdy nepočítaly s tím, že se do nějakého státu nahrne několik milionů imigrantů, kteří nikdy do státní kasy ani pojistných systémů nepřispěli ani nejmenší platnou mincí, a že by tito lidé přesto měli mít nárok na zdravotní a sociální zabezpečení. Ale přesně tohle jim má zajistit Evropský sociální pilíř.

Problém je, že podle článku 10b Ústavy je evropské právo nadřazeno vnitrostátní právní úpravě. Premiér Sobotka tak podpisem Pilíře protiústavně umožnil likvidaci naší Listiny základních práv a svobod, která je součástí naší Ústavy... (2)

Dle našeho názoru z výše uvedeného vyplývá, že se zde jedná o přípravu k rozvrácení ústavního pořádku republiky ve spojení s cizí mocí.

Úmyslné zavinění spatřujeme v tom, že podpis byl zcela dobrovolný a navíc premiér Sobotka vznik sociálního pilíře uvítal. Sociální témata musejí být podle něj nedílnou součástí debat o budoucnosti Evropské unie. (3).

Na základě výše uvedených skutečností jsme přesvědčeni, že zde jsou důvody k zahájení úkonů trestního řízení směřujících k objasnění a prověření uvedených skutečností. Zároveň tímto žádáme, abychom byli do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměni o výsledcích vyšetřování a učiněných opatřeních.

Prameny:

(1)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32017H0761

(2)http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Uz-to-natukl-Erik-Best-Nez-Sobotka-odesel-podepsal-za-nas-dulezity-dokument-ktery-pry-ovlivni-nase-zivoty-Ctete-vice-513872
(3) https://www.euro.cz/politika/rovnost-podminek-a-pravo-na-vzdelani-eu-prijala-evropsky-pilir-socialnich-prav-1383174

Autor: Pavel Dudr

Zdroj: https://dudr.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=637310

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 jelvl@seznam.cz 2017-12-05 21:28
Jednou dopadnou stejně jako Čaušesku!! Jsou jenom dvě možnosti!! Buď oni nebo my!!!
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře