Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

TISKOVÉ SDĚLENÍ ANS ze 6. Celostátního shromáždění členů, dne 3. 7. 2021

Hodnocení uživatelů:  / 8
NejhoršíNejlepší 

Vzhledem k blížícím se volbám a kvůli řádnému fungování ANS svolalo předsednictvo na základě Stanov a na žádost pěti krajských klubů - Praha, Střední Čechy, Jižní Čechy, Vysočina a Liberec – 6. Celostátní shromáždění členů ANS.

  • tiskove-sdeleni-ans-ze-6-celostatniho-shromazdeni-clenu-dne-3-7-2021

6. Celostátní shromáždění ANS rozhodlo o vyloučení tří dosavadních místopředsedů: Karla Haise (69 let), Vladimíra Prinkeho (84 let) a Ivana Kratochvíla (62 let). Tito si sami domluvili kandidaturu na kandidátce KSČM, tedy konkurenční strany a to bez jakékoliv dohody o spolupráci mezi ANS a KSČM. ANS však uzavřela dohodu o spolupráci s Národní demokracií a další hodlá uzavřít i s jiným politickým hnutím. Vyloučení místopředsedové hrubě porušili Stanovy ANS.

Všem třem bylo ukončeno členství dle článku 14.1.a. „závažné porušení stanov“ i dle článku 14.1.b. „poškodil hnutí jednáním, jež je v rozporu s programem a zájmy hnutí a dobrými mravy, svým chováním na veřejnosti, způsobem výkonu své funkce v hnutí nebo veřejné funkce opakovaně a závažně ohrozil nebo poškodil dobré jméno a pověst hnutí;“ z důvodu nabádání kandidátů ANS k nedodržování stanov, ignorování výzev předsednictva a krajských klubů a z důvodu nepravdivých vyjádření proti ANS a veřejných dehonestačních výroků vůči předsedkyni Vladimíře Vítové.

Také bylo zrušeno členství několika moravským kandidátům ANS - krom jiného i z důvodu neoprávněné manipulace s webem ANS zrušením administrace oprávněným lidem, čímž prakticky odřízli ANS od správy a obsluhy webu a  působil tak ANS škodu. Byla jim adresována předžalobní výzva.

Nově zvolení místopředsedové:

1.Místopředseda: Mgr. Marek Adam
Místopředseda – volební manažer: Václav Kupilík
Místopředsedkyně pro organizaci: Jitka Entlichová

Omluva ANS politickému hnutí Jednotní, politické straně Národní demokracie, spolku Srdcem pro vlast a některým dalším spolkům za nevhodné chování bývalých místopředsedů ANS při předvolebních jednáních.

Předsednictvo Aliance národních sil a předsedové krajských klubů ANS se omlouvají politickým subjektům, účastnícím se společných předvolebních konzultací, za nevhodné jednání dnes již bývalých členů ANS.

Jejich impertinentní chování bylo zřejmě
motivováno účelovou snahou „zavádět předvolební spolupráci do slepé uličky“ a „rozbourat jednání o vzájemné dohodě“.

Aliance národních sil vyjadřuje nad chováním těchto jedinců upřímné politování.

 

Facebook komentáře