Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Provolání účastníků pochodu a demonstrace „Vlastenci, na hrad!“

Hodnocení uživatelů:  / 24
NejhoršíNejlepší 

My, členové a příznivci vlasteneckých politických stran, hnutí a spolků, jakož i občané bez politické příslušnosti, vyjadřujeme podporu prezidentově konzistentnímu postoji k imigrační krizi a veřejně deklarujeme přesvědčení sdílené drtivou většinou občanů, že hranice republiky musí být uzavřeny a dostatečně chráněny, že Bruselem vnucované imigrační kvóty musí být odmítnuty a že to mohou být jedině občané této země, nikoli politické, mediální a neziskové nátlakové skupiny, kteří mají rozhodnout, s kým ve své zemi chtějí žít a s kým nikoli.

  • provolani-ucastniku-pochodu-a-demonstrace-vlastenci-na-hrad

 

Vědomi si závažnosti mezinárodní a domácí politické situace, vyzýváme:

 

členy vlády, aby dostáli slibu věrnosti republice a zasadili se o okamžité uzavření státních hranic, odmítli bruselský diktát kvót a přijali všechna nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti občanů a státu;

 

poslance a senátory, aby dostáli slibu, že budou svůj mandát vykonávat v zájmu všeho lidu, neblokovali a podpořili přijetí potřebných bezpečnostních zákonů;

 

zaměstnance veřejnoprávních i soukromých médií, aby dostáli své profesní cti a začali v souladu s novinářskou etikou a se zákonem objektivně a vyváženě informovat o zahraničním a domácím dění;

 

pracovníky bezpečnostních složek, aby dostáli své přísaze, iniciativně naplňovali znění nejvyššího právního dokumentu státu, chránili bezpečí občanů a český stát přede všemi vnějšími a vnitřními nepřáteli;

 

zaměstnance státního i soukromého sektoru, jakož i odborové svazy, aby se připravili na možnost vyhlášení generální stávky v případě, že vláda bude pokračovat v politice ohrožující bezpečnost státu;

 

parlamentní i neparlamentní politické subjekty, aby se povznesly nad názorové rozdíly a začaly koordinovat společný politický postup ve věci zajištění bezpečnosti a svrchovanosti České republiky;

 

občany, aby jakýmkoli způsobem podpořili vlastenecké politické síly požadující uskutečnění předčasných parlamentních voleb a vypsání celostátního referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie;

 

prezidenta republiky, aby naplnil slib věrnosti republice a „v zájmu všeho lidu” využil článku 62/a Ústavy České republiky a s přihlédnutím k mimořádným okolnostem odvolal předsedu vlády Bohuslava Sobotku z důvodu dlouhodobého jednání ohrožujícího bezpečnost státu a uvolnil tak cestu k předčasným parlamentním volbám vedoucí k výměně politiků ignorujících vůli občanů a poškozujících životně důležité zájmy této země. I když jde o neobvyklý, dosud nepoužitý postup, ústava tuto interpretaci jednoznačně umožňuje.

 

Pane prezidente!

 

Jsme svědky bezprecedentní situace. Evropská unie se rozpadá. Důvěra většiny našich občanů v tento politický projekt je nenávratně zničena. Je nezbytné formálně ukončit členství naší země v organizaci, která nikdy nesloužila občanům jednotlivých evropských států, ale obohacovala novodobé kvazielity, umožňovala jim provádění utopických společenských experimentů a postupnou likvidaci našich těžce získaných politických a ekonomických svobod. Je nejvyšší čas dát poslední sbohem dusivé a všeobjímající bruselské mašinérii, která se vymkla kontrole a hrozí celou Evropu, spolu s Českou republikou, strhnout do propasti, vyvolat společenský chaos, občanské války, nové formy totalit a mezinárodní válečný konflikt.

 

Konejte, pane prezidente, a lid České republiky, z jehož vůle vykonáváte svůj úřad a jehož postoj ztělesňujeme my, účastníci pochodu a demonstrace „Vlastenci, na Hrad!“, bude stát za Vámi. Společně otevřme úvodní kapitolu nové 6. republiky, státu bezpečného, spravedlivého, bedlivě naslouchajícího a oddaně sloužícího těm, kteří mu vdechli život – všem Čechům, Moravanům a Slezanům!

 

 

Společně za hlasem předků, společně za svrchovaný český stát!

 

Účastníci pochodu a demonstrace „Vlastenci, na hrad!“

a tým hnutí Za naši kulturu a bezpečnou zem a Národní demokracie,

v Praze dne 7. prosince 2015

 

 

TAK ABY BYLO MEZI NÁMI DĚVČATY JASNÉ.

…..a právě zde jsou utajené důvody….
14:54

 

Assádovi jsou u moci od r.1971 a jen mne zaráží, že před tím hrozným terorem utíkají syřané  po roce 2011…

 

Tak něco k tomu Asadovi co ho USA a EU tak moc nechtějí…• Asadova rodina patří k tolerantnímu islámu Alawidské orientace.• syrské ženy mají stejná právajako muži – na studium, zdravotnictví a vzdělávání.• V Sýriinejsou ženy nuceny nosit burku. Šaría (islámsképrávo) je protiústavní.• S&yacut e;rie je jediná arabská země se sekulární ústavou anetoleruje islámská extremistická hnutí

.• Zhruba10% syrského obyvatelstva patří k jedné z mnohakřesťanských denominací, ta je plně integrovaná vsyrském politickém a společenském životě.• Vostatních arabských zemích má křesťanská populaceméně než 1% v důsledku trvalého nepřátelství

 

.• Sýrie zakázala geneticky modifikované (GMO) plodiny, suvedením, že toto rozhodnutí bylo učiněno za účelem“zachování lidského zdraví“.• Sýrieje otevřena západní společnosti a kultuře jako žádnájiná arabská země.• V médiích a  navysokých školách se otevřeně diskutuje jak ovlivnitglobální mocenské elity. To znamená,že plněpochopili skutečnost, že skutečná moc Západu nespočívá v Bílém domě, ale spíše v komplexní a výkonné síti elitních think-tanků a v centrálních bankách.

 

• Vprůběhu dějin bylo zvoleno pět papežů syrského původu. Náboženská tolerance je v této oblastiunikátní.• Před současnou občanskouválkou byla Sýrie jedinou zemí Blízkého východu,které se podobné konflikty vyhybaly.• Sýriebyla jedinou zemí, která pomohla iráckým uprchlíkům bez jakékoli sociální, politické nebo náboženské diskriminace• Sýrii se jasně a jednoznačně staví proti sionismu a vládě Izraele.• Po masivním nálezu ropy v syrských Golanských výšinách, okupovaných Izraelem od roku 1967, Netanjahu nedávno požádal Obamu, aby uznal anexi území. Aby Izrael upevnil své postavení, tak se rozbíhají plány na usazení 100.000 izraelských osadníků.

 

A dva nejdůležitější body:• Sýrie je jednou z mála zemí na Středním východě bez dluhů u Mezinárodního měnového fondu• Sýrieje jediná středomořská země,která zůstává vlastníkem své ropné společnosti, se zásobou ropy 2,500 milionubarelů, vyhnula se privatizaci a je v rukou pouze prostátních podniků.Takže se zeptejme sami sebe, proč a kdo se pokouší svrhnout vládu?

Facebook komentáře