Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Radní Prahy 6 chtějí odstranit sochu maršála Koněva.

Tvrzení starosty O. Koláře, že nikdo jiný nebude o majetku městské části Praha 6 rozhodovat, není pravdivé. Pomník maršála Koněva je totiž majetkem Magistrátu.

  • radni-prahy-6-chteji-odstranit-sochu-marsala-koneva

 

Starosta Ondřej Kolář řekl 22. srpna sdělovacím prostředkům, že sochu maršála Koněva, potřísněnou v noci na 22. srpen červenou barvou a nápisy, městská část „tentokrát nenechá očistit dřív, než ruské velvyslanectví začne jednat o jejím přesunu“ (zdroj ČTK), ačkoliv byl vázán uzavřenou smlouvou, která byla schválena příslušnými orgány MČ. Byl tak porušen zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb., zejména § 17, 19, 35, a Statut, tj. obecně závazná vyhláška HMP č. 55/2000 Sb., zejména § 17 a § 18, která ukl&aacut e;d&aacu te; řádně pečovat o veřejný majetek.“

Náměstí Interbrigády je podle katastru nemovitostí v obci Praha [554782], v katastrálním území Bubeneč [730106], s výměrou 6 909 m2, LV (list vlastnictví) č. 877, parcelní číslo 2145/7, v majetku Hlavního města Prahy, ve svěřené péči Městské části Praha 6, a podle katastru nemovitostí je vedeno jako zeleň-ostatní plocha, jako památková zóna, jako pozemek v památkové zóně, jako památkově chráněné území (v katastru nemovitostí).

Obdobně socha-památník Koněva, která na tomto pozemku stojí, je jako stavba vedena pod parcelním číslem 2145/5 se stejnými vlastnickými parametry a stejnou památkovou ochranou, tedy jako stavba v památkové zóně (v katastru nemovitostí).

Starosta městské části nemůže rozhodnout o odstranění sochy. Takto rozhodnout nemůže ani vedení radnice ( Rada )  a ani zastupitelstvo městské části, protože jde o památkovou zónu a pomník požívá památkovou ochranu v památkové zóně. Stačí nahlédnout do zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, který jednoznačně určuje, že stavba v památkové zóně je chráněna a její odstranění je možné jen na základě závazného stanoviska po projednání s ministerstvem kultury, schválení krajským ú ;řadem a orgánem územního plánování.

Obdobně zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, kupř. v § 128, jasně určuje, že odstranit takový památník lze pouze na základě závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. Pouze takové rozhodnutí je kvalifikované. Tedy žádný starosta, žádná radnice, žádné referendum. Pokud bude socha odstraněna bez příslušných povolení, půjde o trestný čin.

Dne 12. 9. 2019, Radnice Prahy 6

Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Jánošík 2019-09-14 07:59
“Koněv” otevře overtonovo okno zapomnění na to co bylo, budou se aktivovat
hovada i v jiných městech, sochy a památniky budou odstraněny a pak to všechno začne znovu, pálení, zabíjení, dobytčáky,... a můžeme zato i my naší pasivitou.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře