Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Psychologické technologie I - Kultura a pseudokultura

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Prezidentu a vládě Ruské federace

Psychologické technologie = novodobé zbraně NWO proti Rusku

1.částVážený pane prezidente, vážení členové ruské vlády,

v době mimořádně silného ideologického boje NWO proti Rusku chceme upozornit na čtyři oblasti:

  • psychologicke-technologie-i-kultura-a-pseudokultura

 

1) Kultura a pseudokultura

2) Školství

3) Masmédia

4) Legislativa

ad 1) Kultura a pseudokultura

V dokumentu Ruské federace pod názvem „Strategie“ bylo stanoveno, že prioritou se stávají duchovní (křesťanské) hodnoty a patriotismus.

V současné době se na Rusko koncentrují západní struktury NWO s cílem vnitřního rozkladu národa. Nejvíce k němu přispívá propagace západní pseudokultury. Ta disponuje k narkotikům, alkoholismu, sexuálním zvrácenostem, nečistotě, sektám, sebevraždám. Ničí především mladou generaci. Cílevědomě je vytvářeno veřejné mínění, že západní kultura je něco mimořádně prestižního. Dopad na myšlení mladé generace je antipatriotický. Mládež si přestává vážit národních hodnot, a západní pseudohodnoty nekriticky přij&ia cute;má.

V Rusku by měla na kulturu působit především pravoslavná církev, která je spojena s kořeny ruského národa již 1000 let. Formovala myšlení ruské duše na základech křesťanství, jehož vrcholem je láska k Bohu a láska k bližnímu, tedy i láska k vlastnímu národu – zdravý patriotismus. Pseudokultura dnes staví do popředí negativní „ideál“ a často je spojena se satanismem.

Na ministerstvu kultury by mělo být speciální oddělení, které by zkoumalo vliv západní pseudokultury a prostředků její propagace. Tato oblast dnes de facto patří do vojenské strategie založené na NWO technologiích sebelikvidace národů. Ministerstvo kultury RF by se mělo proti tomuto trendu multikulturalismu postavit, varovat před ním, odmaskovat jeho otrávené kořeny a ukázat na ovoce smrti, které nese. Mělo by se postavit za patriotismus, a tím za prosazování křesťanské kultury.  

Pseudokultura: Pohanské národy byly pokládány za nekulturní, tmářské a necivilizované, protože byly pod vládou šamanů a čarodějů, kteří přinášeli démonům i lidské oběti. Křesťanská misie pohanské národy civilizovala a povznášela k pravé lidské důstojnosti. Dnes pseudokultura likviduje křesťanství. Vinu na tom má dokument II. vatikánského koncilu, který zastavil misii tvrzením, že křesťanství nesmí zasahovat do tzv. kultury pohanských národů. Tím prosadil invazi pohanstv&iac ute;, která ničí křesťanskou kulturu a koná intenzivní antimisii.

Lisabonská smlouva v EU staví jako prioritu sodomismus a ničí základní buňku národa, kterou je rodina. Dnes je v EU násilím prosazovaná inkulturalizace islámu. Kdo se v Německu jen slovně brání, hrozí mu 5 let vězení.

Rocková hudba má své kořeny v satanském voodoo. Skrze ni se rozmohl masový vliv pohanství na křesťanských územích s celým systémem narkomanie, sexuálních zvráceností, zločinnosti, okultismu až satanismu. Mládež je pod terorem nových „hudebních“ techno směrů, de facto jde o vymývání mozků, masovou hysterii a manipulaci s lidskou psychikou.

Pseudokulturní akce Západu, jako různé festivaly, gay pride..., jsou propagací homosexuality, narkotik a jiných zvráceností.

Současné americké akční filmy vyvolávají strach, propagují násilí, nečistotu, zvrácenosti. Ve filmech je prezentován okultismus, bojové umění, a tím je popularizován buddhismus, který nedělá rozdíl mezi pravdou a lží, ale tvrdí, že v podstatě všechno je jedno.  

Děti jsou už v mateřských školkách a ve školách zamořovány ilustracemi nestvůr, nečistých výjevů, až zvráceností. V obchodech EU dětem nabízejí hračky znázorňující rakev a v ní podřezanou mrtvolu, jinou hračkou je monstrum představující démona atd. V mateřských školách děti učí okultismu a magii (Halloween). Nyní je v EU prosazována sexuální výchova s gender schizofrenií.  

V minulosti byl v pohádkách nebo ve filmech vyjádřen symbol zla jako něco odporného. V dekadentních filmech je nestvůra postavena jako symbol dobra. Proč? Mění tak myšlení dětí, aby přestaly rozlišovat mezi zlem a dobrem, aby zlo přijímaly jako dobro a aby se mu už nebránily, a to je zločin na dětech. Přímo v kreslených seriálech pro děti jsou návody k homosexualitě a kriminalitě. Na dětském oblečení jsou lebky, nestvůry, satanské motivy. Pseudokultura dává návody k sebevraždám (tzv. EMO a jiné). To vše je pseudokulturní export Západu. Export je plánovaný a systematický.

Pracovníci NWO mají přesné technologie, jak působit na dětskou psychiku kreslenými filmy, různými obrázky, gesty, pohyby, aby už od nejranějšího věku zakódovali do myšlení sebedestruktivní prvky. Je nutné odmaskovat tuto skrytou ideologickou zbraň, která vede k sebezničení národů i lidstva. To, čeho se dříve dosahovalo zbrojní silou, se dnes mnohem účinněji dosahuje novými technologiemi přes kulturu.

Pseudokultura je prosazovaná technologiemi masového zpopularizování. Přispívají k tomu i rockové hvězdy. Popularizace má za následek, že člověk přestane rozlišovat a negativa přijímá proto, že se stala moderní. Pseudokultura vnáší celý systém démonických svázaností a bojkotuje vše, co je hodnotné a morální.

NWO směřuje přes pseudokulturu k čipizaci lidí. Člověk přestává být svobodnou bytostí a stává se médiem. Pseudokultura působí jako masový čip – podmaňuje si způsob myšlení, disponuje k narkomanii, k zvrácenostem...

Podobně, jako mají dnes Američané technologie na státní převraty, mají i technologie na skryté vnitrostátní převraty skrze pseudokulturu. Nyní je ještě nadějí Rusko. Zachová své křesťanské kořeny a zůstane křesťanským státem, anebo podobně jako Evropa přijme program vlastní sebevraždy?

Vatikán – internáboženský dialog a multikulturalismus

NWO k okupaci národů používá vlastizrádce a církevní Jidáše. Patriarcha Kirill podepsal společnou deklaraci s papežem, v níž je základnímpožadavkem „bezpodmínečná nutnost mezináboženského dialogu“. Ten je ale nejsilnější zbraní NWO ke zneužití církevních hierarchů jako agentů multikulturalismu, kteří pak likvidují nejen církevní, ale i národní identitu a kulturu. Už na 25. 3. 2016 je v Moskvě agenty NWO naprogramovaná akce internáboženského dialogu. Ti pracovníci kultury a masmédií, kteří budou tuto akci NWO propagova t, dávají najevo komu za peníze či příslib kariéry slouží.

Za několik týdnů je naplánovaný tzv. Velký Sněm pravoslavné církve. Už předem bylo vše manipulačním způsobem rozhodnuto a prosazen internáboženský dialog skrze ekumenismus s Vatikánem, jehož experti vnesou změnu myšlení do pravoslavné církve a učiní z ní ideologickou základnu NWO, jako je jí Vatikán. Papežova tzv. pastorační návštěva Gruzie a Ázerbajdžánu, kde katolíci nejsou, plánovaná na září 2016, je akcí NWO proti Rusku i proti pravoslaví!

Obracíme se s jasnou a konkrétní výzvou na prezidenta a ruskou vládu: Ať prezident a ruská vláda odvolá patriarchu Kirilla. Jeho hereze i aktivity ničí pravoslavnou církev a ohrožují bezpečnost státu.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

2.3.2016

Kopie:

- Pravoslavným biskupům

- Masmédiím

Facebook komentáře